Privacy!

Marketingfacts maakt vandaag melding dat de nieuwe privacy regels nu echt wettelijk zijn geworden, na publicatie in de staatscourant. Planet heeft er een drieluik over. Interessant detail: Hyves, Sugababes en veel andere profielen sites overtreden de wet grandioos door niet vooraf toestemming aan de ouders te vragen. Dus hou controleerbaar en houdbaar zijn deze regels? Niet echt. Maar het is interessant te zien wat je wel en niet mag publiceren, wanneer je wel en niet journalistiek bezig bent (ik geloof dat wij als RecruitmentMatters aan alle 4 de eisen voldoen) en of je dan dus wel of geen persoonsgevoelige informatie mag publiceren.

Interessant wordt dus dat de bescherming die Vodafone gaf aan haar medewerker. Was dit een journalistiek log? Dan mag het misschien, zo niet, dan zeker niet. Er komen nog interessante tijden aan, met dit soort moeilijk te handhaven en dubbel te interpreteren wetten.

3080cookie-checkPrivacy!
Geef een reactie