Laden

Amerikaanse uitzendindex eindigt het jaar sterkVoor het eerst in de afgelopen jaren is de Amerikaanse uitzendindex van de American Staffing Association (ASA) het jaar sterker geëindigd dan het is begonnen.. De score van week 52 kwam aanzienlijk hoger uit dan de score van week 1, en dat is sinds 2010 niet meer voorgekomen. Zegt dat iets over het nieuwe jaar? Geen idee, eerlijk gezegd, anders dan dat 2015 met een relatief hoge indexscore van start gaat.

Uitzendindex VS, week 1, 2011 – week 52, 2014. Bron: American Staffing Association (ASA)

Uitzendindex VS, week 1, 2011 – week 52, 2014. Bron: American Staffing Association (ASA)

Nou eens kijken of dat sterke einde een positief vervolg krijgt in het nieuwe jaar. Ik ben benieuwd!

Faillissementen in december 2014FaillissementenHelaas is in de afgelopen maand het aantal faillissementen niet voor de derde achtereenvolgende keer op 10 beland. Integendeel, het aantal faillissementen schiet weer omhoog naar de 21. Maar de variatie per maand is traditioneel zeer groot, dus van zo’n aanzienlijk hoger getal hoeven we niet te schrikken.

Wat wel vervelend is, de trendlijn van het voortschrijdend jaargemiddelde is hierdoor niet verder gedaald maar exact gelijk gebleven. En dat is wel vervelend, want die trendlijn blijft hierdoor op een gemiddelde van 20 faillissementen per maand staan. En daar mogen we nog altijd van schrikken…

(meer…)

Lees verder

Eerste deel WWZ treedt in werkingNieuwsberichtDe belangrijkste veranderingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een rijtje:

Veranderingen vanaf 1 januari                                                                                                   

  • Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer schriftelijk laten weten of het contract wel of niet wordt voortgezet. En bij voortzetting, tegen welke voorwaarden.
  • In een tijdelijk contract van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Als de looptijd meer dan zes maanden is en korter dan twee jaar, dan is de maximale proeftijd een maand. Alleen als de werknemer een tijdelijk contract van twee jaar of langer krijgt, mag er een proeftijd van maximaal twee maanden worden vastgelegd. Een proeftijd is alleen nog maar mogelijk bij het eerste contract. Bij vervolgcontracten mag een proeftijd niet meer worden opgenomen, behalve als een volgend contract wordt afgesloten voor een nieuwe functie met duidelijk andere vaardigheden.
  • Het is niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Op deze regel is één uitzondering. Als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag er een concurrentiebeding in het contract staan.
  • Een oproepcontract is beperkt tot zes maanden. Daarna is het alleen nog mogelijk als het functies betreft die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen en dit bij cao is bepaald.
  • Payrollmedewerkers krijgen dezelfde ontslagbescherming als hun collega’s die wel rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn.

(meer…)

Lees verder

UWV zaait verwarringAfgelopen zaterdag stond in de Telegraaf een reactie van een werkzoekende die stelt als gevolg van de duur van de werkloosheid iedere functie als passend te moeten beschouwen. En het UWV verstaat onder passende functies ook onderstaande vacature:

Vacature Werk.nl coffeshop medewerker

Dit zal door weinigen als een passende functie worden gezien. De betreffende werkzoekende behoort in ieder geval niet tot deze groep.

(meer…)

Lees verder

Misère index arbeidsmarkt november 2014Na het bijzonder goede cijfer van ABU over periode 12 is het helemaal leuk om weer een update te maken van de stand van Nederland arbeidsland via mijn hoogst persoonlijke misère index, die weer is gebaseerd op de volgende cijferreeksen:

  1. Uitzendindex (ABU)

  2. Het aantal vacatures (Jobfeed)

  3. De werkloosheid (CBS)

  4. Het aantal faillissementen (Faillissementen.com)

Voor elk van deze maandreeksen is de periode van januari 2008 tot heden genomen en een voortschrijdend maandgemiddelde (gebaseerd op het gemiddelde van 12 achtereenvolgende maanden) berekend. Het resultaat is vervolgens omgezet in een procentuele verandering over de looptijd waarbij 2008 als vertrekpunt (0%) is genomen. Hierbij is de getoonde ontwikkeling van werkloosheid en aantal faillissementen natuurlijk invers:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – november 2014

Arbeidsmarkt: procentuele verandering cijferreeksen, (2008 = 0%), januari 2008 – november 2014

(meer…)

Lees verder