Laden

Misere index verbetert slechts mondjesmaatAl maandenlang horen we positieve berichten over stijgend consumentenvertrouwen, stijgende huizenprijzen, dalende werkloosheid en wat al niet meer. Als je niet beter zou weten, lijkt het wel of we in een economische boom terecht zijn gekomen waarbij de war for talent weer op uitbarsten staat. Helaas is dit slechts voor een zeer beperkt deel van de beroepsbevolking weggelegd, en dan ook nog eens vooral het hoog opgeleide beta-deel van die beroepsbevolking. Maar laat ik niet de kniesoor zijn die het feestje van allerlei belanghebbenden verpest. De kille cijfers kunnen dat werk veel beter doen dan ik.

We horen al maanden positieve berichten over dalende werkloosheidscijfers en dat is zonder enige twijfel goed nieuws. Maar mag ik even aandacht voor de ontwikkeling van die werkloosheid sinds 2003? En dan met name de verandering van de werkloosheid (in %) per leeftijdsgroep:

Procentuele verandering werkloosheid per leeftijdsgroep (12-maands gemiddelde werkloosheid, niet-seizoensgecorrigeerd), (2003 = 0%)

Procentuele verandering werkloosheid per leeftijdsgroep (12-maands gemiddelde werkloosheid, niet-seizoensgecorrigeerd), (2003 = 0%)

(meer…)

Lees verder

De werkloosheid gaat in januari 2015 scherp omlaagNee, ik heb niet in mijn kristallen bol gekeken. Per 1 januari stappen CBS en UWV over op de internationale definitie van werkloosheid, in navolging van CPB en DNB. Per dezelfde datum komt de nationale definitie van de werkloosheid te vervallen. De reden die het kabinet hiervoor geeft is de volgende:

Het huidige gebruik van twee definities van werkloosheid leidt momenteel tot veel onnodige verwarring in het politieke debat en in de publiciteit. Die verwarring zorgt voor miscommunicatie en ergernis bij burgers, politici en beleidsmakers.

Nu weet ik niet of er naast onnodige verwarring ook nodige verwarring kan bestaan, maar afgezien van deze haarkloverij mis ik in de argumentatie van het kabinet de extra bonus dat het overstappen op de internationale definitie van de werkloosheid ons werkloosheidscijfer met meer dan 1% laat dalen. Waarmee, althans optisch, ons werkloosheidscijfer er in één klap een stuk aangenamer uit zal gaan zien.

(meer…)

Lees verder

Griekse werkloosheid daalt in februari naar 26,5%Griekse vlagHet Griekse bureau voor de statistiek (Elstat) heeft afgelopen donderdag voor de maand februari een werkloosheid van 26,5% gemeld. Dat is een dfaling van 0,1% in vergelijking met de maand januari, maar zoals we zo langzamerhand weten zijn de cijfers van Elstat pas maanden na dato, en na meerdere bijstellingen enigszins betrouwbaar. Het is tenslotte slechts drie maanden gelden dat Elstat voor november van vorig jaar een werkloosheid van 28,0% meldde. Deze is ondertussen bijgesteld naar 27,5% en het kan zo maar nog een paar keer worden aangepast.

Sinds eind 2011 zuchtten de Grieken onder een werkloosgheid van meer dan 20%. Dat is nog altijd ruim anderhalf jaar korter dan de Spanjaarden die al sinds mei 2010 hun werkloosheid boven de 20% zagen oplopen. Maar het is desondanks volstrekt ondenkbaar hoe de Grieken (en de Spanjaarden) een dergelijk hoge werkloosheid kunnen verdragen. Om nog maar te zwijgen over alle extra bezuinigingen en salarisverlagingen die sindsdien zijn doorgevoerd.

(meer…)

Lees verder

Faillissementen in april 2014FaillissementenEn we hebben vier op een rij! Want voor de vierde achtereenvolgende maand is het aantal faillissementen boven de 20 uitgekomen. En dit keer is het ook nog eens het hoogste aantal voor 2014: 24 faillissementen. En dat terwijl we toch dagelijks moeten horen dat het met de economie de goede kant op gaat.

Als een gevolg van deze stijging is het voortschrijdend jaargemiddelde gestegen naar 22,4. Zo’n hoog aantal is sinds december 2009 niet meer voorgekomen. Geen goed teken natuurlijk, maar wie weet gaat de uiterst traag aantrekkende economie binnenkort ook te zien zijn in de cijffers over het aantal faillissementen van intermediairs. Ik hoop het maar, want we beginnen angstig dichtbij de piek van 2009 (26,7) te komen.

(meer…)

Lees verder

CBS: werkloosheid maart daalt naar 8,7%Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in maart 2014 gedaald ten opzichte van februari:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2014 met 7 duizend af en kwam uit op 684 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,7% uitgekomen, een daling van 0,6% ten opzichte van vorige maand. Maar zoals het CBS zelf al aangeeft, is deze daling op geen enkele manier een reden voor het slagen van vreugdekreetjes:

Deze daling werd veroorzaakt doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, niet doordat meer mensen betaald werk kregen. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw af.

De situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt laat zich daarmee steeds beter vergelijken met die van de VS. Dalende werkloosheidscijfers met tegelijkertijd een afnemende arbeidsparticipatie en daarmee een alsmaar toenemend (verborgen) leed. Soms vraag ik mezelf af welk deel van de Nederlandse bevolking door het CBS wordt benaderd als het om het consumentenvertrouwen gaat…

(meer…)

Lees verder

ABU: schuift er een wolkje voor de zon?Logotype ABUOndertussen kunnen we Vijf achtereenvolgende periodes van groei noteren en dat is dus een lustrum. Hoezee! Want volgens de ABU is ook de derde periode van 2014 een periode met een plus geweest:

In periode 3 (week 9 – 12) is het aantal uitzenduren met 3% toegenomen en de omzet met 3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Maar die 3% groei is wel 1% minder dan in periode 2. En daarmee is de rechte lijn omhoog van de vorige vier periodes plotseling ruw doorbroken. In hoeverre dit een kentering of  een tijdelijk hikje betekent zullen we moeten afwachten

(meer…)

Lees verder

Faillissementen in maar 2014FaillissementenVoor de derde achtereenvolgende maand is het aantal faillissementen boven de 20 uitgekomen en voor de tweede achtereenvolgende maand is dat aantal 22. Drie maanden met meer dan 20 faillissementen per maand is bijzonder hoog. En dat terwijl er volgens de rekenmeesters alweer meerdere kwartalen van economische groei achter de rug zijn. Maar ondanks die groei blijft het aantal faillissementen in de intermerdiaire sector op een bijzonder hoog aantal steken.

Net als in februari is het aantal faillissementen per maand op basis van het voorschrijdend jaargemiddelde boven de 21 uitgekomen. En daarmee zijn we op een niveau uitgekomen dat sinds januari 2010 niet meer is voorgekomen. Waarbij moet worden aangetekend dat januari 2010 een tijd was die we allemaal graag willen vergeten…

(meer…)

Lees verder

Misère index: arbeidsmarkt in februari 2014Na de publicatie van werkloosheidscijfers over februari 2014 kan ik weer een update doen van mijn hoogst persoonlijke misère index; althans voor het deel dat over de arbeidsmarkt gaat. En dat deel van de index laat voor de tweede achtereenvolgende keer een stijging zien:

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – februari 2014

Misère index, ontwikkeling arbeidsmarkt (2008 = 0%), 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – februari 2014

Dat is dus het positieve nieuws. Het negatieve nieuws is dat we nog mijlenver verwijderd zijn van het niveau van 2008 en dat het zeer onwaaschijnlijk is dat we zelfs maar in de buurt van dat niveau gaan komen voordat de volgende crisis zich aandient. En als de voortekenen (China anyone?) niet bedreigen is die crisis al volop in de maak.

(meer…)

Lees verder