Laden

Het spookt niet meer (bij Wiertz Personeelsdiensten)Harm WiertzTwee dagen geleden plaatste Harm Wiertz (oprichter Wiertz Personeelsdiensten) op zijn weblog een artikel met als titel: September: Het spookt niet meer. En deze ondubbelzinnige intro:

Laat ik maar met de deur in huis vallen: het recessie spook is zo goed als verdreven. Het heeft ons een aantal jaren flink bezig gehouden. Ons het leven zuur gemaakt. Maar nu: het einde van de recessie is in zicht.

Wiertz komt tot deze conclusie op basis van twee factoren. Allereerst staan bij al zijn kantoren de telefoons roodgloeiend. En dat betekent, vanwege het vroegcyclische karakter van uitzenden, volgens Wiertz het volgende:

Laat ik het daarom maar gewoon klip en klaar met u delen. In het derde kwartaal van dit jaar verwacht ik een economische groei van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het vierde kwartaal zou het bruto binnenlandse product wel eens met 0,6 % kunnen groeien.

Toe maar! Wiertz stelt hiermee nadrukkelijk zijn kandidatuur als opvolger van ubervoorspeller Goldschmeding!

(meer…)

Lees verder

Actie “Jeugd op zoek” gaat 10.000 banen niet halenJeugd op zoekJeugd op zoek, het marketing programma van Ranstad Nederland baas Chris Heutink, lijkt het einddoel niet te gaan halen. Het programma dat in 5 weken tijd 10.000 werkloze jongeren aan een baan moet helpen, staat na 4 weken op 6.662 jongeren.

Hetgeen betekent dat in de laatste week maar liefst 3.338 jongeren aan een baan moeten worden geholpen. En dat is dus meer dan twee keer het gemiddelde per week over de afgelopen 4 weken. Ondanks de recent gestartte radioreclames en abriposters zijn er in elke volgende week van de actie minder jongeren aan een (tijdelijke) baan geholpen. Tenzij Randstad alsnog een marketingtruc uit de hoge hoed tovert gaat het aantal van 10.000 banen dus niet gehaald worden.

(meer…)

Lees verder

Actie “Jeugd op zoek” heeft eindsprint nodigJeugd op zoek, het marketing programma van Ranstad Nederland baas Chris Heutink, lijkt te stagneren. Het programma dat in 5 weken tijd 10.000 werkloze jongeren aan een baan moet helpen, staat na 3 weken op 5.396 jongeren. Hetgeen betekent dat in de laatste twee weken dus 4.604 jongeren aan een baan moeten worden geholpen,oftewel 2.302 per week. En dat is aanzienlijk meer dan de bijna 1.800 per week tot dusverre.

Maar laten we niet vergeten dat het hier om een marketingactie gaat. En er is geen notaris aanwezig die de aantallen bewaakt. Dus ga ik er vanuit dat Randstad via een fraaie eindsprint alsnog die magische grens van 10.000 weet te doorbreken.

10.000 jongeren binnen 5 weken aan een baan

Is Belastingdienst DE oorzaak van het zeer hoge aantal faillissementen?Sinds 2008 is het aantal faillissementen spectaculair gegroeid. Waar over heel 2008 nog sprake was van een gemiddelde van 571 faillissementen per maand is dat gemiddelde ondertussen gegroeid tot 1.020. Een toename van maar liefst 39%. En deze trendlijn loopt nog altijd op:

Aantal faillissementen, per maand en op basis van 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – augustus 2013. Bron: CBS

Aantal faillissementen, per maand en op basis van 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – augustus 2013. Bron: CBS

Nou is het makkelijk om de recessie als belangrijkste oorzaak van deze enorme toename aan te wijzen, maar is dat wel zo? Ik zou namelijk wel eens willen weten hoeveel van die extra faillissementen veroorzaakt worden door de Belastingdienst in haar rol van preferente schuldeiser. En in hoeverre daarmee de recessie juist in stand wordt gehouden. Tijd voor enige uitleg.

(meer…)

Lees verder

Op dit moment zijn er bijna 7 werklozen per vacatureDe tijdelijke daling van de werkloosheid ten spijt is er niets om over te juichen als het gaat om de staat van onze arbeidsmarkt. Met als meest in het oog springende probleem het grote, en snel groeiende, aantal werklozen per vacature. De ontwikkeling van deze ratio sinds 2007 ziet er als volgt uit:

Aantal werklozen per vacature (exclujsief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2008 – augustus 2013. Bron: CBS, Textkernel

Aantal werklozen per vacature (exclujsief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – augustus 2013. Bron: CBS, Textkernel

Op basis van de maandcijfers zijn er nu dus bijn 8 werklozen per vacature, de trendlijn op basis van het 12-maands gemiddelde staat op bijna 7 werklozen per vacature. Dat is bepaald een zeer ongezonde situatie. En gezien de voortdurende krimp van het aantal echte vacatures (terwijl het aantal stageplaatsen de pan uitgroeit…) kan er voorlopig alleen maar een verdere groei van deze ratio worden verwacht.

Dijsselbloem for president?Een minister van Financien in tijden van recessie kan onmogelijk populair zijn. Maar afgezet tegen Rutte is Dijsselbloem ongekend populair. Zou het komen door de rustige en professionele manier waarop hij overkomt terwijl hij probeert bijzonder slecht nieuws te verkopen. Terwijl Rutte als een soort prikpop weinig realistische groene wazen ziet? Social media (met dank aan Coosto) lijken dat inderdaad wel te vinden:

image

Het sentiment van deze twee heren is vrijwel precies tegenovergesteld. Rutte moet eens wat lesjes mediatraining bij Dijsselbloem nemen, lijkt me zo. De bottom line: Dijsselbloem is betrouwbaar, Rutte is een fantast.

Autoverkopen in augustus in Nederland verder omlaagEen belangrijke indicator van de gezondheid van de consument en daarmee van de gezondheid van de economie is het aantal verkochte nieuwe auto’s. En met die gezondheid is het in Euroland niet zo goed gesteld. Hoewel het bijzonder opvallend is om te zien dat in de PIIGS-landen (Portugal, Italie, Ierland, Griekenland en Spanje) de bodem lijkt te zijn bereikt, terwijl de kernlanden het een stuk minder doen.

Maar eerst even de trend van de autoverkopen in de PIIGS-landen:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – augustus 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – augustus 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Vrijwel alle PIIGS-landen lijken op een (tijdelijke?) bodem te zijn aangekomen waar ondertussen al enige tijd wordt rondgedobberd. Een opmaat naar een mogelijk herstel? Wie weet, hoewel de ontwikkeling van de werkloosheid in deze landen hier geen enkele aanleiding voor lijkt te bieden. Het enige land dat zich daadwerkelijk lijkt te herstellen is Portugal. Hier is mogeljk een correlatie te vinden met de sinds enkele maanden dalende werkloosheid in dat land. Het is echter zeer de vraag in hoeverre deze daling houdbaar is gezien de nog altijd immense structurele problemen in dat land.

(meer…)

Lees verder

CBS:conjunctuurbeeld juli 2013, alleen rente stijgt…Vandaag publiceerde CBS de conjunctuurklok van juli 2013 en alles daalt, behalve de rente. En dat laatste is natuurlijk super positief want zo kan de regering haar staatsschuld sneller laten slinken. Helaas dalen daarmee ook alle spaartegoeden, die toch al onevenredig zwaar door de Belastingdienst geplunderd worden. Maar laten we niet somberen, er stijgt tenminste weer iets:

Conjunctuurklok juli 2013

En daarmee hebben we dus een eerste indicator in het groene waas!