Laden

Faillissementen in augustus 2014FaillissementenNa een pauze van drie maanden deze keer weer een inzicht in de ontwikkeling van het aantal faillissementen binnen het intermediaire wereldje. En het is een positief om de serie te hervatten want het is voor het eerst dit jaar dat het aantal faillissementen onder de 20 per maand is gedoken. Om precies te zijn is het aantal faillissementen naar 15 gedaald.

Als een gevolg van deze stijging is het voortschrijdend jaargemiddelde gedaald van 22,3 naar 21,9. Een daling is het, maar niet echt een indrukwekkend verschil. Hoewel we met elke verbetering onze handen maar beter kunnen dichtknijpen. Want wie het kleine niet eert, s het grote niet weerd. Of zoiets.

(meer…)

Lees verder

Jeugdwerkloosheid historisch hoog? Welnee!Logotype WerkWeekVan 18 tot en met 25 september vindt de WerkWeek plaats. En die WerkWeek is een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Inderdaad, dezelfde Sterk die ook al met Randstad een niet nader gespecifieerd aantal jongeren aan werk gaat helpen. En die WerkWeek begint groots, want  Lodewijk Asscher (SZW), Jet Bussemaker (OCW) en Mirjam Sterk geven het startschot voor die WerkWeek.

In het persbericht met de aankondiging van de WerkWeek staat ook nog deze zin:

De jeugdwerkloosheid in Nederland is historisch hoog. 122.000 jongeren zijn werkloos.

Historisch hoog? Maar dat klopt helemaal niet!

(meer…)

Lees verder

ABU: de uitzendmotor op volle toerenLogotype ABUEerder deze week kwam de ABU met de cijfers over periode 8. En wat een periode is dat geweest:

In periode 8 (week 29 – 32) steeg het aantal uitzenduren met 9% en de uitzendomzet nam toe met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De uitzenders groeien tegen de klippen op en periode 8 is de beste periode sinds… sinds periode 3 van 2011 (+10%). In het voorjaar van 2011 zagen we een stevige opleving die van korte duur was. Hopelijk gaat de huidige opleving een langere levensduur tegemoet, want sinds 2011 is het weer behoorlijk bergafwaarts gegaan.

(meer…)

Lees verder

Misere index verbetert slechts mondjesmaatAl maandenlang horen we positieve berichten over stijgend consumentenvertrouwen, stijgende huizenprijzen, dalende werkloosheid en wat al niet meer. Als je niet beter zou weten, lijkt het wel of we in een economische boom terecht zijn gekomen waarbij de war for talent weer op uitbarsten staat. Helaas is dit slechts voor een zeer beperkt deel van de beroepsbevolking weggelegd, en dan ook nog eens vooral het hoog opgeleide beta-deel van die beroepsbevolking. Maar laat ik niet de kniesoor zijn die het feestje van allerlei belanghebbenden verpest. De kille cijfers kunnen dat werk veel beter doen dan ik.

We horen al maanden positieve berichten over dalende werkloosheidscijfers en dat is zonder enige twijfel goed nieuws. Maar mag ik even aandacht voor de ontwikkeling van die werkloosheid sinds 2003? En dan met name de verandering van de werkloosheid (in %) per leeftijdsgroep:

Procentuele verandering werkloosheid per leeftijdsgroep (12-maands gemiddelde werkloosheid, niet-seizoensgecorrigeerd), (2003 = 0%)

Procentuele verandering werkloosheid per leeftijdsgroep (12-maands gemiddelde werkloosheid, niet-seizoensgecorrigeerd), (2003 = 0%)

(meer…)

Lees verder

De werkloosheid gaat in januari 2015 scherp omlaagNee, ik heb niet in mijn kristallen bol gekeken. Per 1 januari stappen CBS en UWV over op de internationale definitie van werkloosheid, in navolging van CPB en DNB. Per dezelfde datum komt de nationale definitie van de werkloosheid te vervallen. De reden die het kabinet hiervoor geeft is de volgende:

Het huidige gebruik van twee definities van werkloosheid leidt momenteel tot veel onnodige verwarring in het politieke debat en in de publiciteit. Die verwarring zorgt voor miscommunicatie en ergernis bij burgers, politici en beleidsmakers.

Nu weet ik niet of er naast onnodige verwarring ook nodige verwarring kan bestaan, maar afgezien van deze haarkloverij mis ik in de argumentatie van het kabinet de extra bonus dat het overstappen op de internationale definitie van de werkloosheid ons werkloosheidscijfer met meer dan 1% laat dalen. Waarmee, althans optisch, ons werkloosheidscijfer er in één klap een stuk aangenamer uit zal gaan zien.

(meer…)

Lees verder

Griekse werkloosheid daalt in februari naar 26,5%Griekse vlagHet Griekse bureau voor de statistiek (Elstat) heeft afgelopen donderdag voor de maand februari een werkloosheid van 26,5% gemeld. Dat is een dfaling van 0,1% in vergelijking met de maand januari, maar zoals we zo langzamerhand weten zijn de cijfers van Elstat pas maanden na dato, en na meerdere bijstellingen enigszins betrouwbaar. Het is tenslotte slechts drie maanden gelden dat Elstat voor november van vorig jaar een werkloosheid van 28,0% meldde. Deze is ondertussen bijgesteld naar 27,5% en het kan zo maar nog een paar keer worden aangepast.

Sinds eind 2011 zuchtten de Grieken onder een werkloosgheid van meer dan 20%. Dat is nog altijd ruim anderhalf jaar korter dan de Spanjaarden die al sinds mei 2010 hun werkloosheid boven de 20% zagen oplopen. Maar het is desondanks volstrekt ondenkbaar hoe de Grieken (en de Spanjaarden) een dergelijk hoge werkloosheid kunnen verdragen. Om nog maar te zwijgen over alle extra bezuinigingen en salarisverlagingen die sindsdien zijn doorgevoerd.

(meer…)

Lees verder

Faillissementen in april 2014FaillissementenEn we hebben vier op een rij! Want voor de vierde achtereenvolgende maand is het aantal faillissementen boven de 20 uitgekomen. En dit keer is het ook nog eens het hoogste aantal voor 2014: 24 faillissementen. En dat terwijl we toch dagelijks moeten horen dat het met de economie de goede kant op gaat.

Als een gevolg van deze stijging is het voortschrijdend jaargemiddelde gestegen naar 22,4. Zo’n hoog aantal is sinds december 2009 niet meer voorgekomen. Geen goed teken natuurlijk, maar wie weet gaat de uiterst traag aantrekkende economie binnenkort ook te zien zijn in de cijffers over het aantal faillissementen van intermediairs. Ik hoop het maar, want we beginnen angstig dichtbij de piek van 2009 (26,7) te komen.

(meer…)

Lees verder

CBS: werkloosheid maart daalt naar 8,7%Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in maart 2014 gedaald ten opzichte van februari:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2014 met 7 duizend af en kwam uit op 684 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,7% uitgekomen, een daling van 0,6% ten opzichte van vorige maand. Maar zoals het CBS zelf al aangeeft, is deze daling op geen enkele manier een reden voor het slagen van vreugdekreetjes:

Deze daling werd veroorzaakt doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, niet doordat meer mensen betaald werk kregen. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af.

De situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt laat zich daarmee steeds beter vergelijken met die van de VS. Dalende werkloosheidscijfers met tegelijkertijd een afnemende arbeidsparticipatie en daarmee een alsmaar toenemend (verborgen) leed. Soms vraag ik mezelf af welk deel van de Nederlandse bevolking door het CBS wordt benaderd als het om het consumentenvertrouwen gaat…

(meer…)

Lees verder