Laden

40 resultaten

Hoe heeft Mirjam Sterk het eigenlijk gedaan?Het is nu een goed jaar na het vertrek van Mirjam Sterk als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. De politica van het CDA die in april 2013 aantrad in die rol en deze eind maart 2015 weer verliet.

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid, januari 2003 – maart 2016 (nationale definitie). De blauwe balk is de periode waarin Sterk als ambassadeur actief was.  Bron: CBS

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid, januari 2003 – maart 2016 (nationale definitie). De blauwe balk is de periode waarin Sterk als ambassadeur actief was.  Bron: CBS

Op grond van bovenstaande grafiek is Sterk een gegadigde voor de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Onder haar bezielende leiding daalde de jeugdwerkloosheid in Nederland van 18,1% (februari 2013)   naar 16,3%  (maart 2015)  hoewel in de tussentijd ook nog even de 19,8% werd aangetikt. Maar in slechts 2 jaar tijd de jeugdwerkloosheid met bijna 2%  verlagen is natuurlijk geen sinecure. Applaus?

(meer…)

Lees verder

Boegbeeld aanpak werkloosheid onder 50-plussersJohn de WolfHet heeft een verdomd lange tijd geduurd, maar eindelijk is er dan het boegbeeld voor de aanpak van werkloosheid onder 50-plussers. Een boegbeeld? Jawel, een boegbeeld. Dit was eind november 2015 volgens minister Asscher het profiel van dit boegbeeld:

In mijn ogen moet een boegbeeld bevlogen zijn en zich vooral richten op het bewerkstelligen van een cultuuromslag. Ook moet het actieplan onder de aandacht komen van alle verantwoordelijke partijen en moeten knelpunten in de uitvoering zoveel mogelijk worden weggenomen. Het moet een persoon zijn die alle betrokken partijen kan binden, maar ook het gezicht is van het ‘nieuwe denken’ over ouderen op de arbeidsmarkt. Met het bovenstaande profiel in gedachten zal ik de komende periode, in overleg met sociale partners, een boegbeeld instellen.

En na ruim vier maanden zoeken is er op 8 april dan eindelijk witte rook, Asscher heeft het boegbeeld voor oudere werklozen gevonden: John de Wolf

(meer…)

Lees verder

Geen ambassadeur maar een boegbeeldRM_euroWe hebben enige jaren een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierde ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid gehad. En we hebben nog altijd de ambassadeur Aanpak werkloosheid arbeidsgehandicapten. Maar blijkbaar is een ambassadeur niet het antwoord voor de relatief hoge werkloosheid onder ouderen. Minister Lodewijk Asscher is in dit verband op zoek naar een boegbeeld:

De motie van de leden Vermeij en Krol […] verzoekt de regering een extern boegbeeld in te stellen in de strijd tegen de langdurige werkloosheid onder ouderen. Zoals ik al eerder heb aangegeven sta ik positief tegenover het instellen van een boegbeeld dat bijdraagt aan de aanpak van dit probleem. Wel moet voorkomen worden dat het boegbeeld bestaande vooroordelen over ouderen bevestigt en zo stigmatiserend werkt.

Jawel, de grijze duiven krijgen geen ambassadeur maar een boegbeeld.

(meer…)

Lees verder

Werkloosheid juni 2015 gedaald naar 8,8%Nederlandse vlagAfgelopen week kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over juni. Volgens de internationale definitie is de werkloosheid op 6,9% blijven staan, volgens de nationale definitie is de werkloosheid gedaald van 8,9% naar 8,8%. Eenieder die nu in grote verwarring is geraakt verwijs ik graag naar deze blog posting.

Overigens is het de tweede achtereenvolgende maand dat  de werkloosheid volgens de nationale definitie is gedaald. En dat is natuurlijk een goede zaak. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid daarmee nog altijd op een bijzonder hoog niveau. En in vergelijking met een jaar geleden is de werkloosheid slechts met 0,1% gedaald…

(meer…)

Lees verder

Werkloosheid mei 2015 gedaald naar 8.9%Nederlandse vlag

Verleden week kwam het CBS met de werkloosheidscijfers over mei. Hoewel, het lijkt er tegenwoordig op dat het CBS de werkloosheid zo ver mogelijk wenst te verstoppen, want in wat vroeger en verslag van de werkloosheidscijfers was, is tegenwoordig een soort infographic van alles behalve werkloosheid. Tenzij je helemaal naar het eind van het bericht gaat… Werkloosheidscijfers lijken een bijzaak te zijn geworden.

Volgens de internationale definitie is de werkloosheid naar 6,9% gedaald, volgens de nationale definitie is de werkloosheid gedaald van 9,0% naar 8,9%. Eenieder die nu in grote verwarring is geraakt verwijs ik graag naar deze blog posting.  En het is voor het eerst in 2015 dat er sprake is van een daling van de werkloosheid volgens de nationale definitie. Het werd weleens tijd…

(meer…)

Lees verder

CBS: werkloosheid in december stijgt naar 8,1%Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in november 2014 is gestegen ten opzichte van oktober:

Het aantal werklozen is in december gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend personen.

Vandaag is de werkloosheid in Nederland gestegen van 8,0% naar 8,1%. Maar eigenlijk is de werkloosheid wel iets sterker gestegen, namelijk van 7,99% naar 8,15%. Waarmee we dus op een haar na een stijging van 8,0 % naar 8,2% hebben vermeden. Hiermee is het kerstcadeau van het CPB (natuurlijk) niet echt gebleken. Het is dus maar goed dat we vanaf januari 2015 de werkloosheid volgens de internationale norm gaan rapporteren, want daarmee gaat de werkloosheid, althans optisch, sterk omlaag.

De werkelijkheid is dat we na 4 maanden zonder enige noemenswaardige beweging in het werkloosheidscijfer plotseling met een stijging van de werkloosheid worden geconfronteerd. Is dit een éénmalige uitschieter in negatieve zin. Ik heb geen idee, maar het zo me niets verbazen als de werkloosheid ook in komende maanden verder gaat oplopen. Ondanks de bazooka van Draghi…

(meer…)

Lees verder

Griekenland is nog altijd heel erg ziekGriekse vlagAls je de berichtgeving rondom Griekenland de laatste tijd hebt gevolgd dan weet je dat het land nog altijd in een diep, zwart gat zit, ondanks hoopvolle berichten eerder dit jaar. Want enkele maanden geleden was er nog het bericht dat Griekenland binnen zeer korte tijd op eigen kracht leningen zou kunnen aangaan, maar niets blijkt minder waar. De rente op Griekse staatsleningen is alweer richting de 10% geschoven en er wordt alweer uitgebreid gesteggeld over de condities voor de volgende lening vanuit de Eurozone.

En eigenlijk had iedereen kunnen weten dat het land er nog altijd zeer slecht voorstaat. Sinds november 2011 staat het officiële werkloosheidscijfer (ruim) boven de 20%. Het vorige week verschenen werkloosheidscijfer over september staat op 25,7%. Waarmee de werkloosheid voor het eerst sinds oktober 2012 weer onder de 26% is gedaald. Het is nauwelijks voor te stellen wat een dergelijk hoge werkloosheid met een samenleving doet, maar het kan niet veel goeds opleveren.

(meer…)

Lees verder

Eurostat: werkloosheid in oktober op 11,5%Logotype EurostatEurostat heeft vandaag de werkloosheidscijfers over oktober 2014 gepubliceerd. En volgens Eurostat is de werkloosheid voor de vijfde achtereenvolgende maand op 11,5% uitgekomen, hoewel juli licht naar boven is bijgesteld op 11,6%.

Maar achter dit stabiele cijfer gaat een zorgwekkende ontwikkeling schuil. Want in nogal wat landen is de werkloosheid weer aan het stijgen. België, Italië, Portugal en Cyprus laten een stijging van de werkloosheid zien, terwijl in Spanje de werkloosheid maar zeer langzaam krimpt. In Nederland en  Frankrijk is er sprake van een stabilisatie van de werkloosheid. Slechts Duitsland en Ierland laten dalende werkloosheidscijfers zien.

(meer…)

Lees verder
1234