Onbedoeld nieuws in documercial van Totaljobs

Driewerf hoera! De gratis E-Recruitment Monitor van Totaljobs is weer uit. Te downloaden via een speciale actiepagina.

En waarom heeft Totaljobs deze Monitor uitgebracht? Om een buitengewoon nobele reden:

Totaljobs.nl is van mening dat het in een snel veranderende markt essentieel is om over de juiste feiten en cijfers te beschikken. Zo kunnen HR verantwoordelijken gefundeerde keuzes maken voor de werving van personeel.

Driewerf hoera! Na vandaag zien we het HR volkje plotsklaps gefundeerde keuzes maken; dankzij Totaljobs. Of toch niet? Want wat zijn dan eigenlijk die feiten en cijfers waar Totaljobs mee schermt?

Allereerst een flagrante blunder: Werk.nl wordt gemakshalve ‘vergeten’ als vacaturesite in de top 10 van meest gebruikte sites.

En de door Totaljobs gepresenteerde grafiek suggereert een gebruiksomvang van Totaljobs.nl die bijna 50% is van Monsterboard en Nationale Vacaturebank. Dream on!

En een tweetal citaten uit de conclusies.

Citaat 1:
Als voornaamste redenen voor het gebruik van online recruitment
worden snelheid en gebruiksgemak genoemd. HR medewerkers
kunnen zelf op het voor hen gewenste moment een vacature
online zetten, de vacature is dan nog dezlefde dag zichtbaar voor
werkzoekenden.

Totaljobs ‘vergeet’ hier te vermelden dat diezelfde vacature binnen enkele dagen alweer onvindbaar is geworden. Door de tsunami aan vacatures die uitzenders en W&S bureaus op diezelfde vacaturesites donderen.

Citaat 2:
De stijging van het gebruik van online recruitment is vooral
waarneembaar bij ondernemingen met minder dan 10
medewerkers en bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

Dus dat betekent dat werkgevers in het midden- en kleinbedrijf geen gebruik maken van online recruitment? Hebben die iets ontdekt wat de kleine en grote bedrijven nog niet weten? Bijvoorbeeld dat vacaturesites en CV databases een steeds lager rendement laten zien?

Of klopt hier iets niet in het onderzoek?

Want waar kleine (90%) en grote (80%) bedrijven online recruiment zeggen te gaan gebruiken in 2008, is dit slechts 50% bij de middengroep. Da’s een verschil van 30% – 40%. En dat lijkt toch echt iets teveel van het goede. Of zou dat komen omdat er in de middengroep vooral oudere HR medewerkers werken?

Echte informatie?
Maar als de cijfers zouden kloppen is dit het echte nieuws van de E-Recruitment Monitor. En dat is veel relevanter dan de zelfbevlekkende documercial zoals Totaljobs die heeft bedoeld met haar Monitor.

Want als ons middenbedrijf inderdaad achterblijft in het benutten van online wervingskanalen dan kan dit betekenen dat deze bedrijven op termijn problemen kunnen krijgen om hun vacatures gevuld te krijgen.

En dat heeft weer consequenties voor de economie, als we er tenminste vanuit mogen gaan dat deze bedrijven voor een deel nog steeds de motor achter de groei van het aantal arbeidsplaatsen is.

Iemand?

6780cookie-checkOnbedoeld nieuws in documercial van Totaljobs
Geef een reactie

1 Comment