Laden

Oudere deel potentiële beroepsbevolking gaat scherp groeienHet kabinet Rutte heeft als voornemen om de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd te versnellen. Hierdoor wordt al in 2021 de leeftijd van 67 jaar bereikt in plaats van in 2023. Maar daar zal het  niet bij blijven. Want vanaf 2022 is het de bedoeling dat de hoogte van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt gekoppeld aan de verwachting van de levensduur.  En op basis van de CBS prognose zal de AOW-leeftijd stapsgewijs worden verhoogd naar 71,5 jaar in 2060. Hoewel ik dat allemaal niet mee ga maken is het wel interessant om te zien wat dat precies gaat betekenen.

image

Aantal 65-plussers binnen de potentiële beroepsbevolking, 2012 – 2060. Bron: CBS

Met deze groeiende instroom van ouderen in de potentiële beroepsbevolking is de gedachte aan een krimpende beroepsbevolking ook per direct naar het land der fabelen te verwijzen.

O ja, als de vakbonden deze grafiek zien trekken ze de champagneflessen open! Het is binnenkort gedaan met de krimpende ledenaantallen onder de werkenden. De bonden kunnen weer gaan groeien.

CBS: werkloosheid in november onveranderd op 8%Nederlandse vlag

Volgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in november 2014 is gestegen ten opzichte van oktober:

Het aantal werklozen kwam in november uit op 630 duizend personen. […] Na een geringe daling in september en oktober was er in november een lichte stijging met 3 duizend personen..

Voor de vierde achtereenvolgende maand is de (seizoensgecorrigeerde) werkloosheid in Nederland uitgekomen op 8%. Van augustus tot en met november is de werkloosheid vrijwel gelijk gebleven en moeten we tot op twee posities achter de komma kijken om een verschil te kunnen ontdekken. Maar als je zo gedetailleerd kijkt zie je dat in november de werkloosheid voor het eerst sinds april weer is gestegen. Marginaal weliswaar (van 7,96% in oktober naar 7,99% in november) maar het is een stijging.

(meer…)

Lees verder

Griekenland is nog altijd heel erg ziekGriekse vlagAls je de berichtgeving rondom Griekenland de laatste tijd hebt gevolgd dan weet je dat het land nog altijd in een diep, zwart gat zit, ondanks hoopvolle berichten eerder dit jaar. Want enkele maanden geleden was er nog het bericht dat Griekenland binnen zeer korte tijd op eigen kracht leningen zou kunnen aangaan, maar niets blijkt minder waar. De rente op Griekse staatsleningen is alweer richting de 10% geschoven en er wordt alweer uitgebreid gesteggeld over de condities voor de volgende lening vanuit de Eurozone.

En eigenlijk had iedereen kunnen weten dat het land er nog altijd zeer slecht voorstaat. Sinds november 2011 staat het officiële werkloosheidscijfer (ruim) boven de 20%. Het vorige week verschenen werkloosheidscijfer over september staat op 25,7%. Waarmee de werkloosheid voor het eerst sinds oktober 2012 weer onder de 26% is gedaald. Het is nauwelijks voor te stellen wat een dergelijk hoge werkloosheid met een samenleving doet, maar het kan niet veel goeds opleveren.

(meer…)

Lees verder

CPB geeft vervroegd kerstcadeautjeHet Centraal Planbureau (CPB) “ziet” een versnelde afname van de werkloosheid in de maanden november en december van 2014, als we de korte termijnraming van het CPB ten aanzien van de werkloosheid voor 2014 mogen geloven. Want voor dit jaar denkt het CPB uit te komen op een werkloosheid van 8 ,25%. En dat terwijl we voor de periode januari – oktober uitkomen op een gemiddelde werkloosheid van 8,39%. Om de gemiddelde werkloosheid in de twee resterende maanden van 8,39% naar 8,25% te krijgen is een scherpe daling van de werkloosheid nodig. Hoe scherp? Nou, zo scherp:

Ontwikkeling werkloosheid (in %) per maand in 2014. Rood zijn cijfers van CBS, grijs is de benodigde ontwikkeling op basis van de jaarprognose van CPB

Ontwikkeling werkloosheid (in %) per maand in 2014. Rood zijn cijfers van CBS, grijs is de benodigde ontwikkeling op basis van de jaarprognose van CPB

(meer…)

Lees verder

Misère index arbeidsmarkt oktober 2014Het is weer eens tijd om een update te geven van de stand van Nederland arbeidsland via mijn hoogst persoonlijke misère index, die weer is gebaseerd op de volgende cijferreeksen:

  1. Uitzendindex (ABU)

  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)

  3. De werkloosheid (CBS)

  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – oktober 2014

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – oktober 2014

(meer…)

Lees verder

Verandering werkloosheid, per leeftijdsgroep en geslachtMet de werkloosheidscijfers van oktober in het achterhoofd (7,96%, een daling van 0,03 in vergelijking met de werkloosheid van september) is het bijzonder inzichtgevend om eens te kijken naar de procentuele verandering van de werkloosheid bij de verschillende leeftijdsgroepen sinds 2003. En vervolgens ook nog een slag dieper door tevens te kijken naar die verandering bij mannen en vrouwen. Want daar zitten de nodige verschillen tussen.

Maar laat ik beginnen met de verandering voor de verschillende leeftijdsgroepen. Want dat ziet er zo uit:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – oktober 2014. Bron: CBS

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – oktober 2014. Bron: CBS

(meer…)

Lees verder

Amerikaanse uitzenders gaan zingend het jaar uitDaar ga ik althans vanuit als ik naar de uitzendindex van de American Staffing Association (ASA) kijk. Want die index blijft maar doorstijgen en heeft sinds de introductie (in 2006) nog niet zo hoog gestaan. Inderdaad, we hebben een record te pakken. Zou dat krankzinnige Amerikaanse banencijfer van een uurtje geleden dan toch kloppen?

Uitzendindex VS, week 46, 2010 – week 45, 2014. Bron: American Staffing Association (ASA).

Uitzendindex VS, week 46, 2010 – week 45, 2014. Bron: American Staffing Association (ASA)

Faillissementen in november 2014FaillissementenVoor de tweede achtereenvolgende maand is het aantal faillissementen maar net in de dubbele cijfers beland. Net als vorige maand komt het aantal faillissementen voor november uit op 10. Niet verbazingwekkend natuurlijk met de vacaturevolumes van de laatste tijd, maar tegelijkertijd ook zeer positief sector arbeidsbemiddeling.

Hierdoor is de ontwikkeling van  het voortschrijdend jaargemiddelde verder gedaald en op exact 20 faillissementen per maand gemiddeld uitgekomen. En da’s natuurlijk nog altijd best veel. Nou maar hopen dat de trendlijn een tijdje blijft dalen.

(meer…)

Lees verder