Laden

Robots, robots en nog eens robotskristallen bolRuim een jaar geleden schreven C.B.  Frey en M.A. Osborne (onderzoekers aan de universiteit va Oxford een artikel in The Economist waarmee ze in één klap wereldberoemd werden. Of in ieder geval buitengewoon bekend. Want in dat artikel beschreven deze onderzoekers de mogelijke impact van voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van machine learning en robotisering op de vooruitzichten van de Amerikaanse beroepsbevolking. En dat vooruitzicht was buitengewoon somber:

47 percent of total US employment is in the high risk category, meaning that associated occupations are potentially automatable over some unspecified number of years, perhaps a decade or two

Dit artikel heeft Lodewijk Asscher ongetwijfeld geïnspireerd tot een congres waarin hij de voordelen van robotisering bezong. Met van zijn kant tegelijkertijd de ontbindende voorwaarde dat er een eerlijke verdeling van de daaruit resulterende welvaart dient worden gegarandeerd. Hoe dat moet worden gerealiseerd terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid drastisch terugloopt liet Asscher echter onbesproken. En hoe hij een massaal verlies van banen kan rijmen met zijn belofte van februari dit jaar is helemaal onvoorstelbaar:

Ik zie het als mijn opdracht als minister van Werkgelegenheid om met een Plan van de Arbeid te komen zodat we ook in de toekomst blijven staan voor het ideaal van volledige werkgelegenheid

Natuurlijk… Misschien is het kiezen van een realistische opdracht een stuk productiever voor Nederland…

(meer…)

Lees verder

Faillissementen in september 2014Nadat vorige maand een unicum voor 2014 kon worden gemeld (minder dan 20 faillissementen in een maand) is deze maand het beeld helaas weer een stuk negatiever. Want in de maand september is het aantal faillissementen weer toegenomen tot 21. Het aantal faillissementen kan van maand op maand sterk variëren, dus op zich zegt deze verandering nog niets.

En dat toont zich dan ook in de ontwikkeling van  het voortschrijdend jaargemiddelde. Verleden maand was het nog 21,9 maar ondanks de stijging van het aantal faillissementen in september is het jaargemiddelde gedaald naar 21,5. En dat is dus weer een lichtpuntje. (meer…)

Lees verder

De grote verwarringEén: de (enige?) plek waar nieuwe banen ontstaan, is in het MKB. Twee: er is sprake van een hoge werkloosheid. Drie: er zijn bijna één miljoen zzp’ers. Om banengroei voor elkaar te krijgen, moeten daarom ook zzp’ers ‘gestimuleerd’ worden om mensen in dienst te nemen. Maar dat is lastig, want “de meeste zelfstandigen vinden groeien gewoon heel ingewikkeld”. Aldus Ben Tiggelaar in NRC van 20 september 2014.

werkgelegenheid

Nu ben ik zo’n zelfstandige en de reden dat ik geen mensen in dienst neem, is niet omdat ik het ingewikkeld vind. Ik vind dingen niet snel ingewikkeld. Toch peins ik er niet over om personeel aan te nemen en ik heb te doen met de Ben Tiggelaar-achtigen van deze wereld (waartoe ook het kabinet en vooral de vakbeweging behoren), omdat zij ten prooi vallen aan verwarring. Namelijk de verwarring tussen werk en baan.

(meer…)

Lees verder

Jeugdwerkloosheid bestrijden met ‘voorhoedegroep’?Logotype WerkWeekTijdens de WerkWeek is een Jongerenakkoord afgesloten. De WerkWeek is is een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. En het Jongerenakkoord werd gesloten op de dag dat het CBS met nieuwe werkloosheidscijfer kwam. Waarbij het werkloosheidscijfer voor jongeren (15 – 25-jarigen) met liefst 0,8% te zijn gedaald naar 14,2%. Zo laag is de jeugdwerkloosheid sinds december 2012 niet geweest. Maar desondanks worden er nog altijd allerlei maatregelen getroffen om de al snel dalende jeugdwerkloosheid nog sneller te laten dalen. Zoals het Jongerenakkoord:

Een voorhoedegroep van 26 bedrijven gaat investeren in jongeren door vacatures voor starters, extra leerbanen en stages te bieden. Ook stellen ze hun medewerkers en hun kennis en expertise beschikbaar om het netwerk van jongeren te vergroten of om migrantenjongeren als bedrijfsmentor te coachen.

(meer…)

Lees verder

Faillissementen in augustus 2014FaillissementenNa een pauze van drie maanden deze keer weer een inzicht in de ontwikkeling van het aantal faillissementen binnen het intermediaire wereldje. En het is een positief om de serie te hervatten want het is voor het eerst dit jaar dat het aantal faillissementen onder de 20 per maand is gedoken. Om precies te zijn is het aantal faillissementen naar 15 gedaald.

Als een gevolg van deze stijging is het voortschrijdend jaargemiddelde gedaald van 22,3 naar 21,9. Een daling is het, maar niet echt een indrukwekkend verschil. Hoewel we met elke verbetering onze handen maar beter kunnen dichtknijpen. Want wie het kleine niet eert, s het grote niet weerd. Of zoiets.

(meer…)

Lees verder

Jeugdwerkloosheid historisch hoog? Welnee!Logotype WerkWeekVan 18 tot en met 25 september vindt de WerkWeek plaats. En die WerkWeek is een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Inderdaad, dezelfde Sterk die ook al met Randstad een niet nader gespecifieerd aantal jongeren aan werk gaat helpen. En die WerkWeek begint groots, want  Lodewijk Asscher (SZW), Jet Bussemaker (OCW) en Mirjam Sterk geven het startschot voor die WerkWeek.

In het persbericht met de aankondiging van de WerkWeek staat ook nog deze zin:

De jeugdwerkloosheid in Nederland is historisch hoog. 122.000 jongeren zijn werkloos.

Historisch hoog? Maar dat klopt helemaal niet!

(meer…)

Lees verder

ABU: de uitzendmotor op volle toerenLogotype ABUEerder deze week kwam de ABU met de cijfers over periode 8. En wat een periode is dat geweest:

In periode 8 (week 29 – 32) steeg het aantal uitzenduren met 9% en de uitzendomzet nam toe met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De uitzenders groeien tegen de klippen op en periode 8 is de beste periode sinds… sinds periode 3 van 2011 (+10%). In het voorjaar van 2011 zagen we een stevige opleving die van korte duur was. Hopelijk gaat de huidige opleving een langere levensduur tegemoet, want sinds 2011 is het weer behoorlijk bergafwaarts gegaan.

(meer…)

Lees verder

Misere index verbetert slechts mondjesmaatAl maandenlang horen we positieve berichten over stijgend consumentenvertrouwen, stijgende huizenprijzen, dalende werkloosheid en wat al niet meer. Als je niet beter zou weten, lijkt het wel of we in een economische boom terecht zijn gekomen waarbij de war for talent weer op uitbarsten staat. Helaas is dit slechts voor een zeer beperkt deel van de beroepsbevolking weggelegd, en dan ook nog eens vooral het hoog opgeleide beta-deel van die beroepsbevolking. Maar laat ik niet de kniesoor zijn die het feestje van allerlei belanghebbenden verpest. De kille cijfers kunnen dat werk veel beter doen dan ik.

We horen al maanden positieve berichten over dalende werkloosheidscijfers en dat is zonder enige twijfel goed nieuws. Maar mag ik even aandacht voor de ontwikkeling van die werkloosheid sinds 2003? En dan met name de verandering van de werkloosheid (in %) per leeftijdsgroep:

Procentuele verandering werkloosheid per leeftijdsgroep (12-maands gemiddelde werkloosheid, niet-seizoensgecorrigeerd), (2003 = 0%)

Procentuele verandering werkloosheid per leeftijdsgroep (12-maands gemiddelde werkloosheid, niet-seizoensgecorrigeerd), (2003 = 0%)

(meer…)

Lees verder