Social computing of de dood van ’traditioneel’ online recruitment

Eind oktober publiceerde Forrester een interessant artikel: “Social Computing moves into Recruitment”.

Social computing (volgens Forrester) is de verschuiving die de combinatie van technologie en sociale veranderingen teweeg zal brengen in de wijze waarop bedrijven handelen, produkten ontwikkelen en relaties met klanten aangaan.

Overigens heeft The Cluetrain Manifesto dit al meer dan zes jaar geleden gezegd, zoals ook de subtitel van dit boek overduidelijk maakt: The End of Business as Usual… Maar dit terzijde.

Wel nieuw is de indeling die Forrester maakt van consumenten, op basis van hun mate van participatie aan online activiteiten:

Creators: publiceren blogs, plaatsen video’s, podcasts, etc.
Critics: reageren op blogs, maken reviews, ratings, etc.
Collectors: gebruiken RSS feeds, taggen Web pagina’s
Joiners: abonneren zich op social networking sites
Spectators: lezen blogs, kijken video’s, luisteren podcasts
Inactives: nemen geen deel aan enige activiteit

En die indeling is heel inzichtgevend als je vervolgens ziet in welke mate Gen Y, Gen X en babyboomers in één of meer van bovengenoemde categorieën valt.

Gen Y springt er bij alle categorieën duidelijk bovenuit, behalve natuurlijk bij de Inactives. 50% van Gen Y kunnen als Creator wordt bestempeld en zelfs 70% als Joiner.

Babyboomers vallen natuurlijk enigszins aan de andere kant van het spectrum, maar uiteindelijk is in deze groep niet meer dan 41% Inactive. Toch nog 59% van de babyboomers die deelneemt aan online sociale activiteiten; waarbij het niet verwonderlijk is dat hierbij vooral als Spectator wordt gescoord.

En Gen X zit keurig tussen Gen Y en babyboomers in.

Deze cijfers geven allereerst heel duidelijk aan waar potentiële kandidaten en mogelijke werkzoekenden te vinden zijn. En dus ook waar ze naar toe zouden kunnen gaan, als daar tenminste iets van hun gading te vinden is.

Dus waarom bieden ’traditionele’ wervingssites en vacaturesites dan helemaal van de toepassingen die één of meer van de 5 actieve categorieën kunnen aantrekken? Willen bedrijven soms geen werknemers? En willen vacaturesites soms geen werkzoekenden die op vacatures reageren?

Geef een antwoord

3 Comments