Laden

Misère index arbeidsmarkt april 2015, correctieGrafiekEen week geleden constateerde ik dat de ontwikkeling van het vacaturevolume volgens het CBS sterk afweek van de ontwikkeling die op basis van Jobfeed’s online vacaturevolume valt vast te stellen. En dat ik om die reden voor mijn hoogst persoonlijke misère index voortaan beter op eerstgenoemde cijferreeks moet baseren. Zo gezegd, zo gedaan.

Maar daarmee valt de misère index voor de arbeidsmarkt een stuk minder gunstig uit. Waar de ontwikkeling van het online vacaturevolume vanaf medio 2013 een grote aanjager van het herstel was, blijkt dat nu een stuk minder te zijn.

(meer…)

Lees verder

Misère index arbeidsmarkt april 2015Het is alweer enige tijd geleden dat ik een update van mijn hoogst persoonlijke misère index heb gegeven. Deze index is gebaseerd op een viertal cijferreeksen (uitzendindex (ABU), het aantal vacatures (Jobfeed), de werkloosheid (CBS) en het aantal faillissementen (Faillissementen.com)). Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april  2015

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend jaargemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – april  2015

(meer…)

Lees verder

Wat is er aan de hand met uitzenders in de VS?De uitzendindex, die wekelijks door de American Staffing Association (ASA) wordt uitgebracht, vertoonde de afgelopen periode al een nogal wisselvallig beeld, maar nu duikt de index plotseling wel erg scherp naar beneden:

Uitzendindex VS, week 17 2011 – week 18, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 17 2011 – week 18, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Is dit een kanarie in de kolenmijn melding of slechts een éénmalige duikeling? De komende periode zal dit moeten gaan uitwijzen…

Werkloosheid april 2015 stijgt naar 9,0%Nederlandse vlag

Gisteren kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over april. Volgens de internationale definitie is de werkloosheid op 7,0% blijven staan, volgens de nationale definitie is de werkloosheid gestegen van 8,9% naar 9,0%. Eenieder die nu in grote verwarring is geraakt verwijs ik graag naar deze blog posting.

Wederom komt de internationale definitie van de werkloosheid beter uit de bus dan de nationale definitie die CBS decennialang heeft gehanteerd, maar heeft afgeschaft per januari 2015. De timing van deze afschaffing lijkt steeds gelukkiger gekozen, want in plaats van een stagnatie en groei van de werkloosheid kan nu een lichte daling worden gerapporteerd. De als altijd kritiekloze massamedia gaan hier vanzelfsprekend in mee. Wie luistert er tenslotte nog naar werklozen volgens de nationale definitie? Inderdaad, niemand…

(meer…)

Lees verder

Er lijkt geen sprake van een toename van het aantal ‘encouraged workers’krantEen voor de politiek populaire verklaring voor de hardnekkig hoge werkloosheid tegen de achtergrond van een groeiende economie is een verhoogde toestroom van mensen uit de niet-beroepsbevolking (encouraged workers) richting de beroepsbevolking. Een dergelijke ontwikkeling zorgt voor een stijging van de bruto arbeidsparticipatie (= beroepsbevolking/(beroepsbevolking + niet-beroepsbevolking)).

Als een deel van deze mensen alsnog geen werk vinden betekent het dat de netto arbeidsparticipatie (= werkzame deel beroepsbevolking/(beroepsbevolking + niet-beroepsbevolking) langzamer zou moeten stijgen dan de bruto arbeidsparticipatie, daarmee zorgend voor een stijging van het werkloze deel van de beroepsbevolking. Afhankelijk van de omvang betekent dit een  trager dan verwachte daling van de werkloosheid, een blijvend hoge werkloosheid of misschien wel een stijging van de werkloosheid.

(meer…)

Lees verder

ABU: periode 4 laat een bloeiend voorjaar zienLogotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 4 van het nieuwe jaar. En dit is de beste periode van 2015 dusver:

In periode 4 (week 13 – 16) is het aantal uitzenduren met 12% toegenomen en de omzet is met 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Periode 4 van dit jaar laat het beste resultaat sinds het uitbreken van de financiële crisis zien.  En de laatste score die hoger was, stamt alweer uit 2007 (periode 5 liet toen een groei van 15% zien). En dat waren we vast allemaal ondertussen volledig vergeten

(meer…)

Lees verder

Amerikaanse uitzenders gaan helemaal niet crescendoEnkele weken geleden meldde ik per abuis dat de uitzendmarkt in de VS leek te exploderen. Het enige wat explodeerde was mijn spreadsheet omdat ik de verkeerde data had ingevoerd. Na correctie blijkt dat de Amerikaanse arbeidsmarkt helemaal niet is geëxplodeerd, maar eerder stabiel is gebleven. En stabiel is in dit verband niet goed, zoals uit onderstaande grafiek blijkt:

Uitzendindex VS, week 17 2011 – week 16, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 17 2011 – week 16, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

En daarmee lijkt de uitzendindex een volgende indicator van een sterk afkoelende Amerikaanse economie te zijn. Vandaag werd bekend dat het GDP in Q1 van 2015 met slechts 0,2% is gegroeid ten opzichte van Q1 2014. En da’s dus niet goed. Maar geen zorgen, volgens de Fed is dit slechts tijdelijk.

Burn-out onder jongeren als gevolg van flexwerkburn-outNieuwsuur berichtte gisteravond over jongeren (20 – 30 jaar) met een burn-out. Het schijnt dat er op dit moment maar liefst 100.000 jongeren met een burn-out thuis zitten. De reden: flexibele arbeidscontracten. De onzekerheid over het hebben en houden van een baan en/of het goochelen met meerdere kleine banen levert een zodanige hoeveelheid stress op dat jongeren uitvallen met burn-out klachten.

Nederland is koploper als het om flexibele arbeidscontracten gaat, maar daarmee lopen we dus in theorie dus ook het grootste risico op uitval als gevolg van onzekerheid. Het leek me interessant om eens te kijken naar de potentiële omvang van het probleem. En waar ga je dan naartoe? Naar de cijfers van het CBS natuurlijk. En daar is een schat aan informatie te vinden. Ik heb voor mijn onderzoekje CBS cijfers over de werkzame beroepsbevolking gebruikt

(meer…)

Lees verder