Laden

Marc Drees

Eigenaar @ RecruitmentLab

Marc Drees
Marc Drees is zelfstandig adviseur. Hij adviseert bedrijven over de inzet van nieuwe technologie / nieuwe media. Het Internet heeft binnen de arbeidsmarkt een ware revolutie op gang gebracht. Het is niet zomaar een nieuw kanaal waarmee bedrijven en kandidaten met elkaar in contact kunnen komen. Het Internet heeft een enorme impact op bestaande verhoudingen in de markt, interne processen binnen bedrijven en de positie van werkzoekenden. Een nieuw evenwicht is voorlopig nog niet in zicht!

Recruitment IpsumWat doe je als je via allerlei kanalen wordt benaderd door recruiters die zelden of nooit de moeite hebben genomen om je profiel te bestuderen? Ik weet niet hoe anderen het doen, maar Jeroen Ooms heeft al die toenaderingspogingen in een applicatie gegoten; een bullshit generator voor recruitment mails. Recruitment Ipsum dus:

Recruitment Ipsum

Ongetwijfeld herkenbaar voor al die IT-ers die platgemaild worden en misschien een bron van inspiratie voor naïeve recruiters.

CBS: werkloosheid februari 2015 onveranderd op 8,9%Nederlandse vlagAfgelopen donderdag kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over februari. Volgens de internationale definitie is de werkloosheid van 7,2% naar 7,1% gedaald, volgens de nationale definitie is de werkloosheid voor de derde achtereenvolgende maand blijven steken op 8,9%. Voor eenieder die nu in grote verwarring is geraakt, verwijs ik graag naar deze blog posting.

We zitten in Nederland dus nog altijd met een zeer hoge werkloosheid die hardnekkig weigert te dalen. De economie mag dan tekenen van herstel vertonen, de werkloze beroepsbevolking merkt daar vooralsnog bitter weinig van. En dan te bedenken dat als gevolg van de bijstelling van de historische cijfers door het CBS er een slordige 50.000 werklozen zijn bijgekomen…

(meer…)

Lees verder

CBS: werkloosheid in januari 2015 stijgt naar 8,9%Nee, je leest het niet verkeerd. De werkloosheid in Nederland staat op dit moment niet rond de 8,1% (het werkloosheidscijfer van december 2014) maar op 8,9%? Vanwaar die enorme stijging?  Wees gerust, we zijn niet in een nieuwe recessie terecht gekomen, het is ‘slechts’ een bijstelling van de historische cijfers door het CBS. Waarbij wel een heel gunstig moment is gekozen, omdat met ingang van januari 2015 de werkloosheidscijfers voortaan volgens de ILO-standaard wordt gerapporteerd door het CBS. En daarmee gaat onze werkloosheid scherp naar beneden, al is het slechts optisch. Maar de naar boven bijgestelde cijfers volgens de nationale definitie blijven hierbij min of meer onzichtbaar. Een nogal bijzondere actie van het CBS:

CBS: bijstelling cijfers werkloosheid

En die verbeterde waarneming heeft een forse impact.

(meer…)

Lees verder

USG People: Q4 is een soort van positiefLogo en logotype USG PeopleVrijdag 27 februari kwam USG People voorbeurs met de resultaten over het vierde kwartaal van 2014. Onder de wederom zeer positief klinkende titel van het bijbehorende persbericht (Winstgevendheid in 2014 sterk verbeterd; groei versnelt) gaat een fatsoenlijk resultaat schuil. Rob Zandbergen (CEO USG People) is eveneens positief, getuige onderstaand commentaar:

In het laatste kwartaal van 2014 hebben we onze resultaten verder verbeterd. Een hogere omzet en lagere kosten hebben geleid tot een verbetering van het rendement.

Maar op omzetgebied kan USG People eigenlijk allen maar heel trots zijn op de performance in België, want In Nederland groeit het bedrijf aanzienlijk minder sterk dan de grote concurrenten. Op margegebied lijkt USG de weg naar boven te hebben hervonden, maar laten we dat oordeel even uitstellen tot Q1 2015 omdat de marge de neiging heeft in het laatste kwartaal van het jaar te pieken.

(meer…)

Lees verder

Monsterboard ontsnapt niet aan ontslagrondeMonster vlagBijna twee weken geleden was er de aankondiging tijdens de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal:

Monster today announced a series of cost savings initiatives to reduce costs globally while continuing to support our new strategy. The initiatives currently include a global workforce reduction of approximately 300 associates, or 7% of its full-time staff, consolidation of certain office facilities, and continuing discretionary-spending and office and general expense controls.

En gisteren was het dan zover voor 13 medewerkers bij Monsterboard. Ik weet niet of dit 7% van het aantal medewerkers in Nederland is en evenmin of hiermee voor Nederland ook deze ontslagronde voorbij is.

(meer…)

Lees verder

ING België: Recruitment is ten dode opgeschrevenING België heeft het onderzoek van Frey & Osborne (2013) gebruikt om de kans op het verdwijnen van 426 beroepen in België als gevolg van automatisering te berekenen. Frey & Osborne onderscheiden drie factoren (creativiteit, sociale intelligentie en niet-routineuze taken) om deze kans te berekenen. En onderstaand lijstje laat de kans zien op het verdwijnen van een aantal beroepen binnen het HR-domein in de komende 20 jaar:

Kans op verdwijnen beroepen in het HR-domein

Recruiters zijn volgens ING België dus ten dode opgeschreven. Misschien kan worden aangeklopt bij specialisten op he gebied van personeelsopleidingen om een toekomstbestendige uitdaging te vinden?

SER wil pre-UWV adviescentra. Say what?verspillingHet leek me in eerste instantie een voortijdige en onzalige 1 april-grap maar niets blijkt minder waar. De Sociaal-Economische Raad (SER) komt met deze aanbeveling in een advies dat een uitwerking is van het sociaal akkoord uit 2013 tussen centrale werkgeversorganisaties en vakbonden.  Zit u goed?

De SER pleit voor een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. De raad stelt voor om in de 35 arbeidsmarktregio’s een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning, van-werk-naar-werk en begeleiding, primair gericht op de fase voordat mensen beroep doen op de WW. Het werk van de adviescentra gaat vooraf aan de dienstverlening  van UWV.

Dit klinkt als de reanimatie van het ‘stokoude’ werkpleinen idee van het CWI, waarbij gemeente, CWI en eventueel werkgevers (denk: uitzenders) op één locatie werkgebonden diensten konden aanbieden. Nooit iets van terecht gekomen, maar dat mag de pret niet drukken, want this time it wil be different

 

(meer…)

Lees verder