De participatieladder in sociale media: zuunige kaaskoppen?

In een posting in november 2007 besteedde ik aandacht aan het fenomeen Social computing, door Forrester omschreven als:

De verschuiving die de combinatie van technologie en sociale veranderingen teweeg zal brengen in de wijze waarop bedrijven handelen, produkten ontwikkelen en relaties met klanten aangaan.

Forrester maakt hierbij een onderverdeling van consumenten op basis van hun mate van participatie aan online activiteiten:

  • Creators: publiceren blogs, plaatsen video’s, podcasts, etc.
  • Critics: reageren op blogs, maken reviews, ratings, etc.
  • Collectors: gebruiken RSS feeds, taggen Web pagina’s
  • Joiners: abonneren zich op social networking sites
  • Spectators: lezen blogs, kijken video’s, luisteren podcasts
  • Inactives: nemen geen deel aan enige activiteit

En vandaag komt Marketingfacts, op basis van nader onderzoek van Forrester, met onderstaande grafiek (de participatieladder):

De participatieladder voor Nederland en Europa

De cijfers laten zowel de Nederlandse als de Europese onderverdeling zien.

Waarbij het onevenredig hoge percentage Joiners in Nederland, ten opzichte van het gemiddelde in Europa, vooral opvalt.

Misschien wel echt Hollands? Sociale netwerken zijn gratis. Dus allemaal aanmelden. Ons ben zuunig.

Dat belooft niet veel goeds als er voor die netwerken betaald zou moeten gaan worden. Dan kunnen we pas echt zien of loyaliteit bestaat.

Geef een antwoord

5 Comments