Randstad Werkmonitor: met mate innemen

De laatste Randstad Werkmonitor suggereert dat 60% van de (810) respondenten een profiel heeft op een social media website. Ik gebruik zeer bewust het woord suggereert omdat Randstad blijkbaar in haar vraagstelling een onderscheid maakt tussen: zeer mee eens, mee eens, mee oneens en zeer mee oneens bij de beantwoording van de vraag: Ik heb een profiel op social media websites (zoals Twitter, Facebokk, LinkedIn, etc.). Een merkwaardig onderscheid voor een Boolean vraagstelling, maar dit terzijde.

Het door Randstad gesuggereerde percentage is aanzienlijk hoger dan Forrrester voor Nederland als Joiners kenmerkt; . En Joiners zijn een door Forrester bedachte categorie die de volgende activiteiten op social media ontplooit:

Maintain profiel on a social networking site

Visit social networking sites

Waarbij de steekproef van Forrester fors groter is dan die van Randstad. Wat in mijn optiek meteen vraagtekens zet bij de betrouwbaarheid van het door Randstad gesuggereerde percentage. Oftewel, het door Randstad gemelde percentage lijkt eerder op landen als Zweden of de VS dan op Nederland.

“Randstad Werkmonitor: met mate innemen” verder lezen

Lekker grasduinen in comScore rapport

comScore rapport The 2010 Europe Digital Year in Review Doet jij ‘iets’ met online, social of mobile? Vette kans natuurlijk. In dat geval is het verstandig om even het comScore rapport The 2010 Europe Digital Year in Review te downloaden. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat er wel iets van waarde in dit rapport te vinden is.

comScore vraagt wel veel teveel persoons- en contactinformatie van eenieder die dit rapport wenst te downloaden, maar dat moet je maar door de vingers zien. Want de hoeveelheid grafiekjes die aantonen dat Nederland toch echt het centrum van de wereld (correctie: Europa) is als het om online engagement gaat, zijn simpelweg niet te versmaden.

“Lekker grasduinen in comScore rapport” verder lezen

Onwaarschijnlijke daling vindbaarheid vacatures via wervingssites

Logotype Expand online Werving- en selectiebureau’s zijn voor de instroom van kandidaten vooral afhankelijk van Internet. En ik hoop dat ze daarbij niet afhankelijk zijn van de eigen website, want in dat geval zie ik het somber in voor de bureaus en hun opdrachtgevers. Laat ik er daarom maar vanuit gaan dat W&S bureaus vooral kandidaten trekken via vacaturesites en vertical search engines.

De reden voor dit gesomber? De resultaten van de Nationale Zoekmachine Wervingsmonitor 2010 van Expand online. Waaruit blijkt dat vacatures van de sites van werving & selectiebureaus slechts in 28% van de gevallen op de eerste pagina van het Google zoekresultaat worden getoond. Dat is dus bedroevend slecht…

“Onwaarschijnlijke daling vindbaarheid vacatures via wervingssites” verder lezen

Merendeel nieuwe medewerkers staat open voor andere baan

StepStone heeft recent een interessant rapport (Strijd om talent laait weer op) uitgebracht. Ik kom hier later nog uitgebreider op terug; maar er is een zeer opvallend resultaat in dit rapport te vinden. Op de vraag: Als u start in een nieuwe baan; blijft u dan naar vacatures kijken? was dit het antwoord van bijna 8.000 respondenten (uit 8 Europese landen):

image

Met andere woorden; 67% van alle respondenten blijft openstaan voor andere uitdagingen, zelfs als men net is begonnen in een nieuwe baan.

Het kan aan mij liggen, maar ik vind dat een zeer bijzonder resultaat.

NIET de Nederlandse arbeidsmarkt, 2011 – 2015

De Nederlandse arbeidsmarkt 2010 - 2015Gisteren struikelde ik dankzij Personeelslog over de gezamenlijke publicatie van Intelligence Group en YER, genaamd: De Nederlandse arbeidsmarkt 2011 – 2015. Met als subtitel: Paradoxale ontwikkelingen in een krappe arbeidsmarkt.

De toon van dit epistel is ronduit alarmerend. Alleen is de onderbouwing van die toon zo ongelofelijk slecht dat het ronduit lachwekkend wordt. Het werkje is zwaar meanderend gebabbel vol bombastische volzinnen met een ongelofelijke hoeveelheid stijlfouten. Verder hebben de auteurs geprobeerd overal het woordje paradox in te verwerken. Op het stompzinnige af. Maar het ergste is wel het volstrekt willekeurige gebruik van cijfers ter onderbouwing van een Mad Max achtige toekomst.

“NIET de Nederlandse arbeidsmarkt, 2011 – 2015” verder lezen

NOA zegt: werkzoekers en recruiters zijn achterlijk

NOA Enige tijd geleden heb ik zonder commentaar de volstrekt lachwekkende conclusie van het NOA gepubliceerd. Ondertussen heeft Michel Rijnders zich op uitstekende en kritische wijze uitgelaten over de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten van het NOA. En het leek me een goede zaak om daar een duit aan toe te voegen.

Waarbij ik me op dit moment beperk tot het volume aan personeelsadvertenties dat via print en online de wereld in wordt geslingerd. Tegen de achtergrond van onderstaand statement van NOA op hun homepage:

Hoe zoeken mensen naar een nieuwe baan? Welke media raadplegen zij? Welke rol speelt internet? Zijn printmedia uitgespeeld of toch niet? Het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) geeft antwoord op deze […] vragen

“NOA zegt: werkzoekers en recruiters zijn achterlijk” verder lezen

CareerBuilders ongefundeerde optimisme

Logotype CareerBuilderNet als Monster (Monster Employment Index) brengt ook Careerbuilder met enige regelmaat informatie over de stand van de arbeidsmarkt naar buiten. En net als bij Monster wordt deze informatie sterk gekleurd door de behoefte van het bedrijf om beschikbare data in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen om hiermee bedrijven te verleiden tot het plaatsen van (niet beschikbare) vacatures. Enter Matt Ferguson (CEO CareerBuilder) die in de laatste aflevering van Careerbuilders kwartaalinformercial de volgende uitspraak doet:

We have seen positieve job creation trends throughout the year, where positions are opening across industries each month. The return to pre-recesson employement levels will take some time.

Een volstrekt waanzinnige uitspraak als je bedenkt dat de VS ondertussen 11 miljoen banen moet scheppen om op de gemelde pre-recession employment levels uit te komen. En als je daar ook nog eens bij bedenkt dat er op dit mometn uitsluitend banen verloren gaan.

“CareerBuilders ongefundeerde optimisme” verder lezen

UWV Kwartaal Verkenning: merkwaardig…

Logo en logotype UWV Op 13 juli publiceerde UWV haar derde Kwartaal Verkenning van dit jaar. Een lijvig werkje van maar liefst 62 pagina’s. Waar vanaf pagina 51 in het hoofdstuk Werk, geschreven door UWV WERKbedrijf, een arbeidsmarktprognose voor 2010 – 2011 wordt gegeven. En daar staan me toch merkwaardige dingen in!

Wat te denken van onderstaande zinnen:

De omvang van de vacaturemarkt neemt ook weer toe, na de grote daling in de jaren 2008 en 2009. Het zijn voorlopig vooral vervangingsvacatures – pas in 2011 is er weer ruimte voor uitbreidingsvacatures.

Hier snap ik dus echt helemaal niets van. In 2008 is er geen grote daling van de vacaturemarkt geweest, en hoe weet UWV WERKbedrijf welke vacatures nou eigenlijk vervangingsvacatures zijn?

“UWV Kwartaal Verkenning: merkwaardig…” verder lezen

Werf& blundert op gigantische manier

Logotype Werf& Vandaag viel Werf& bij mij in de bus. En daarin trof ik een artikel aan met de titel: Fors minder animo voor jobboards. Een merkwaardig; en na lezing ook volstrekt ongefundeerde artikel. Wat is het geval? Volgens Werf& is het volgende aan de hand:

Ondanks de herstellende economie, hadden de 10 grootste vacaturesites in de eerste zes maanden van dit jaar 75 duizend vacatures minder dan het laatste half jaar van 2009

Hoeveel zaken kunnen in één zin fout zijn? Ik heb er vier geteld…

“Werf& blundert op gigantische manier” verder lezen