Brunel: ‘eenmalige’ fraude of structureel controlegebrek?

Logotype BrunelVolgens Brunel-CEO Jan Arie van Barneveld is het een ‘eenmalig, geïsoleerd incident’, de boekhoudfraude bij Brunel Energy Houston die het bedrijf vorige week bekend maakte. Dat één ‘tamelijk onbekwame’ medewerker in staat was om sinds eind 2011 EUR 17 miljoen omzet en EUR 10 miljoen winst uit zijn duim te zuigen, ligt niet aan structurele controleproblemen bij de mondiale detacheerder. Nee, zo stelt Van Barneveld: ‘Juist door de scherpere controle zijn deze misstanden aan het licht gekomen.’

Van Barneveld doet het voorkomen alsof de interne controle jarenlang tekort schoot, maar dat met de melding dat er ‘onregelmatigheden’ gevonden zijn, daarmee alle reden tot onrust is verdwenen. De reden daartoe begrijpen wij goed: In beursgenoteerd Nederland is elke malversatie oud nieuws vanaf het moment dat erover gepubliceerd is. Nog prettiger is het voor een topman als hij alle aandacht van zijn eigen rol in een dergelijk debacle kan afwenden door te melden dat het gat boven is en het lek gedicht.

“Brunel: ‘eenmalige’ fraude of structureel controlegebrek?” verder lezen

Capgemini: van luxedienstverlener naar bulkleverancier

Gisteren concludeerden we dat Capgemini in de Lage Landen met een zwakkere loonlijst kampt: ouder, honkvaster, licht ziekelijker en minder goed gemonitord dan de Capgemini-collega’s van over de grens. Het management dat nu een loonoffer aan 7 procent van zijn minst rendabele voornamelijk oudere consultants voorstelt, heeft dat probleem jarenlang laten voortduren.

En dat is niet gek. De winstmarges op IT – zoals alle winsten op zakelijke dienstverlening in Nederland – lagen hier traditioneel fors hoger dan in de rest van Europa. Nu zelfs publieke en semi-publieke opdrachtgevers beseffen dat IT ook maar een bulkproduct is, kwakt de winstmarge van IT-gigant Capgemini juist in Nederland in. De uitdaging van Capgemini is om de eigen lonen daarmee in de pas te krijgen.

Operationele marge (als % van de omzet) CapGemini Benelux en CapGemini Groep, 2007 – 2012

Operationele marge (als % van de omzet) Capgemini Benelux en CapGemini groep, 2007 – 2012

“Capgemini: van luxedienstverlener naar bulkleverancier” verder lezen

ConQuaestor: De eerste detacheerder die zijn knopen telt?

ConQuaestor staat op het punt overgenomen te worden. Dat meldt Follow The Money op basis van anonieme bronnen. Volgens de site zouden de boekhoudkantoren KPMG en Grant Thornton de finance-consultancy in brokken willen overnemen. De meeste partners – ConQuaestor is een klassieke maatschap – zouden een voorkeur voor overname door Grant Thornton hebben. Drie partners echter zouden met KPMG in zee willen. Als de geruchten kloppen – en een woordvoerder van het bedrijf ontkent ze niet – is ConQuaestor de eerste detacheerder die sinds de misère zijn knopen telt.

En dat geeft iets aan over de slechte markt voor detachering en advies: Voor de vennoten moet het slikken zijn geweest dat er in 2011 na jaren van winstgevendheid plotseling break-even werd gedraaid en dientengevolge geen dividend werd uitgekeerd. Het is de vraag of er wel noodzaak tot het in de etalage zetten van ConQuaestor was geweest als 2012 een goed jaar bleek. Wij vermoeden dat de ‘Masters of Finance’ die het detacheringsbedrijf bezitten heel goed weten welk bedrag aan dividend er voor hen in het verschiet ligt. Als het resultaat van de laatste jaren maatgevend is, is het alleszins begrijpelijk:

Conquaestor: Omzet, waarvan resultaat na belastingen (in miljoenen EUR): 2007-2011

Conquaestor: Omzet, waarvan resultaat na belastingen (in miljoenen EUR): 2007-2011

Begin dit jaar meldde directeur Jan Bosman op deze site voor 2012 te mikken op ‘een stabilisering van de omzet’. Maar, zo voegde hij toe, ‘In verschillende sectoren zal het lastig blijven om verdere krimp tegen te houden.’

“ConQuaestor: De eerste detacheerder die zijn knopen telt?” verder lezen

Harvey Nash Benelux ziet vraag naar detachering groeien

Logotype Harvey NashOndanks een slappe Europese markt voor detachering en contractbeheer, weet Harvey Nash te groeien in de Benelux. Dat meldde het bedrijf gisteren in een persbericht. Het bedrijf heeft het over een ‘voortgezette robuuste vraag naar detachering, vooral in de Benelux en Duitsland, waardoor het jaarresultaat waarschijnlijk beter wordt dan verwacht.’

En dat is opmerkelijk. Een echte groeimarkt is de detachering niet en sinds de consolidatie van rechtstreekse concurrenten Corso en Source onder de vlag van Aamigoo – dat deze week meldde onder prijsdruk gebukt te gaan – is de concurrentie voor Harvey Nash heviger geworden. Toch lijkt zelfverklaard Benelux-marktleider Harvey Nash stabiele groei te boeken. Afgelopen zomer rapporteerde Harvey Nash nog een omzetgroei in Nederland van 2 procent, ondanks een ‘extreem competitieve markt voor managed services’ waardoor klanten in staat waren ‘aanzienlijk margeverminderingen voor het outsourcen van hun recruitment- en payrollingprocessen’ te bewerkstellingen.

“Harvey Nash Benelux ziet vraag naar detachering groeien” verder lezen

Beloningsbonanza in TMC-top

Het is bonusfeest bij detacheringsbedrijf TMC. Dat blijkt uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering van dit jaar. De Eindhovense techneutendetacheerder TMC verhoogt dit jaar de beloningen van zijn bestuurstop voor het vierde keer in vijf jaar tijd. Sinds het uitbreken van de crisis is de directiebezoldiging van de handelaar in technisch geschoolde ‘werkondernemers’ meer dan verdubbeld. Om precies te zijn: in 2011 toucheerde CEO en mede-oprichter Thijs Manders 2,5 keer zoveel als in 2007. Dat blijkt uit berekeningen van RecruitmentMatters.

Die looninflatie bij het nog jonge beursfondsje is enorm. De stapsgewijze bonanza begon in 2007 met de lancering van een weinig transparant beloningsbeleid – met een eerste bonusregelingetje. Die eerste bonus, in 2008, werd gelijk verhoogd met een extraatje over 2007. Twee jaar later verhoogde het bedrijf Manders’ vaste salaris met een kleine 40%, terwijl zijn bonus zelfs verdrievoudigde. Vorig jaar kwam er nog een stilzwijgende loonsverhoging à 12% en een stijging van de bonus met nog eens 60% bij. Alsof het niet genoeg was, ontving Manders ook nog een gratis pluk (50.000) aandelen – inmiddels goed voor een waarde van een kleine 7 ton. En al die tijd trok TMC zo’n EUR 7 miljoen aan subsidies…

Bezoldiging Thijs Manders

Bezoldiging Thijs Manders 2006-2012

Nu Manders formeel is afgetreden als CEO – hij trok zich terug als toezichthouder – is de grabbelton echter nog niet leeg. Onlangs kreeg Manders nog een forse loonsverhoging, zoals blijkt uit bovenstaande grafiek…

“Beloningsbonanza in TMC-top” verder lezen

Krimpend Eiffel brengt aandeel detachering terug

Krimpend Eiffel bouwt detachering gestaag af

Detacheerder annex consultancybedrijf Eiffel kromp in 2011. De omzet daalde vorig jaar met 7 procent, tot 47 miljoen euro. Het operationeel verlies bedroeg 1,3 miljoen euro, tegen 8 ton winst een jaar eerder.

Eiffel, Omzet en bruto marge, 2005 - 2011

Eiffel, Omzet en bruto marge, 2005 – 2011

Net als de concurrenten Welten en ConQuaestor, heeft Eiffel het afgelopen jaar gebruikt om fors in te grijpen in zijn bedrijfsvoering. Naast kostenbesparingen en een injectie van de aandeelhouders ter versterking van het eigen vermogen, zal Eiffel ook het traditionele detacheringsmodel achter zich laten. Althans, hoewel Eiffel zich al in 2008 voornam een ander soort dienstverlener te worden, is de ontdetachering van Eiffel sinds vorig jaar in een stroomversnelling geraakt. Dit stelt COO Ton Hegeman in een interview met Recruitment Matters.

Wij spraken hem over de cijfers.

“Krimpend Eiffel brengt aandeel detachering terug” verder lezen

Nationaal CV Alert…?

Brunel krijgt blijkbaar te weinig cv’s binnen en heeft nu als ‘remedie’ het Nationaal CV Alert in het leven geroepen. Een maandelijks event, op de eerste maandag van de maand, waarbij je je cv kan uploaden en prachtige prijzen kan winnen. Dus…

Brunel | Nationaal CV Alert 

Welk gemankeerd bureau verzint toch zo’n actie? O, wacht, TMP… Gelukkig ontbreken de social buttons niet.

ConQuaestor: omzetdaling, vooruitzicht ‘stabiel’

Ook ConQuaestor kromp in 2011. Het consultancy- annex detacheringsbedrijf zag zijn omzet met 14% dalen. De grootste daling ervoer het bedrijf in de publieke sector – goed voor grofweg 30% van de omzet.

De grootste klappen vielen in de publieke sector waar het bedrijf ruim een kwart van zijn omzet vandaan haalt. De omzet van het bedrijf uit Rijksoverheid, gemeenten, zorg en onderwijs daalde in 2011 met 22%. Ter vergelijking: in de financiële sector groeide ConQuaestor met 17% – daarmee komt ConQuaestor in de buurt van concurrent Welten.

image

ConQuaestor: Omzet en operationele marge, 2007 – 2011

Dit derde achtereenvolgende jaar van krimpende winst – het nettoresultaat bedroeg slechts EUR 120.000 – zette de directie tot een strategiewijziging. ConQuaestor richt zich voortaan op ‘de volledige agenda van de CFO’. Met andere woorden: het bedrijf laat de volumedetachering achter zich en wil zich specialiseren tot financieel consultancy en interimbedrijf. ConQuaestor zal een ‘internationaal samenwerkingsverband’ optuigen en, belangrijker nog, staat sinds deze maand open voor niet autonome groei. Gaat ConQuaestor op overnamejacht?

Ook de directie wisselde. Vanaf deze maand voeren Jan Bosman en Jan Kalisvaart de directie van het bedrijf. Zij zullen interim-ceo Pim Zoeteweij opvolgen, die najaar 2011 Martijn Kamermans opvolgde.

Wij interviewden kersvers directeur Bosman over de cijfers.

“ConQuaestor: omzetdaling, vooruitzicht ‘stabiel’” verder lezen

Welten: ‘omzetgroei 2012 vlakt af’

Financieel opleider en detacheerder Welten zette in 2011 EUR 45 miljoen om – een groei van ruim 15 procent. Alleszins goede cijfers voor het dit jaar jubilerende bedrijf en het geeft aan dat 2011 dan ook een goed jaar was voor de detachering. Dit jaar verwacht Welten een lagere omzetgroei van ‘tussen 5 en 10 procent’. Dat laat het Vessemse bedrijf aan RecruitmentMatters weten.

Sneller dan de omzet stegen de kosten van het bedrijf dat dit jaar 20 jaar bestaat. Welten wijt de daaruit voortvloeiende winstdaling aan de ‘groei van het aantal interim-professionals en de daarmee gepaard gaande investeringen, zoals opleiding- en ontwikkelkosten.’ De loonlijst nam met 11 procent toe tot 606 fte’s ultimo 2011.

Van een dubbele dip in de detachering stelt Welten vooralsnog weinig last te hebben. Volgens Concern-controller Kevin Kremers gaat Welten uit van ‘een structureel groeiende markt.’

Binnenkort verwachten wij de cijfers van concurrenten ConQuaestor en Eiffel naast die van Welten te kunnen leggen.

Welten, omzet en brutomarge, 2003 – 2011

Welten, omzet (in miljoenen Euro’s) en brutomarge, 2003 – 2011

Wij spraken Kremers over de ontwikkelingen.

“Welten: ‘omzetgroei 2012 vlakt af’” verder lezen

Experis: geen stap vooruit

Logo en logotype Experis Op 1 april ging de Nederlandse website van Experis live. Of eigenlijk was dat al op 30 maart gebeurt, maar een kniesoor die daar op let. Maar met het live gaan van Experis verdween tegelijkertijd Vitae uit het online straatbeeld. Dit sterke merk is opgegaan in het global brand dat Experis heet.

De vraag is natuurlijk of met de lancering van de nieuwe site er ook een betere ervaring aan de werkzoeker wordt geboden. En daar moet helaas ontkennend op worden geantwoord. Het proces van zoeken en solliciteren is feitelijk geen steek veranderd. Het labeltje in de jas is veranderd; dat is eigenlijk alles. Jammer. Heel jammer…

“Experis: geen stap vooruit” verder lezen