De werkloosheid gaat in januari 2015 scherp omlaag

Nee, ik heb niet in mijn kristallen bol gekeken. Per 1 januari stappen CBS en UWV over op de internationale definitie van werkloosheid, in navolging van CPB en DNB. Per dezelfde datum komt de nationale definitie van de werkloosheid te vervallen. De reden die het kabinet hiervoor geeft is de volgende:

Het huidige gebruik van twee definities van werkloosheid leidt momenteel tot veel onnodige verwarring in het politieke debat en in de publiciteit. Die verwarring zorgt voor miscommunicatie en ergernis bij burgers, politici en beleidsmakers.

Nu weet ik niet of er naast onnodige verwarring ook nodige verwarring kan bestaan, maar afgezien van deze haarkloverij mis ik in de argumentatie van het kabinet de extra bonus dat het overstappen op de internationale definitie van de werkloosheid ons werkloosheidscijfer met meer dan 1% laat dalen. Waarmee, althans optisch, ons werkloosheidscijfer er in één klap een stuk aangenamer uit zal gaan zien.


De reden voor dit lagere percentage wordt duidelijk uit onderstaande alinea:

Het aantal werkzame personen is volgens de internationale definitie aanzienlijk groter dan op basis van de nationale definitie (gemiddeld 956.000 personen per jaar meer over de periode 2003-2013). Dat komt vooral door de lagere urengrens, waardoor ook mensen die minder dan 12 uur per week werken (zoals jongeren met een bijbaan) meetellen. De omvang van de werkloze beroepsbevolking is groter in de nationale definitie (gemiddeld 43.000 personen per jaar meer over de periode 2003-2013). Dit is mede het gevolg van het feit dat personen met een baan van minder dan 12 uur per week die op zoek zijn naar een baan van méér dan 12 uur per week volgens de nationale definitie als werkloos worden gezien, terwijl zij volgens de internationale definitie werkzaam zijn.

Een groei van onze werkzame beroepsbevolking met 956.000 terwijl de werkloze beroepsbevolking met slechts 43.000 toeneemt. Dat levert natuurlijk een veel gunstiger werkloosheidspercentage op dan de huidige 8,6%. Dus hoewel het aantal werklozen in absolute zin toeneemt, daalt de werkloosheid doordat de beroepsbevolking in absolute zin veel harder groeit. Ergo, het werkloosheidsprobleem is (optisch) kleiner.

En dat ziet er zo uit:

Picture1

 

Werkloosheid in Nederland volgens nationale en internationale norm, juli 2007 – mei 2014

Met ingang van januari 2015 zal aan alle onnodige verwarring een eind komen. En daalt de werkloosheid. Wat een feest!

23 thoughts on "De werkloosheid gaat in januari 2015 scherp omlaag"

 1. In de financiële wereld is het heel gebruikelijk dat bij een stelselwijzigingen, want dat is dit, een periode over beide cijfers wordt gerapporteerd, ook met terugwerkende kracht. Overigens blijft de problematiek met heel veel mensen hetzelfde

  1. Ik hoop dat het ook in dit geval gaat gebeuren, want mijn cijferreeks over de ontwikkeling van de werkloosheid (volgens nationale norm) kan ik anders bij het oud papier plaatsen. En er zit nogal wat achterliggend cijfermateriaal in…

 2. Kijk, dat is toch mooi! Zeker iets wat de PvdA zal gebruiken in haar campagnes! 

 3. Is net zoiets als het pensioenprobleem oplossen door de rekenrente aan te passen. Goed bezig in dit land. Waar blijft het rapport van Black Rock over de status van ons vastgoed  dat niet met het publiek gedeelt mocht worden?

 4. En dit is waarom ik je blogs mis Marc. Als we nou ook nog wat handiger omgaan met de definitie van een werkloze kunnen we misschien wel weer rond de 5% uitkomen ;-). Waar deden we toch zo moeilijk over al die tijd! Alhoewel een werklooshied lager dan 3% mogelijk weer slecht is voor ons vestigingsklimaat als het echt beter gaat….nou ja dan passen we de definite weer aan.

  1. Dank je Gerard. Misschien kan ik in de toekomst weer de energie en de drive oppikken om regelmatiger te schrijven. In de tussentijd blijf ik me wel verbazen waardoor er zo heel af en toe toch nog een brainfart op RM verschijnt. En laten we inderdaad het werkloosheidspercentage gewoon afhankelijk maken van de stand van de economie. Een stabiele evenwichtswerkloosheid van 5% ongeacht boom of bust is een uitstekende suggestie 😉

   1. Als je uitgaat van 5% werkloosheid dan heb je helemaal geen definitie meer nodig. Enfin, het gaat hier om de werkloosheidsdaling die je wist dat zou komen. @Maarten: Je geërger is zeer ergerlijk. Tegen welke landen steken wij slecht af?

 5. En ook deze gecorrigeerde cijfers zijn op basis van enquete en niet zoals het UWV t/m eind 2013 hanteerde: de niet werkende werkzoekende. Die waren veel betrouwbaarder omdat het hier om officieel geregistreerde werklozen ging. Overigens is er sprake van een significant verschil tussen de CBS cijfers en die van het UWV in de periode van de vorige recessie (2002-2005).
  Terwijl die van het CBS keuring rond de 7% blijven, waren er volgens het UWV in 2004 meer dan 700.000 niet werkende werkzoekende oftwel 9,4% van de beroepsbevolking.
  In augustus 2013 toen het UWV haar eigen cijfers nog publiceerde bleef de werkloosheid tijdens de huidige recessie nog onder de 700.000, oftwel 8,9% van de beroepsbevoling.

Comments are closed.