Kleine bedrijven

Een werknemer werkt het liefst voor een klein bedrijf, zo melden sollicitant.com en personeelsnet. Dit zou blijken uit een, volgens personeelsnet niet representatieve, steekproef van Unique uitzendburo.

30% zou bij een middelgroot bedrijf (50 tot 250 mdw) willen werken, 20% bij een groot bedrijf (>250 mdw) en de helft van ons land bij een klein bedrijf. Op zich iets dat ik deels kan onderschrijven, steeds meer mensen willen eigenlijk wel voor een klein bedrijf werken. Overigens komen daar ook veel mensen van terug als ze er eenmaal gewerkt hebben. Want ‘het is toch ongelofelijk dat [vul maar iets in]  niet geregeld is?

Toch zie je de trend wel, zo bleek ook uit de interviews met hoogleraren Wouter de Vries jr en Willem Scheepers in het kader van TFHR. Die stelden dat de grootste talenten tegenwoordig liever kiezen voor het kleinbedrijf. Ook zie je de trend naar meer zelfstandig ondernemersschap en freelancers, wat weer hele andere arbeidsvormen met zich mee gaat brengen. Maar het is een duidelijk trend, hoe daarmee om te gaan? Ik ben benieuwd of er bedrijven gaan komen die ook echt zullen besluiten op te houden te groeien als ze de grens (eigenlijk is een kleinbedrijf een grens op 150, Dunbar’s number) bereikt hebben.

Geef een reactie