Laden

Amerikaanse uitzenders groeien niet meerHet is opvallend om te zien dat de index van Amerikaanse uitzenders (ASA) in de afgelopen weken lijkt te zijn gestagneerd. Dit ondanks een sterke ontwikkeling van het aantal banen volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics in de maand mei. De uitzendindex laat het volgende beeld zien:

Uitzendindex VS, week 21 2011 – week 20, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 21 2011 – week 20, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Daarom maar wederom de vraag, is dit de kanarie in de kolenmijn? Signaleert de uitzendindex een kentering in de Amerikaanse economie die ondertussen al voor een steeds groter deel van part-time banen aan elkaar hangt? Of is hier iets anders aan de hand?

Koekje van eigen deeg!clip_image00230 maart jl, was de mooie dag dat de inlenersbeloning voor ABU verplicht werd (NBBU had die verplichting al). Waar de ondernemer tot 30 maart jl, nog de vrije keus had om de eerste 26 weken te verlonen via ABU of eigen CAO, is die keuze inmiddels geheel gereduceerd tot punt 0.

Gelijk werk, gelijk loon en gelijke rechten voor vast en flex, dat riepen de bonden. Dat verhaal snap ik van A tot Z. Maar nu zitten we een goede twee maanden na 30 maart, laat ik eens 3 echte scenario’s schetsen van ondernemers die ik recent gesproken heb:

(meer…)

Lees verder

Misère index arbeidsmarkt april 2015, correctieGrafiekEen week geleden constateerde ik dat de ontwikkeling van het vacaturevolume volgens het CBS sterk afweek van de ontwikkeling die op basis van Jobfeed’s online vacaturevolume valt vast te stellen. En dat ik om die reden voor mijn hoogst persoonlijke misère index voortaan beter op eerstgenoemde cijferreeks moet baseren. Zo gezegd, zo gedaan.

Maar daarmee valt de misère index voor de arbeidsmarkt een stuk minder gunstig uit. Waar de ontwikkeling van het online vacaturevolume vanaf medio 2013 een grote aanjager van het herstel was, blijkt dat nu een stuk minder te zijn.

(meer…)

Lees verder

Misère index arbeidsmarkt april 2015Het is alweer enige tijd geleden dat ik een update van mijn hoogst persoonlijke misère index heb gegeven. Deze index is gebaseerd op een viertal cijferreeksen (uitzendindex (ABU), het aantal vacatures (Jobfeed), de werkloosheid (CBS) en het aantal faillissementen (Faillissementen.com)). Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april  2015

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april  2015

(meer…)

Lees verder

Wat is er aan de hand met uitzenders in de VS?De uitzendindex, die wekelijks door de American Staffing Association (ASA) wordt uitgebracht, vertoonde de afgelopen periode al een nogal wisselvallig beeld, maar nu duikt de index plotseling wel erg scherp naar beneden:

Uitzendindex VS, week 17 2011 – week 18, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 17 2011 – week 18, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Is dit een kanarie in de kolenmijn melding of slechts een éénmalige duikeling? De komende periode zal dit moeten gaan uitwijzen…

Werkloosheid april 2015 stijgt naar 9,0%Nederlandse vlag

Gisteren kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over april. Volgens de internationale definitie is de werkloosheid op 7,0% blijven staan, volgens de nationale definitie is de werkloosheid gestegen van 8,9% naar 9,0%. Eenieder die nu in grote verwarring is geraakt verwijs ik graag naar deze blog posting.

Wederom komt de internationale definitie van de werkloosheid beter uit de bus dan de nationale definitie die CBS decennialang heeft gehanteerd, maar heeft afgeschaft per januari 2015. De timing van deze afschaffing lijkt steeds gelukkiger gekozen, want in plaats van een stagnatie en groei van de werkloosheid kan nu een lichte daling worden gerapporteerd. De als altijd kritiekloze massamedia gaan hier vanzelfsprekend in mee. Wie luistert er tenslotte nog naar werklozen volgens de nationale definitie? Inderdaad, niemand…

(meer…)

Lees verder

Er lijkt geen sprake van een toename van het aantal ‘encouraged workers’krantEen voor de politiek populaire verklaring voor de hardnekkig hoge werkloosheid tegen de achtergrond van een groeiende economie is een verhoogde toestroom van mensen uit de niet-beroepsbevolking (encouraged workers) richting de beroepsbevolking. Een dergelijke ontwikkeling zorgt voor een stijging van de bruto arbeidsparticipatie (= beroepsbevolking/(beroepsbevolking + niet-beroepsbevolking)).

Als een deel van deze mensen alsnog geen werk vinden betekent het dat de netto arbeidsparticipatie (= werkzame deel beroepsbevolking/(beroepsbevolking + niet-beroepsbevolking) langzamer zou moeten stijgen dan de bruto arbeidsparticipatie, daarmee zorgend voor een stijging van het werkloze deel van de beroepsbevolking. Afhankelijk van de omvang betekent dit een  trager dan verwachte daling van de werkloosheid, een blijvend hoge werkloosheid of misschien wel een stijging van de werkloosheid.

(meer…)

Lees verder

ABU: periode 4 laat een bloeiend voorjaar zienLogotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 4 van het nieuwe jaar. En dit is de beste periode van 2015 dusver:

In periode 4 (week 13 – 16) is het aantal uitzenduren met 12% toegenomen en de omzet is met 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Periode 4 van dit jaar laat het beste resultaat sinds het uitbreken van de financiële crisis zien.  En de laatste score die hoger was, stamt alweer uit 2007 (periode 5 liet toen een groei van 15% zien). En dat waren we vast allemaal ondertussen volledig vergeten

(meer…)

Lees verder