Laden

Het gaat beter/slechter in de EurozoneGriekse vlagHoe realistisch is een economisch herstel in Europa? Een dag voordat het Financieele Dagblad kritiekloos melding maakt van een uitsluitend op hopium gebaseerde toekomstverwachting van de Europese Commissie verscheen er een ‘iets’ ander bericht in het Griekse ekathimerini, onder de omineuze titel: Companies with tax debts trebled in September. Lees en huiver:

Hundreds of thousands of enterprises are unable to fulfill their tax obligations, according to the data published on Monday by the Finance Ministry. Within just one month, from the end of August to end-September, the number of corporations that have fallen behind on their taxes soared from 182,785 to 526,477.

(meer…)

Lees verder

Op dit moment zijn er 7 werklozen per vacatureOnze arbeidsmarkt verkeert nog altijd in een deplorabele staat, ook al blijft het werkloosheidspercentage in september steken op hetzelfde niveau als in augustus. Met als meest in het oog springende probleem het grote, en snel groeiende, aantal werklozen per vacature. De ontwikkeling van deze ratio sinds 2007 ziet er als volgt uit:

Aantal werklozen per vacature (exclujsief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – september 2013. Bron: CBS, Textkernel

Aantal werklozen per vacature (exclusief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – september 2013. Bron: CBS, Textkernel

Op basis van de maandcijfers zijn er nu 7,5 werklozen per vacature, de trendlijn op basis van het 12-maands gemiddelde staat op precies 7 werklozen per vacature.

Autoverkopen in september: er is een bodem bereiktEen belangrijke indicator van de gezondheid van de consument en daarmee van de gezondheid van de economie is het aantal verkochte nieuwe auto’s. En met die gezondheid is het in Euroland nog altijd bijzonder slechts gesteld. Maar de bodem van een diepe put lijkt te zijen bereikt, waarbij het opvallend genoeg de PIIGS-landen (Portugal, Italie, Ierland, Griekenland en Spanje) zijn die aan het bottom-bouncen zijn geslagen:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – september 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – september 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

(meer…)

Lees verder

Actie “Jeugd op zoek” stokt op ruim 8.000 banenJeugd op zoekHet marketing programma van Ranstad Nederland baas Chris Heutink, Jeugd op zoek, heeft zoals verwacht haar einddoel (in 5 weken tijd 10.000 werkloze jongeren aan een baan helpen) niet gehaald. Na vijf weken is de teller blijven staan op 8.281 jongeren. Om de pijn te verzachten hebben Mirjam Sterk (ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid) en Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland) tijdens de presentatie van dit cijfer warme woorden gesproken waarbij trots over het resultaat in deze barre tijden de boventoon voert.

Maar ik zou graag antwoord willen hebben op een aantal aanzienlijk relevanter zaken:

  • hoeveel van deze 8.281 jongeren werken ook nog over 1, 3 en 6 maanden (in dezelfde of een andere baan),
  • hoeveel van de 8.281 jongeren zou op dit moment geen baan hebben zonder de actie Jeugd op zoek,
  • welke verdringingseffecten heeft de actie als gevolg van banen die daadwerkelijk zijn ‘gemaakt’ als gevolg van de publiciteit

Waarschijnlijk zullen deze vragen altijd onbeantwoord blijven. Want wie wil er nou zo’n sympathieke actie van kritische kanttekeningen voorzien. We zijn toch liever blije lemmingen?

CBS: conjunctuurbeeld september 2013Gisteren publiceerde het CBS haar maandelijkse conjunctuurklok en het beeld is wederom iets minder negatief in vergelijking met een maand geleden:

Conjunctuurklok september 2013

We hebben een mix van onder de trend krimpende en stijgende indicatoren. Een soort balanssituatie, met uitzondering van het arbeidsvolume (daalt relatief sterk en dat is niet goed) en de rente (stijgt releatief sterk en dat is ook niet goed). Overigens is die rentestijging merkwaardig, want ik heb nog geen rente op spaarrekeningen zien stijgen maar wel zien dalen…

Het spookt niet meer (bij Wiertz Personeelsdiensten)Harm WiertzTwee dagen geleden plaatste Harm Wiertz (oprichter Wiertz Personeelsdiensten) op zijn weblog een artikel met als titel: September: Het spookt niet meer. En deze ondubbelzinnige intro:

Laat ik maar met de deur in huis vallen: het recessie spook is zo goed als verdreven. Het heeft ons een aantal jaren flink bezig gehouden. Ons het leven zuur gemaakt. Maar nu: het einde van de recessie is in zicht.

Wiertz komt tot deze conclusie op basis van twee factoren. Allereerst staan bij al zijn kantoren de telefoons roodgloeiend. En dat betekent, vanwege het vroegcyclische karakter van uitzenden, volgens Wiertz het volgende:

Laat ik het daarom maar gewoon klip en klaar met u delen. In het derde kwartaal van dit jaar verwacht ik een economische groei van 1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het vierde kwartaal zou het bruto binnenlandse product wel eens met 0,6 % kunnen groeien.

Toe maar! Wiertz stelt hiermee nadrukkelijk zijn kandidatuur als opvolger van ubervoorspeller Goldschmeding!

(meer…)

Lees verder

Actie “Jeugd op zoek” gaat 10.000 banen niet halenJeugd op zoekJeugd op zoek, het marketing programma van Ranstad Nederland baas Chris Heutink, lijkt het einddoel niet te gaan halen. Het programma dat in 5 weken tijd 10.000 werkloze jongeren aan een baan moet helpen, staat na 4 weken op 6.662 jongeren.

Hetgeen betekent dat in de laatste week maar liefst 3.338 jongeren aan een baan moeten worden geholpen. En dat is dus meer dan twee keer het gemiddelde per week over de afgelopen 4 weken. Ondanks de recent gestartte radioreclames en abriposters zijn er in elke volgende week van de actie minder jongeren aan een (tijdelijke) baan geholpen. Tenzij Randstad alsnog een marketingtruc uit de hoge hoed tovert gaat het aantal van 10.000 banen dus niet gehaald worden.

(meer…)

Lees verder

Actie “Jeugd op zoek” heeft eindsprint nodigJeugd op zoek, het marketing programma van Ranstad Nederland baas Chris Heutink, lijkt te stagneren. Het programma dat in 5 weken tijd 10.000 werkloze jongeren aan een baan moet helpen, staat na 3 weken op 5.396 jongeren. Hetgeen betekent dat in de laatste twee weken dus 4.604 jongeren aan een baan moeten worden geholpen,oftewel 2.302 per week. En dat is aanzienlijk meer dan de bijna 1.800 per week tot dusverre.

Maar laten we niet vergeten dat het hier om een marketingactie gaat. En er is geen notaris aanwezig die de aantallen bewaakt. Dus ga ik er vanuit dat Randstad via een fraaie eindsprint alsnog die magische grens van 10.000 weet te doorbreken.

10.000 jongeren binnen 5 weken aan een baan