The Candidate, recruitment zonder HR

Iedere recruiter heeft het waarschijnlijk al gezien, de video op Youtube die een kijkje in de keuken geeft in het selectieproces van een stagiair voor het Heineken Corporate Event & Sponsorship Marketing team.

De cijfers liegen er niet om. Binnen no time verspreidde de video zich over het internet. Met bijna 3 miljoen views in 3 weken lijkt deze video uit te gaan groeien tot de top van succesvolle (virale) Employer Branding filmpjes.

Candidate HeinekenTraditionele werving

De werving voor kandidaten verliep overigens traditioneel door advertenties op job boards zoals Monster. Dat (vertr)ou(w)de wervingskanaal leverde ruim 1700 sollicitanten op! Niet verwonderlijk, want Heineken is sponsor van de Champions League en zocht een stagiair die daarbij betrokken zou worden.

“The Candidate, recruitment zonder HR” verder lezen

Overgekwalifeerd, een derde werkt onder opleidingsniveau …..

Vandaag viel mijn oog op een persbericht van Randstad met daarbij als titel “Een derde werknemers werkt onder zijn opleidingsniveau”.  Enerzijds verbaasd mij dit bericht niet, zeker in huidige arbeidsmarkt, anderzijds weer wel. Met enige regelmaat informeren mensen in mijn kennissenkring mij dat ze afgewezen zijn voor een sollicitatie omdat ze “overgekwalificeerd” zouden zijn. Deze constatering op micro niveau deed mij vermoeden dat er toch serieus kritisch gekeken wordt naar goede aansluiting tussen werk en kwaliteiten van sollicitanten. Op Linkedin heb ik de vraag al een keer in mijn netwerk voorgelegd . Daaruit bleek dat mijn constatering niet uniek was, vooral voor kandidaten met veel ervaring……

“Overgekwalifeerd, een derde werkt onder opleidingsniveau …..” verder lezen

HR: Hardly Relevant? Recruitment: Highly Relevant?

Deze week verschenen er twee HR rapporten van internationale adviesbureaus. Het ene is van KPMG Rethinking Human Resources in a changing world” en het andere van BCG Creating People Advantage 2012 Mastering HR Challenges in a Two-Speed World. Deze rapporten kunnen gezien worden in een continue stroom van onderzoeken van internationale adviesbureau onder (HR) executives naar het belang en de toekomst van HR. Dit BCG rapport verwoordt de huidige context voor HR op duidelijke wijze.

De context van HR anno 2012
Volatility and uncertainty have become the new constant. The realities create difficult people management challenges that range from keeping up with supply-and-demand fluctuations to ensuring an adequate talent pipeline. Aggravating these challenges are the growing talent shortage and rising leadership deficits, which are fuelled in by profound demographic changes and expected to worsen significantly in the coming years. This situation creates a buyer’s market for talented individuals …….   Maar is dit nu echt nieuws?

“HR: Hardly Relevant? Recruitment: Highly Relevant?” verder lezen

De eerste indruk toen, nu en over twintig jaar …… een aanzet tot discussie

Mensen vormen zich in no time een beeld van andermans karakter. Zij zijn vervolgens zeer moeilijk op andere gedachten te brengen. De selecteur plakt in de regel in de eerste vijf minuten al een label op. Deze razendsnelle etikettering berust allereerst op het uiterlijk en op de manier van praten van de ander. Maar nog belangrijker is het simpele feit of de persoon tegenover ideeën verkondigt  die met de onze overeenkomen. Onderzoek bevestigt dat mensen positieve gevoelens ervaren wanneer ze worden geconfronteerd met meningen die ze zelf ook hebben. Wanneer de sollicitant meningen te berde brengt die de selecteur volmondig deelt, bloeit er vaak een spontane sympathie op. Al snel gelooft men dat men de kandidaat heeft gevonden die men nodig heeft. Dit houdt verband ment het Halo-effect. Dit betekent dat men iemand aan wie men een positieve eigenschap toekent, ook andere kwaliteiten zal toedichten…..

“De eerste indruk toen, nu en over twintig jaar …… een aanzet tot discussie” verder lezen

“HR, probeer ze te omzeilen, je wint er de oorlog niet mee” versus “Wat heb ik de pest aan die recruitment mannetjes en vrouwtjes”

Samenwerking tussen HR en externe recruiters

Het is fascinerend om mensen die elkaar min of meer nodig hebben te horen praten over elkaar. Ga eens met HR praten over externe recruiters en met bureau recruiters over HR. Je zult verbaasd staan. Dit is overigens geen Nederlands verschijnsel, ook buiten onze landsgrenzen blijkt het nog al eens lastig te zijn om elkaars positie te respecteren en een goede samenwerking op te bouwen.

Het Engelse HR instituut CIPD  publiceerde in 2008 in samenwerking met het REC het rapport The relationship between HR and recruitment agencies  A guide to productive partnerships. Daarin zijn een aantal aandachtspunten benoemd voor het opbouwen van een goede onderlinge werkrelatie: “awareness, transaction, satisfaction, commitment, advocacy, engagement. ““HR, probeer ze te omzeilen, je wint er de oorlog niet mee” versus “Wat heb ik de pest aan die recruitment mannetjes en vrouwtjes”” verder lezen

Employer Branding Taglines, sterke merken laten ze werken

Employer Branding in een wereld met sociale media, gaat ook om het vermogen om in one-liners, “Employer Branding Taglines” EBT’s , talenten op de arbeidsmarkt aan te spreken. EBT’s zijn korte krachtige statements die aangeven waarom een bedrijf interessant meent te zijn als werkgever. Die EBT’s zijn wellicht voor sommigen kretologie. Ik denk echter dat organisaties die in staat zijn om de kern van hun talent filosofie kort en bondig neer te zetten, er beter in zullen slagen om hun medewerkers,  de belangrijkste talent ambassadeurs!!, in te zetten voor het aantrekken van nieuw talent.

Kenmerken van een goede EBT zijn:

“Employer Branding Taglines, sterke merken laten ze werken” verder lezen

Is er een toekomst voor in-house recruitment? deel 2

Gisteren heb ik in deel 1 een aantal denkbeelden weergegeven van een aantal bekende recruitment insiders over de toekomst van in-house recruitment. Vandaag het vervolg waarin ik ook mijn kijk op zaken zal weergeven.

Appels met Peren vergelijken

In-house recruitment en/of uitbesteden, het is de vraag wat je met wat vergelijkt? Wordt recruitment gedaan door een professioneel in-house recruitment team of door een afdeling HR die onder meer verantwoordelijk is voor recruitment? Praat je over 1 interne recruiter of een team van sourcing en branding specialisten? Werf je lokaal/regionaal of mondiaal? Werf je op uitvoerend niveau op een ruimte arbeidsmarkt of op specialistisch?

Het zou zo maar kunnen dat Wheeler zich laat leiden door de organisaties waarin recruitment een onderdeel van HR is. Ik denk dat Wheeler, wellicht ter provocatie en ter stimulering van de discussie, geen recht doet aan de recruitment afdelingen die hun zaakjes wel voor elkaar hebben. De suggestie dat zij geen belang hebben om efficiënt en effectief te werken, gaat mij overigens te ver. Organisaties die daar ruimte voor bieden hebben een probleem van iets grotere orde lijkt mij.

“Is er een toekomst voor in-house recruitment? deel 2” verder lezen

Is er een toekomst voor in-house recruitment? deel 1

De recruitmentafdeling  sluiten of ……. ? Kevin Wheeler gooide onlangs de knuppel in het hoenderhok. Discussie uitlokkend schrijft hij te signaleren dat interne recruitment afdelingen “aanzienlijk” slechter presteren dan externe RPO service providers. Dat zou komen omdat de RPO dienstverlener marktconform moet presteren. De RPO dienstverlener zal derhalve veel meer sturen op efficiency en effectiviteit. Naar zijn idee hebben recruitment managers minder belang om dit te doen, want het zou resulteren in kleinere budgets, minder recruiters en minder status…….. Uitbesteden scheelt al met al een berg bureaucratie. Met goede resultaatsafspraken zullen de resultaten beter zijn dan met interne recruiters. Dit is niet echt een nieuw geluid. Voor RPO dienstverleners zijn dit de reguliere verkoop argumenten. In een Linkedin discussie reageerde een gedreven Third Party Recruiter als volgt: …. it is a Heck of a lot Cheaper and more financially cost effective for a company to retain the services of PROFESSIONAL  TPR’s; making them an extension of their HR department than to utilize In-house Recruiters…..

Sociale media kans of bedreiging?

“Is er een toekomst voor in-house recruitment? deel 1” verder lezen

Wat hebben we nodig en wat willen we graag hebben? Het schaap met de vijf poten …………..

Bij het lezen van vacatureprofielen vraag ik mij met enige regelmaat af of de opsteller(s) stilstaan bij de vraag of dat schaap met de vijf poten daadwerkelijk gevonden kan worden, laat staan geïnteresseerd kan worden voor een overstap? Met name heeft het werken met competentiemanagement systemen ertoe geleid dat er in profielen prachtige opsommingen gemaakt worden van kwaliteiten waaraan voldaan moet worden om de vacante baan in te kunnen vullen. De vraag naar “schapen met vijf poten” is zo gesteld.

Een duidelijk en wervend profiel opstellen hoort bij het vak. Ook hier geldt bovendien: een goed begin, is het halve werk! 

“Wat hebben we nodig en wat willen we graag hebben? Het schaap met de vijf poten …………..” verder lezen

Recruitment trends voor 2011

Dit soort voorspellingen uit te spreken is leuk. Het prikkelt de geest en kan tot leuke discussies leiden. In de wereld van web 2.0 kan er middels crowdsourcing vrij eenvoudig inzicht verkregen worden in wat de diverse “stakeholders” waarnemen en als significant bestempelen. Ik maak van deze mogelijkheid gaarne gebruik. Vandaar deze oproep aan de lezers van recruitmentmatters om 1 tot maximaal 3 trends te vermelden die de wereld van werving en selectie in 2011 zullen bezighouden, dan wel gezichtsbepalend zullen kunnen zijn. Ik zal in de laatste week van dit jaar een samenvatting geven.

Hierbij alvast mijn top 3 ontwikkelingen

1. CEM, candidate engagement management, middels sociale media ontwikkelt zich als nieuw recruitment specialisme  

2. de arbeidsmarkt zal verder internationaliseren, internationale arbeidsmobiliteit zal verder toenemen

3. vacature marketing via smartphones, iPads e.d. zal verder vorm en inhoud krijgen

“Recruitment trends voor 2011” verder lezen