20% Nederlandse internetters zoekt online naar werk

Ongeveer 20% van de Nederlandse Internetgebruikers heeft in de afgelopen drie maanden via Internet naar werk gezocht of gesolliciteerd.

Aldus het CBS in haar rapport "De digitale economie 2007":

Activiteiten van Nederlandse Internet gebruikers, 2005 - 2007

En het CBS stel verder over deze groep (zie rapport, pagina 214):
Via Internet werk zoeken of solliciteren kwam in 2007 met resp. 24% en 28% bovengemiddeld voor bij de internetgebruiker onder de 25 jaar en bij de leeftijdsgroep 25 tot en met 44 jaar. Dit is niet vreemd gezien de doorgaans hogere arbeidsmobiliteit van jongere werknemers.
Internetgebruikers van 45 jaar of ouder gebruiken het internet hiervoor dan ook beduidend minder vaak.

Goed nieuws dus voor iedereen die zich met online recruitment bezig houdt. En die 20% lijkt ook een blijvertje; in de afgelopen jaren is het niveau min of meer hetzelfde.

Maar wat is goed nieuws zonder een waarschuwend vingertje? Saai! Dus hier komt het vingertje, want het CBS heeft ook de vaardigheden van Internet gebruikers in kaart gebracht. En dat ziet er zo uit:

Vaardigheidsniveaus Nederlandse Internet gebruikers

Zeer vaardige Internet gebruikers maken maar een fractie van het totaal uit; ook al is er sprake van een redelijke groei.

Gedetailleerde cijfers tonen aan dat leeftijd (tot 45 jaar), geslacht, opleidingsniveau of het al dan niet hebben van werk verrassend weinig uitmaakt in het vaardigheidsniveau.

En dat is minder goed nieuws. Voor iedereen binnen online recruitment die gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid nog niet goed voor elkaar heeft. En dat is vrijwel iedereen.

Want ook digitale ‘analfabeten’  zoeken online naar werk. En lopen vast in de doolhoven die wij ook wel vacature- of wervingssites noemen. En daarmee verliezen bedrijven dus potentiele medewerkers.

9070cookie-check20% Nederlandse internetters zoekt online naar werk
Geef een reactie

1 Comment