ABN Amro en automatische e-mails? Kijk naar Fortis!

image

Vandaag is ABN Amro aan de beurt om de maat te worden genomen op het gebied van haar automatische e-mail response in reactie op een online sollicitatie.

En de vraag is natuurlijk of ABN al de tijd heeft gevonden om de goede manieren van haar nieuwe moeder over te nemen. Tenslotte heeft Fortis tot op heden het beste resultaat geboekt.

Achtergrond
Zoals gezegd is ABN Amro tegenwoordig onderdeel van de grote Fortis familie. Afzonderlijke resultaten worden dus niet meer volledig gespresenteerd; maar ANB is natuurlijk een zeer grote toko.

Bij ABN Amro ga ik voor de vacature van Accountmanager Binnendienst Zaken. Ik ben wel weer eens toe aan een commercieel avontuur.

Als geheugensteun, ik beschrijf hier wat ik zoal aan zou willen treffen.

Duidelijk?
Het onderwerp van de e-mail schiet duidelijk tekort:
ABN AMRO – Uw elektronische CV is verstuurd.

Hoewel de bedrijfsnaam wordt vermeld is de functie in het onderwerp afwezig. En vreemd genoeg maakt ABN melding van het versturen van mijn CV, terwijl ik toch echt gesolliciteerd heb.

En de e-mail is een dramatisch voorbeeld van vaste tekst die wordt aangevuld met dynamische velden. Wat te denken van deze kromme zin (dynamische velden in vet aangegeven):
Uw online CV is succesvol verstuurd voor vacature 033042, Functie titel Accountmanager Binnendienst Zaken op datum 07-Apr-2008

Het is voor ABN blijkbaar te ingewikkeld om een normale zin te kunnen maken waarbij dynamische velden soepel worden ‘ingeweven’. En die datum, om hoofdpijn van te krijgen…

En dan nog een fijne zin:
Wij zullen u op korte termijn  informeren over het vervolg van de procedure.

Wat zou korte termijn zijn?

Persoonlijk?
Het e-mail adres van de afzender is een beetje merkwaardig: MyHR@nl.abnamro.com.

Wat zou dat MyHR betekenen. Het is in ieder geval niet MijnHR. En dat wordt helemaal duidelijk uit de tekst na de afsluiting:
*** U wordt verzocht deze mail niet te beantwoorden. Deze mail is automatisch aangemaakt, derhalve worden reacties niet ontvangen ***

? Wat is dit nu weer voor vreemde tekst? Omdat een e-mail automatisch is verzonden kan er niet op worden gereageerd? Wie heeft dat nou weer verzonnen?

En het is dus eigenlijk gewoon een do-not-reply e-mail adres in schaapskleren. Bah.

De afsluiting is volstrekt onpersoonlijk:
Hoogachtend, ABN AMRO

Er is blijkbaar geen recruiter van vlees en bloed beschikbaar…

En ook bij ABN Amro wordt ik gereduceerd tot een nummer: A5259156. Ten aanzien van dit nummer wordt mij ook nog fijntjes het volgende meegedeeld
Dit nummer dient u te gebruiken in alle communicatie en correspondentie met ABN AMRO.

Hartelijk dank, dit wordt het begin van een warme, menselijke relatie,.

Hoe ik overigens met de bank kan communiceren blijft onduidelijk; er wordt geen enkele contactmogelijkheid geboden.

Informatief?
Nee, in het geheel niet. Geen enkele uitleg over vervolgstappen en termijnen, geen enkele verwijzing naar arbeidsvoorwaarden, of wat dan ook. 

En net als bij ING worden de meeste woorden verspild aan de disclaimer:

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change. ABN AMRO Bank N.V, which has its seat at Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register under number 33002587, including its group companies, shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. ABN AMRO Bank N.V. (or its group companies) does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference.

Ja, dat is altijd fijn om te ontvangen. Wat een prachtige informatie…

Met links?
Nee, helemaal niets. Niet eens een mogelijkheid om terug te keren naar de wervingssite.

Conclusie
ABN Amro maakt er een potje van en heeft duidelijk nog niets geleerd van Fortis.

Laten we er maar vanuit gaan dat op termijn deze rommel wordt geschrapt voor de aanzienlijk betere e-mail response van Fortis.

Hoef ik er tenminste verder geen woorden aan vuil te maken.,

Geef een reactie

1 Comment