Laden

Faillissementen in december 2014FaillissementenHelaas is in de afgelopen maand het aantal faillissementen niet voor de derde achtereenvolgende keer op 10 beland. Integendeel, het aantal faillissementen schiet weer omhoog naar de 21. Maar de variatie per maand is traditioneel zeer groot, dus van zo’n aanzienlijk hoger getal hoeven we niet te schrikken.

Wat wel vervelend is, de trendlijn van het voortschrijdend jaargemiddelde is hierdoor niet verder gedaald maar exact gelijk gebleven. En dat is wel vervelend, want die trendlijn blijft hierdoor op een gemiddelde van 20 faillissementen per maand staan. En daar mogen we nog altijd van schrikken…

(meer…)

Lees verder

Eerste deel WWZ treedt in werkingNieuwsberichtDe belangrijkste veranderingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een rijtje:

Veranderingen vanaf 1 januari                                                                                                   

  • Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer schriftelijk laten weten of het contract wel of niet wordt voortgezet. En bij voortzetting, tegen welke voorwaarden.
  • In een tijdelijk contract van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Als de looptijd meer dan zes maanden is en korter dan twee jaar, dan is de maximale proeftijd een maand. Alleen als de werknemer een tijdelijk contract van twee jaar of langer krijgt, mag er een proeftijd van maximaal twee maanden worden vastgelegd. Een proeftijd is alleen nog maar mogelijk bij het eerste contract. Bij vervolgcontracten mag een proeftijd niet meer worden opgenomen, behalve als een volgend contract wordt afgesloten voor een nieuwe functie met duidelijk andere vaardigheden.
  • Het is niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Op deze regel is één uitzondering. Als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag er een concurrentiebeding in het contract staan.
  • Een oproepcontract is beperkt tot zes maanden. Daarna is het alleen nog mogelijk als het functies betreft die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen en dit bij cao is bepaald.
  • Payrollmedewerkers krijgen dezelfde ontslagbescherming als hun collega’s die wel rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn.

(meer…)

Lees verder

Misère index arbeidsmarkt november 2014Na het bijzonder goede cijfer van ABU over periode 12 is het helemaal leuk om weer een update te maken van de stand van Nederland arbeidsland via mijn hoogst persoonlijke misère index, die weer is gebaseerd op de volgende cijferreeksen:

  1. Uitzendindex (ABU)

  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)

  3. De werkloosheid (CBS)

  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – november 2014

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – november 2014

(meer…)

Lees verder

Amerikaanse uitzendindex staat op hoogste punt ooitSinds het begin van de meting (in de loop van 2006) heeft de Amerikaanse uitzendindex van de American Staffing Association (ASA) nog nooit zo hoog gestaan als in week 50 van dit jaar. Met andere woorden, de Amerikaanse uitzendindustrie eindigt 2014 met een record op zak.

Uitzendindex VS, week 51, 2010 – week 50, 2014. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 51, 2010 – week 50, 2014. Bron: American Staffing Association (ASA)

Het jaar 2014 is een jaar geweest waarin het crescendo is gegaan met de Amerikaanse uitzenders, je kan bijna een lineaal langs de stijgende lijn leggen. Is dit een voorbode voor een zeer goed begin van 2015? Ik heb geen idee, maar de voortekenen lijken uitermate gunstig.

ABU: periode 12 is een feestje waard!Logotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 12. En het is wederom een zeer goede periode geworden:

In periode 12 (week 45 – 48) steeg het aantal uitzenduren met 9% en ook de uitzendomzet nam toe met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Nog maar een keer 9% groei, net als in periodes 8 en 11! De uitzendbranche zit in een bijzonder positieve flow, waardoor de grijssluier van de afgelopen jaren slechts een akelige herinnering lijkt…

(meer…)

Lees verder

Oudere deel potentiële beroepsbevolking gaat scherp groeienHet kabinet Rutte heeft als voornemen om de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd te versnellen. Hierdoor wordt al in 2021 de leeftijd van 67 jaar bereikt in plaats van in 2023. Maar daar zal het  niet bij blijven. Want vanaf 2022 is het de bedoeling dat de hoogte van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt gekoppeld aan de verwachting van de levensduur.  En op basis van de CBS prognose zal de AOW-leeftijd stapsgewijs worden verhoogd naar 71,5 jaar in 2060. Hoewel ik dat allemaal niet mee ga maken is het wel interessant om te zien wat dat precies gaat betekenen.

image

Aantal 65-plussers binnen de potentiële beroepsbevolking, 2012 – 2060. Bron: CBS

Met deze groeiende instroom van ouderen in de potentiële beroepsbevolking is de gedachte aan een krimpende beroepsbevolking ook per direct naar het land der fabelen te verwijzen.

O ja, als de vakbonden deze grafiek zien trekken ze de champagneflessen open! Het is binnenkort gedaan met de krimpende ledenaantallen onder de werkenden. De bonden kunnen weer gaan groeien.

CBS: werkloosheid in november onveranderd op 8%Nederlandse vlag

Volgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in november 2014 is gestegen ten opzichte van oktober:

Het aantal werklozen kwam in november uit op 630 duizend personen. […] Na een geringe daling in september en oktober was er in november een lichte stijging met 3 duizend personen..

Voor de vierde achtereenvolgende maand is de (seizoensgecorrigeerde) werkloosheid in Nederland uitgekomen op 8%. Van augustus tot en met november is de werkloosheid vrijwel gelijk gebleven en moeten we tot op twee posities achter de komma kijken om een verschil te kunnen ontdekken. Maar als je zo gedetailleerd kijkt zie je dat in november de werkloosheid voor het eerst sinds april weer is gestegen. Marginaal weliswaar (van 7,96% in oktober naar 7,99% in november) maar het is een stijging.

(meer…)

Lees verder

Griekenland is nog altijd heel erg ziekGriekse vlagAls je de berichtgeving rondom Griekenland de laatste tijd hebt gevolgd dan weet je dat het land nog altijd in een diep, zwart gat zit, ondanks hoopvolle berichten eerder dit jaar. Want enkele maanden geleden was er nog het bericht dat Griekenland binnen zeer korte tijd op eigen kracht leningen zou kunnen aangaan, maar niets blijkt minder waar. De rente op Griekse staatsleningen is alweer richting de 10% geschoven en er wordt alweer uitgebreid gesteggeld over de condities voor de volgende lening vanuit de Eurozone.

En eigenlijk had iedereen kunnen weten dat het land er nog altijd zeer slecht voorstaat. Sinds november 2011 staat het officiële werkloosheidscijfer (ruim) boven de 20%. Het vorige week verschenen werkloosheidscijfer over september staat op 25,7%. Waarmee de werkloosheid voor het eerst sinds oktober 2012 weer onder de 26% is gedaald. Het is nauwelijks voor te stellen wat een dergelijk hoge werkloosheid met een samenleving doet, maar het kan niet veel goeds opleveren.

(meer…)

Lees verder