Laden

Amerikaanse uitzendindex toont sterke start 2015Nadat de Amerikaanse uitzenders 2014 al met een record hebben afgesloten, zijn ze ook het nieuwe jaar zeer krachtig begonnen:

Uitzendindex VS, week 4 2011 – week 3, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 4 2011 – week 3, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Dat ziet er allemaal zeer gezond uit voor part-time werkende Amerikanen. En daar zijn er steeds meer van. Wat weer een aanzienlijk minder goed teken is, maar daar zullen de uitzenders geen nacht minder om slapen.

Het gaat hartstikke goed in de Eurozone…Economisch herstel is blijkbaar beter te simuleren dan herstel van de werkgelegenheid, want de werkloosheidscijfers van de Eurozone vertellen niet bepaald een verhaal waar je vrolijk van kan worden. En als je het dan nog eens vergelijkt met de totale EU (waar dus ook nog eens de cijfers van de Eurozone in zijn opgenomen) dan is het beeld helemaal droefmakend. Maar het zal vast niets met de Euro te maken hebben. Tot dat wel het geval is….

Werkloosheidspercentages Eurozone en EU, juli 2007 – november 2014. Bron: Eurostat

Werkloosheidspercentages Eurozone en EU, juli 2007 – november 2014. Bron: Eurostat

Misère index arbeidsmarkt december 2014Na het teleurstellende cijfer over de werkloosheid in december is het weer tijd om een update te geven van de stand van Nederland arbeidsland via mijn hoogst persoonlijke misère index. En deze index is gebaseerd op een viertal cijferreeksen (uitzendindex (ABU), het aantal vacatures (Jobfeed), de werkloosheid (CBS) en het aantal faillissementen (Faillissementen.com)).

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – december 2014

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – december 2014

(meer…)

Lees verder

Vacaturefilter UWV simpel te omzeilen?spamIn reactie op  vragen van SP-lid Paul Ulenbelt over het aanbod van een softwareverkopersbaan door UWV aan  een WW-er gaf minister Lodewijk Asscher onder meer het volgende antwoord:

Op Werk.nl zijn vacatures te vinden voor allerlei functies in diverse branches. Vacatures in maatschappelijk omstreden bedrijfstakken zoals de sexindustrie en handel in softdrugs, kunnen wel door werkgevers gepubliceerd worden op Werk.nl, maar deze vacatures worden niet actief door UWV aangeboden aan werkzoekenden als passende arbeid. UWV filtert genoemde functies uit het aanbod aan werkzoekenden. Vanwege de benaming (receptionist, baliemedewerker) was de betreffende functie van softdrugsverkoper niet als zodanig onderkend, waardoor deze toch als passende functie bij werkzoekenden onder de aandacht is gebracht. UWV heeft deze functie inmiddels verwijderd uit de vacatures die worden aangeboden aan werkzoekenden.

En dat geeft blijkbaar aan dat de filterstrategie van UWV bijzonder simpel te omzeilen valt. (meer…)

Lees verder

CBS: werkloosheid in december stijgt naar 8,1%Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in november 2014 is gestegen ten opzichte van oktober:

Het aantal werklozen is in december gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend personen.

Vandaag is de werkloosheid in Nederland gestegen van 8,0% naar 8,1%. Maar eigenlijk is de werkloosheid wel iets sterker gestegen, namelijk van 7,99% naar 8,15%. Waarmee we dus op een haar na een stijging van 8,0 % naar 8,2% hebben vermeden. Hiermee is het kerstcadeau van het CPB (natuurlijk) niet echt gebleken. Het is dus maar goed dat we vanaf januari 2015 de werkloosheid volgens de internationale norm gaan rapporteren, want daarmee gaat de werkloosheid, althans optisch, sterk omlaag.

De werkelijkheid is dat we na 4 maanden zonder enige noemenswaardige beweging in het werkloosheidscijfer plotseling met een stijging van de werkloosheid worden geconfronteerd. Is dit een éénmalige uitschieter in negatieve zin. Ik heb geen idee, maar het zo me niets verbazen als de werkloosheid ook in komende maanden verder gaat oplopen. Ondanks de bazooka van Draghi…

(meer…)

Lees verder

ABU: periode 13 luidt 2014 optimaal uitLogotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 13. En hoewel het eentonig dreigt te worden; het is alweer een fantastische periode geworden:

In periode 13 (week 49 – 52) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en ook de omzet is met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En dit keer zelfs een groei met dubbelede cijfers (net als in periode 10)! Het lijkt niet op te kunnen. De uitzendbranche heeft het jaar op een zeer fraaie manier uitgeluid.

(meer…)

Lees verder

De Griekse werkloosheid daalt en stijgtGriekse vlagEnkele dagen geleden kwam Elstat, de Griekse evenknie van ons CBS, met de werkloosheidscijfers over oktober 2014. Inderdaad, terwijl het CBS zich ondertussen opmaakt om de werkloosheidscijfers over december 2014 te rapporteren, komt Griekenland met de cijfers van twee maanden eerder…

En zelfs dan is het nog een ratjetoe. Waar verleden maand de werkloosheid over september 25,7% was, is deze nu naar boven bijgesteld tot 26,0%. Waardoor de werkloosheid over oktober (25,8%) dus als een daling kan worden gerapporteerd. En laten we eerlijk zijn, als je een werkloosheid van rond de 26% hebt, wie let dan op een paar punten achter de komma.?

(meer…)

Lees verder

Waarom doet de werkloosheid niet mee?kristallen bolMet de cijfers van het vacaturevolume van december 2014 in het achterhoofd lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt nog wat schizofrener geworden. Want terwijl de uitzendindex en vooral het vacaturevolume een nadrukkelijk herstel laten zien, is het met de werkloosheidsontwikkeling een stuk minder florissant gesteld.

En dat is (of lijkt) een onverenigbare situatie. Want als het vacaturevolume (op basis van de cijfers van Jobfeed) en de uitzendindex (op basis van de ABU cijfers) al sinds medio 2013 een stijgende lijn vertonen en een geruime afstand hebben genomen van hun dieptepunt is de ontwikkeling van de werkloosheid (op basis van de cijfers van het CBS) aanzienlijk minder florissant. En er zijn andere verschillen waar te nemen die moeilijk te verklaren zijn.

(meer…)

Lees verder