Laden

Werkloosheid Griekenland gedaald in januari 2015Een week geleden meldde ik nog op basis van de toen bekende cijfers dat de arbeidsmarkt in Griekenland weer tekenen van afbraak vertoonde. Maar niets blijkt veranderlijker dan het Griekse bureau voor statistiek, Elstat. Want twee dagen geleden bleek op basis van de nieuwste werkloosheidscijfers dat de tijdelijke stijging van de werkloosheid in de afgelopen maanden als sneeuw voor de zon is verdwenen. In plaats daarvan is een min of meer continue daling waar te nemen, culminerend in een werkloosheid van ‘slechts’ 25,7% in januari van dit jaar.

Werkloosheid Griekenland en Spanje (januari 2007 – februari 2015 (Spanje)). Bron: Eurostat, Elstat

Werkloosheid Griekenland en Spanje (januari 2007 – februari 2015 (Spanje)). Bron: Eurostat, Elstat

De vraag is natuurlijk hoe vaak en in welke richting Elstat deze cijfers in komende maanden gaan bijstellen. Als de afgelopen periode enige indicatie is dan zou het me niets verbazen als de werkloosheidscijfers stapsgewijs naar boven worden bijgesteld.

(meer…)

Lees verder

CBS: werkloosheid februari 2015 onveranderd op 8,9%Nederlandse vlagAfgelopen donderdag kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over februari. Volgens de internationale definitie is de werkloosheid van 7,2% naar 7,1% gedaald, volgens de nationale definitie is de werkloosheid voor de derde achtereenvolgende maand blijven steken op 8,9%. Voor eenieder die nu in grote verwarring is geraakt, verwijs ik graag naar deze blog posting.

We zitten in Nederland dus nog altijd met een zeer hoge werkloosheid die hardnekkig weigert te dalen. De economie mag dan tekenen van herstel vertonen, de werkloze beroepsbevolking merkt daar vooralsnog bitter weinig van. En dan te bedenken dat als gevolg van de bijstelling van de historische cijfers door het CBS er een slordige 50.000 werklozen zijn bijgekomen…

(meer…)

Lees verder

CBS: werkloosheid in januari 2015 stijgt naar 8,9%Nee, je leest het niet verkeerd. De werkloosheid in Nederland staat op dit moment niet rond de 8,1% (het werkloosheidscijfer van december 2014) maar op 8,9%? Vanwaar die enorme stijging?  Wees gerust, we zijn niet in een nieuwe recessie terecht gekomen, het is ‘slechts’ een bijstelling van de historische cijfers door het CBS. Waarbij wel een heel gunstig moment is gekozen, omdat met ingang van januari 2015 de werkloosheidscijfers voortaan volgens de ILO-standaard wordt gerapporteerd door het CBS. En daarmee gaat onze werkloosheid scherp naar beneden, al is het slechts optisch. Maar de naar boven bijgestelde cijfers volgens de nationale definitie blijven hierbij min of meer onzichtbaar. Een nogal bijzondere actie van het CBS:

CBS: bijstelling cijfers werkloosheid

En die verbeterde waarneming heeft een forse impact.

(meer…)

Lees verder

SER wil pre-UWV adviescentra. Say what?verspillingHet leek me in eerste instantie een voortijdige en onzalige 1 april-grap maar niets blijkt minder waar. De Sociaal-Economische Raad (SER) komt met deze aanbeveling in een advies dat een uitwerking is van het sociaal akkoord uit 2013 tussen centrale werkgeversorganisaties en vakbonden.  Zit u goed?

De SER pleit voor een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. De raad stelt voor om in de 35 arbeidsmarktregio’s een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning, van-werk-naar-werk en begeleiding, primair gericht op de fase voordat mensen beroep doen op de WW. Het werk van de adviescentra gaat vooraf aan de dienstverlening  van UWV.

Dit klinkt als de reanimatie van het ‘stokoude’ werkpleinen idee van het CWI, waarbij gemeente, CWI en eventueel werkgevers (denk: uitzenders) op één locatie werkgebonden diensten konden aanbieden. Nooit iets van terecht gekomen, maar dat mag de pret niet drukken, want this time it wil be different

 

(meer…)

Lees verder

ABU: periode 1 begint bijzonder goedLogotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 1 van het nieuwe jaar. En zoals we . En jawel, het nieuwe jaar is begonnen zoals het oude jaar is geëindigd, met een ferme groei:

In periode 1 (week 1 – 4) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en ook de omzet is met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Jawel, voor twee perioden achtereen een groei met dubbele cijfers. We moeten terug naar de 2e en 3e periode van 2011 om een vergelijkbare situatie te vinden. Toch een kleine vier jaar geleden. En laten we hopen dat de groei langer aanhoudt dan toen…

(meer…)

Lees verder

Griekse werkloosheid in november 2014Griekse vlagVandaag kwam Elstat, de Griekse evenknie van ons CBS, met de werkloosheidscijfers over november 2014. Hoewel er ondertussen een nieuwe regering in Griekenland is geïnstalleerd is de gerapporteerde werkloosheid over een maand toen de oude regering nog aan de macht was. Ik had er daarom stiekem rekening mee gehouden dat er misschien wel van een trendbreuk sprake zou zijn, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

En zelfs de vertraging in het rapporteren van de werkloosheidscijfers voorkomt niet dat Griekenland toch nog altijd weer forse correcties moet uitvoeren op cijfers uit voorgaande maanden. Ter illustratie, twee maanden geleden was de werkloosheid over september 25,7%, en maand geleden 26,0% en deze keer is het 26,1% Een afwijking van 0,4% in een tijdsbestek van 2 maanden.

(meer…)

Lees verder

Amerikaanse uitzendindex toont sterke start 2015Nadat de Amerikaanse uitzenders 2014 al met een record hebben afgesloten, zijn ze ook het nieuwe jaar zeer krachtig begonnen:

Uitzendindex VS, week 4 2011 – week 3, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 4 2011 – week 3, 2015. Bron: American Staffing Association (ASA)

Dat ziet er allemaal zeer gezond uit voor part-time werkende Amerikanen. En daar zijn er steeds meer van. Wat weer een aanzienlijk minder goed teken is, maar daar zullen de uitzenders geen nacht minder om slapen.

Het gaat hartstikke goed in de Eurozone…Economisch herstel is blijkbaar beter te simuleren dan herstel van de werkgelegenheid, want de werkloosheidscijfers van de Eurozone vertellen niet bepaald een verhaal waar je vrolijk van kan worden. En als je het dan nog eens vergelijkt met de totale EU (waar dus ook nog eens de cijfers van de Eurozone in zijn opgenomen) dan is het beeld helemaal droefmakend. Maar het zal vast niets met de Euro te maken hebben. Tot dat wel het geval is….

Werkloosheidspercentages Eurozone en EU, juli 2007 – november 2014. Bron: Eurostat

Werkloosheidspercentages Eurozone en EU, juli 2007 – november 2014. Bron: Eurostat