Bijzonder nieuws

Vandaag twee bijzondere nieuwsberichten op nu.nl. Als eerste wil het FNV tienduizend mensen aan het werk helpen. Bestuurders van bij de FNV aangesloten bonden gaan nu in cao’s en daarbuiten met werkgevers afspraken maken over het in dienst nemen van werklozen uit bestanden van CWI en UWV.

Bijzonder omdat ik enkel hoor hoeveel vraag er is op de arbeidmarkt en het FNV zich nog steeds zorgen maakt om mensen aan een baan te helpen. Dat er nog werkeloosheid is, is bekend. Of je echter bedrijven moet gaan pushen dit op te lossen vraag ik me af, elk bedrijf zoekt medewerkers, ze zijn niet te vinden. Misschien zou het FNV naar andere zaken moeten kijken, bijvoorbeeld het aanbieden van opleidingen.

Daarnaast zijn oudere werknemers gebaat bij een flexibelere arbeidsmarkt. Econome Anne Gielen verdedigt volgende week een proefschrift aan de Universiteit van Tilburg waarin ze stelt dat: Oudere vrouwen moeten volgens haar de kans krijgen minder of flexibel te werken. En met een winstafhankelijke beloning is het voor bedrijven interessant ouderen langer aan het werk te houden en in hen te investeren.Op een flexibele arbeidsmarkt waarin mensen makkelijker van baan wisselen, komen ouderen minder snel aan de zijlijn te staan, aldus de econome.

Bijzonder omdat de hele versoepeling van het ontslagrecht vaak commentaar kreeg omdat dan de zo kwetsbare ouderen er teveel problemen van zouden ondervinden. Blijkbaar heeft ook deze medaille dus twee kanten.

Geef een reactie