Laden

50.000 nieuwe banen… over 27 jaarlege kluisIn de Begrotingsafspraken 2014 stond het er pardoes:

Onderstaande maatregelen zorgen ervoor dat de (oploop van de) werkloosheid op korte termijn wordt beperkt en dat de structurele werkgelegenheid sterker groeit dan was voorzien bij het Regeerakkoord. De ambitie is dat de werkgelegenheid stijgt met 0,8% ofwel ruim 50 duizend banen op termijn. Hiermee worden de werkgelegenheidseffecten van het Regeerakkoord overtroffen.

Wat bij mij twee dagen geleden nog de vraag opriep: wat is op termijn? 2014? 2015? 2020? 2100?

De termijn werd een dag later door minister Dijsselbloem gepreciseerd. In het programma Buitenhof zei onze rekenmeester dat die 50.000banen in 10 tot 15 jaar gerealiseerd gingen worden. Het werd daarmee al lachwekkend, zeker gezien de laatste zin in de bovenstaande quote dat de werkgelegenheidseffecten van het Regeerakkoord hiermee worden overtroffen. Loopt het Regeerakkoord soms tot 2029? Natuurlijk niet.

(meer…)

Lees verder

De nieuwe NVP Sollicitatiecode is onvolledig en daardoor inconsequentNVP Sollicitatiecode icoonDe Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft recent een nieuwe versie van haar Sollicitatiecode gepubliceerd. En die code wordt als volgt door de NVP omschreven:

De NVP Sollicitatiecode [..] bevat basisregels die organisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan) en sollicitanten […] in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures.

De Sollicitatiecode is dus een soort fatsoensnorm, geen vereiste. Hoewel dat mogelijk voor de bij de NVP aangesloten bedrijven iets anders kan uitpakken, maar daarmee wordt slechts een fractie van het Nederlandse bedrijfsleven geraakt.

De nieuwste versie van de Sollicitatiecode is gemankeerd, doordat het (onbedoeld?) een ongelijke behandleing van kandidaten introduceert, afhankelijk van de wijze waarop het wervingsproces is vormgegeven. De Sollicitatiecode is namelijk alleen van toepassing op het passieve wervingsproces hoewel bovenstaande omschrijving van de Sollicitatiecode spreekt over werving en selectie ter vervulling van vacatures. En dus ook het actieve wervingsproces zou moeten omvatten.

(meer…)

Lees verder

Open sollicitatie op functie Hoofd E-Dienstverlening bij UWVLogotype Werk.nlGeachte heer Bruins,

Hierbij solliciteer ik naar de functie van interim Hoofd E-Dienstverlening bij UWV. Ik doe dat met bezwaard gemoed. Tenslotte is het track record van uw dienst ronduit beschamend. Het gebrekkige functioneren van Werk.nl, los van het regelmatige uitvallen van dit systeem, heeft niet alleen voor grote frustatie bij de gebruikers gezorgd maar ook tot een afnemend vertrouwen van de politiek dat uw dienst in staat zal zijn om de transitie naar een vrijwel volledig electronische dienstverlening tot een goed einde te brengen. Verder heeft uw publieke optreden (of het uitblijven daarvan tijdens recente crises) en dat van enkele van uw collega’s ervoor gezorgd dat de twijfels over de kwaliteit van het UWV verder zijn gegroeid.

Maar incompetent leiderschap en abominabele service zijn geen redenen om af te zien van een sollicitatie op een zo belangrijke baan als die van Hoofd E-Dienstverlening bij UWV. Eerder het tegenovergestelde. Er dient orde in de bestaande chaos te worden geschapen om zo stapsgewijs naar een uitstekende electronische dienstverlening van UWV te komen. De Nederlandse niet-werkende werkzoekende is lang genoeg geterroriseerd door uw dienst. Ik kan daarom niet anders dan op deze functie solliciteren.

Ik adviseer u zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Ik ben online vindbaar.

Met vriendelijke groet,

Marc Drees

(meer…)

Lees verder

CPB steekt hand heel even in eigen boezem om vervolgens IMF en OESO de schuld te gevenLege schatkistOns land glijdt langzaam maar zeker steeds verder af in het economisch moeras. Desondanks vinden politieke partijen het nog altijd passend om de plannen van het kabinet op te hemelen (PvdA, VVD) danwel te vergruizen (de oppositiepartijen) alsof economie en arbeidsmarkt pionnen in een spel zijn. Dit alles dankzij het uitlekken van de doorrekening van het CPB op basis van de kabinetsplannen zoals deze aanstaande dinsdag worden gepresenteerd.

Hierbij staat de door het CPB geprognotiseerde economische groei van 0,5% voor 2014 onder meer centraal. Dit cijfer wordt behandeld als ware het in graniet gehouwen, ook al dient genoegzaam bekend te zijn dat het CPB al jarenlang de toekomst (veel) te rozig inschat. Sterker nog, het CPB maakt er in haar doorrekening van de plannen zelf melding van haar onvermogen tot het fatsoenlijk voorspellen van de toekomst!

(meer…)

Lees verder

Lodewijk Asscher doet een BushjeLodewijk Asscher, onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en enthousiast zwaaier naar werkloze jongeren, heeft tijdens een radiointerview een Bushje gedaan. Je weet wel: You are with us or you are against us . En die dommigheid heeft hij ook nog eens getweet:

image

Waarom zou iemand die kritiek heeft op het onoprechte #jeugdopzoek initiatief van Randstad het zelf en beter moeten gaan doen? Er zijn minder zinloze initiatieven nodig, niet meer. En als we het toch over zinloze initiatieven hebben, knikker meteen die ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid op de straat. Scheelt ook weer belastingcenten.

(meer…)

Lees verder

Komt er in 2016 een nieuw Werk.nl fiasco aan?Logotype Werk.nlHet door Lodewijk Asscher naar de Raad van Staten gestuurde wetsonwerp Werk en Zekerheid bevat onder meer een beperking van de wettelijk maximale duur van de WW, die vanaf 2016 stapsgewijs van 38 maanden naar twee jaar teruggebracht gaat worden. En daarin is tevens opgenomen dat de WW meer wordt gericht op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt:

Minister Asscher kiest voor een activerende aanpak, waarbij het doel is om werklozen zo snel mogelijk weer uit de WW en aan het werk te helpen. De maatregelen gelden niet voor de huidige WW-gerechtigden. Voor oudere werknemers, die lastiger weer werk vinden, komen er overgangsmaatregelen.

Los van de nogal merkwaardige uitzondering voor huidige WW-gerechtigden is het natuurlijk de vraag hoe deze activerende aanpak vorm gaat krijgen. Tenslotte heeft het UWV tot (en met) 2015 de tijd om haar e-dienstverlening op orde te krijgen. En daarmee is er nog maar voor 10% van ‘het bestand’ ruimte voor persoonlijke ondersteuning. Hoor ik hier een Werk.nl 2.0 fiasco aankomen? Terwijl naar alle waarschijnlijkheid het UWV in 2016 nog niet eens klaar is met het oplossen van het huidige Werk.nl fiasco…

Groeit Duitsland dankzij ontbreken minimumloon?In Duitsland is, in tegenstelling tot Nederland, geen wettelijk vastgestgeld minimum loon. De vaststelling van een minimumloon per sector is een zaak van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigingen. Aangezien het verkiezingstijd is in Duitsland wordt ook hiervoor aandacht gevraagd, zoals onderstaande poster in Berlijn:

Verkiezingsposter voor minimumloon in Duitsland

En laat die EUR 8,50 per uur nou bijna exact gelijk zijn aan het Nederlandse minimumloon, met EUR 8,53 per uur (EUR 68,21 per dag bij een volledig dienstverband).

Houdt de economische groei in Duitsland enig verband met (extreem) lage lonen?

Asscher geeft ‘antwoord’ op vragen over Werk.nlLodewijk AsscherHoewel Asscher er als de kippen bij is om voor electoraal gewin onwettige uitspraken te doen over het indammen van vrij verkeer van werkenden binnen de EU is de man retetraag als het om het beantwoorden van kamervragen gaat. Gisteren kwamen dan eindelijk de “antwoorden” op vragen die op 4 juli door het kamerlid Sadet Karabulut (SP) waren gesteld naar aanleiding van de resultaten van het gemankeerde FNV onderzoek.

En het betekent ongetwijfeld dat de vragen van kamerleden Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) en Nine Kooijman (SP) nog ‘even’ op een antwoord moeten wachten. En als de kwaliteit van zijn huidige antwoorden enige indicatie zijn, is het wachten ook nog eens volstrekt zinloos. Want Asscher reutelt toch een bak onzin in reactie op de vragen van Karabulut.

(meer…)

Lees verder