Laden

ING België: Recruitment is ten dode opgeschrevenING België heeft het onderzoek van Frey & Osborne (2013) gebruikt om de kans op het verdwijnen van 426 beroepen in België als gevolg van automatisering te berekenen. Frey & Osborne onderscheiden drie factoren (creativiteit, sociale intelligentie en niet-routineuze taken) om deze kans te berekenen. En onderstaand lijstje laat de kans zien op het verdwijnen van een aantal beroepen binnen het HR-domein in de komende 20 jaar:

Kans op verdwijnen beroepen in het HR-domein

Recruiters zijn volgens ING België dus ten dode opgeschreven. Misschien kan worden aangeklopt bij specialisten op he gebied van personeelsopleidingen om een toekomstbestendige uitdaging te vinden?

SER wil pre-UWV adviescentra. Say what?verspillingHet leek me in eerste instantie een voortijdige en onzalige 1 april-grap maar niets blijkt minder waar. De Sociaal-Economische Raad (SER) komt met deze aanbeveling in een advies dat een uitwerking is van het sociaal akkoord uit 2013 tussen centrale werkgeversorganisaties en vakbonden.  Zit u goed?

De SER pleit voor een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. De raad stelt voor om in de 35 arbeidsmarktregio’s een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning, van-werk-naar-werk en begeleiding, primair gericht op de fase voordat mensen beroep doen op de WW. Het werk van de adviescentra gaat vooraf aan de dienstverlening  van UWV.

Dit klinkt als de reanimatie van het ‘stokoude’ werkpleinen idee van het CWI, waarbij gemeente, CWI en eventueel werkgevers (denk: uitzenders) op één locatie werkgebonden diensten konden aanbieden. Nooit iets van terecht gekomen, maar dat mag de pret niet drukken, want this time it wil be different

 

(meer…)

Lees verder

Ranstad: Q4 geeft een moeizaam einde aan hersteljaarLogo en logotype RandstadRandstad kwam donderdagochtend voorbeurs met haar resultaat over het vierde kwartaal van 2014. Het persbericht heeft als titel Solid Q4 results. Kort en krachtig, maar in mijn optiek niet geheel in overeenstemming met het daadwerkelijke resultaat. Overigens geeft Jacques van den Broek (CEO Ranstad) een wat selectief en rozig beeld:

2014 was a successful year, especially with accelerating growth in North America and the Netherlands, and stable overall trends in Q4.

De onderliggende cijfers laten in een aantal van de ons omringende landen echter een minder aantrekkelijk beeld zien waarbij met name Frankrijk in negatieve zin opvalt.

(meer…)

Lees verder

It’s all about the attitude!Leeuw katStelling 1: De meeste mensen die worden aangenomen, worden aangenomen op basis van vaardigheden.

Stelling 2: De meeste mensen die worden ontslagen, worden ontslagen op basis van attitude.

Eigenlijk heel vreemd dus, dat er doorgaans nog geworven wordt op eerder bewezen vaardigheden. En in het verleden behaalde resultaten bieden nog steeds geen garanties voor de toekomst.

(meer…)

Lees verder

ABU: periode 1 begint bijzonder goedLogotype ABUVandaag kwam de ABU met de cijfers over periode 1 van het nieuwe jaar. En zoals we . En jawel, het nieuwe jaar is begonnen zoals het oude jaar is geëindigd, met een ferme groei:

In periode 1 (week 1 – 4) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en ook de omzet is met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Jawel, voor twee perioden achtereen een groei met dubbele cijfers. We moeten terug naar de 2e en 3e periode van 2011 om een vergelijkbare situatie te vinden. Toch een kleine vier jaar geleden. En laten we hopen dat de groei langer aanhoudt dan toen…

(meer…)

Lees verder

Flexinnovatiefonds 2015Ook dit jaar heeft het “Flex Innovatie Fonds” (FIF) haar winnaar gekozen. In een inspirerende entourage werd op de finaledag vorige week Valory als winnaar gekozen. Valory is kort samengevat een platform waar bedrijven hun problemen kunnen voorleggen aan academici bij universiteiten.

 Valory

Leuk initiatief wat zeker zijn bestaansrecht zal verdienen. Nieuw en met jeugdig enthousiasme gepresenteerd. Maar waarom zij volgens de criteria van het FIF nu juist de prijs moesten winnen was mij onduidelijk. Nu geeft de jury niet een uitleg waarom zij tot deze beslissing komt, ze geeft alleen de andere kandidaten een paar overdenkingen en tips mee.

(meer…)

Lees verder