E-mail response op online sollicitatie: een nieuw onderzoek

image

Een klein jaar geleden heeft Forrester onderzoek gedaan naar E-mail responses op klantvragen: Best and Worst of Email Interaction Design, 2007.

De uitkomsten zijn ronduit schokkend; geen van de bedrijven wist aan de minimum eisen van Forrester te voldoen.

Let wel; het gaat hier wel om de grootste Amerikaanse bedrijven in verschillende sectoren (zoals Wal-Mart, JP Morgan, Dell, etc.).

Het Forrester onderzoek vertaalt zich eenvoudig naar de e-mail interactie bij online sollicitaties. En daar weten we natuurlijk al het nodige vanaf, dankzij Digitaal Werven en de uitleg hier op RecruitmentMatters.

Maar het lijkt mij leuk om nou eens de reuzen van het Nederlandse bedrijfsleven aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen. Voor wat betreft de e-mail response op online sollicitaties wel te verstaan. En dat onderzoek bestaat dan uit drie delen.

De emotie
Allereerst zal ik per bedrijf verslag doen van al het moois en lelijks wat die e-mail response allemaal bevat. En dat natuurlijk in de traditie van de kritische kandidaat.

De cijfers
Daarnaast krijgt ieder bedrijf een beoordeling; gebaseerd op een cijfer voor elk van de volgende componenten:

  • Duidelijk. Is het direct duidelijk waar de e-mail over gaat.
  • Persoonlijk. De mate waarin de sollicitant persoonlijk wordt benaderd.
  • Informatief. Het informatieve gehalte van de e-mail. Wordt alle noodzakelijk informatie gecommuniceerd? En is de die communicatie tijdig en helder?
  • Met links. Aanvullende informatie via links.

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze componenten lees mijn posting Online solliciteren: de automatische e-mail bevestiging.

Het vergelijkende warenonderzoek
Als laatste wil ik een beeld krijgen van de kwaliteit van e-mail responses per bedrijfssector. Het onderzoek van Forrester toont tenslotte aan dat er ferme kwaliteitsverschillen tussen verschillende sectoren bestaan.

Blijkbaar heeft het concept ‘klant’ een waarde die per sector verschilt.Het is dus waardevol om te zien of er ook verschillend wordt gedacht over het concept ‘sollicitant’.

Ik gebruik de FEM 500 grootste bedrijven om de reuzen van Nederland te selecteren. En dat gaat wat mij betreft heel simpel. Van boven naar beneden.

En daarmee gaat Shell de spits afbijten. Met voormalig vakbondsman Wim Kok in haar gelederen moet het daar toch wel goed voor elkaar zijn? Hoewel, de manier waarop Wim met een computermuis omgaat is een mogelijke indicatie van een ander scenario…

9000cookie-checkE-mail response op online sollicitatie: een nieuw onderzoek
Geef een reactie

1 Comment