Laden

Is Belastingdienst DE oorzaak van het zeer hoge aantal faillissementen?Sinds 2008 is het aantal faillissementen spectaculair gegroeid. Waar over heel 2008 nog sprake was van een gemiddelde van 571 faillissementen per maand is dat gemiddelde ondertussen gegroeid tot 1.020. Een toename van maar liefst 39%. En deze trendlijn loopt nog altijd op:

Aantal faillissementen, per maand en op basis van 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – augustus 2013. Bron: CBS

Aantal faillissementen, per maand en op basis van 12-maands voortschrijdend gemiddelde, januari 2008 – augustus 2013. Bron: CBS

Nou is het makkelijk om de recessie als belangrijkste oorzaak van deze enorme toename aan te wijzen, maar is dat wel zo? Ik zou namelijk wel eens willen weten hoeveel van die extra faillissementen veroorzaakt worden door de Belastingdienst in haar rol van preferente schuldeiser. En in hoeverre daarmee de recessie juist in stand wordt gehouden. Tijd voor enige uitleg.

(meer…)

Lees verder

Op dit moment zijn er bijna 7 werklozen per vacatureDe tijdelijke daling van de werkloosheid ten spijt is er niets om over te juichen als het gaat om de staat van onze arbeidsmarkt. Met als meest in het oog springende probleem het grote, en snel groeiende, aantal werklozen per vacature. De ontwikkeling van deze ratio sinds 2007 ziet er als volgt uit:

Aantal werklozen per vacature (exclujsief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2008 – augustus 2013. Bron: CBS, Textkernel

Aantal werklozen per vacature (exclujsief bijbanen, vakantiebanen en vrijwilligerswerk), per maand en voortschrijdend 12-maands gemiddelde, januari 2007 – augustus 2013. Bron: CBS, Textkernel

Op basis van de maandcijfers zijn er nu dus bijn 8 werklozen per vacature, de trendlijn op basis van het 12-maands gemiddelde staat op bijna 7 werklozen per vacature. Dat is bepaald een zeer ongezonde situatie. En gezien de voortdurende krimp van het aantal echte vacatures (terwijl het aantal stageplaatsen de pan uitgroeit…) kan er voorlopig alleen maar een verdere groei van deze ratio worden verwacht.

Dijsselbloem for president?Een minister van Financien in tijden van recessie kan onmogelijk populair zijn. Maar afgezet tegen Rutte is Dijsselbloem ongekend populair. Zou het komen door de rustige en professionele manier waarop hij overkomt terwijl hij probeert bijzonder slecht nieuws te verkopen. Terwijl Rutte als een soort prikpop weinig realistische groene wazen ziet? Social media (met dank aan Coosto) lijken dat inderdaad wel te vinden:

image

Het sentiment van deze twee heren is vrijwel precies tegenovergesteld. Rutte moet eens wat lesjes mediatraining bij Dijsselbloem nemen, lijkt me zo. De bottom line: Dijsselbloem is betrouwbaar, Rutte is een fantast.

Autoverkopen in augustus in Nederland verder omlaagEen belangrijke indicator van de gezondheid van de consument en daarmee van de gezondheid van de economie is het aantal verkochte nieuwe auto’s. En met die gezondheid is het in Euroland niet zo goed gesteld. Hoewel het bijzonder opvallend is om te zien dat in de PIIGS-landen (Portugal, Italie, Ierland, Griekenland en Spanje) de bodem lijkt te zijn bereikt, terwijl de kernlanden het een stuk minder doen.

Maar eerst even de trend van de autoverkopen in de PIIGS-landen:

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – augustus 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Trendlijn autoverkopen PIIGS-landen op basis van 12-maands gemiddelden, jan 2008 – augustus 2013. Bron: ACEA, RecruitmentMatters

Vrijwel alle PIIGS-landen lijken op een (tijdelijke?) bodem te zijn aangekomen waar ondertussen al enige tijd wordt rondgedobberd. Een opmaat naar een mogelijk herstel? Wie weet, hoewel de ontwikkeling van de werkloosheid in deze landen hier geen enkele aanleiding voor lijkt te bieden. Het enige land dat zich daadwerkelijk lijkt te herstellen is Portugal. Hier is mogeljk een correlatie te vinden met de sinds enkele maanden dalende werkloosheid in dat land. Het is echter zeer de vraag in hoeverre deze daling houdbaar is gezien de nog altijd immense structurele problemen in dat land.

(meer…)

Lees verder

CBS:conjunctuurbeeld juli 2013, alleen rente stijgt…Vandaag publiceerde CBS de conjunctuurklok van juli 2013 en alles daalt, behalve de rente. En dat laatste is natuurlijk super positief want zo kan de regering haar staatsschuld sneller laten slinken. Helaas dalen daarmee ook alle spaartegoeden, die toch al onevenredig zwaar door de Belastingdienst geplunderd worden. Maar laten we niet somberen, er stijgt tenminste weer iets:

Conjunctuurklok juli 2013

En daarmee hebben we dus een eerste indicator in het groene waas!

In de tussentijd… in Griekenland…Volgens Yannis Stournaras, de Griekse minister van Financiën, kan Griekenland medio 2014 weer de kapitaalmarkt op om zelf geld op te halen. De man zal vast niet in zijn eerste leugen zijn gestikt. Want tegelijkertijd is dit de ontwikkeling van de Griekse overheidsschuld:

Greek Govenment Debt

Na de schuldsanering van ongeveer EUR 100 miljard in maart 2012 is de schuld ondertussen alweer met meer dan EUR 50 miljard aangegroeid. En de economie krimpt nog altijd. Een perfecte situatie die alle vertrouwen zal geven aan potentiele geldschieters om Griekenland geld te lenen. Ik ben slechts benieuwd naar de rente die zij in rekening gaan brengen…

Heutink gaat de jeugdwerkloosheid (niet) oplossenChris HeutinkMogelijk ken je hem nog niet: Chris Heutink. Heutink is algemeen directeur van Randstad Nederland. En Heutink heeft vandaag een interview op BNR gegeven. Dat interview was deels bedoeld om Jeugd op zoek te pluggen, een nog te lanceren initatief van Randstad om de jeugdwerkloosheid “op te lossen”. Samen met Mirjam Sterk, ambassadeur voor de Aanpak jeugdwerkloosheid. En het is bij de aanpak van die jeugdwerkloosheid dat Heutink hele vreemde dingen zegt:

Ik denk dat je met simpele dingen, en ik noem er maar een, stel dat elke werkgever in Nederland morgen 1 jeugdwerkloze in dienst neemt dan zijn we een heel eind op de goede weg toch? Dan zijn er heel veel mensen die uit een positie gekomen waar ze niet aan het werk zijn, zijn ze wel aan het werk. Ik roep ze op om dan eens heel goed te kijken of die investeringsruimte er toch niet is, bij kleine bedrijven zal dat moeilijker worden (hoe kleiner hoe ingewikkelder), dat begrijp ik, maar ik denk dat grote bedrijven daartoe in staat zijn zeker als ze even heel slim en goed gaan kijken en er is door de regering natuurlijk 600 miljoen ter beschikking gesteld om iets te doen aan de werkloosheid.

Blijkbaar is Heutink van mening dat grote bedrijven niet heel slim of heel goed hebben gekeken. Altijd fijn om te weten dat iemand voor jou uitmaakt dat je niet goed of slim met je personeel omgaat. Vooral als die iemand de plank volledig misslaat.

(meer…)

Lees verder

Huizenmarkt blijft ook in juli onverminderd slechtAangezien het beide onderdelen van de misère index zijn is het makkelijk om even de trendlijnen voor de ontwikkeling van het aantal verkochte koopwoningen en de prijsindex van bestaande koopwoningen in beeld te brengen op basis van de meest recente cijfers van het CBS/Kadaster:

Procentuele verandering Prijsindex koopwoningen en aantal verkochte woningen (2008 – 0%). Bron: Kadaster, CBS, RecruitmentMatters

Procentuele verandering Prijsindex koopwoningen en aantal verkochte woningen (2008 – 0%). Bron: Kadaster, CBS, RecruitmentMatters

Voor beide maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrektpunt (0%) is genomen.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd tot bestaande koopwoningen 20% minder waard zijn dan in 2008. Wat zou er gebeuren als de hypotheekrente-aftrek wordt opgeheven? Ik heb een donkerbruin vermoeden… Eenieder die zegt dat de lucht bijna uit de markt is, liegt door zijn tanden. Het gaat nog (veel) slechter worden.