Is een vertical search engine waardevol (voor gebruikers), 2?

In een vorige posting over vertical search engines ben ik ingegaan op de negatieve consequenties van dit fenomeen.

Wat niet wil zeggen dat vertical search engines geen waarde kunnen toevoegen. Tenslotte is Google een household name geworden. En Google is de meest generieke vertical search engine die er bestaat.

Maar om die waarde te brengen, dienen vertical search engines wel een groot aantal verbeteringen door te voeren. Deze post gaat in op die noodzakelijke verbeteringen.  

Verplichte verbeteringen
Een vertical search engine hoort twee doelgroepen te bedienen: Vacature-eigenaren (werkgevers, intermediairs, vacaturesites) en werkzoekers. Voor vacature-eigenaren dient een vertical search engine relevante extra traffic te genereren. Voor werkzoekers dient de vertical search engine het makkelijker te maken de juiste vacatures te vinden.

De rol van de vacature-eigenaren
In de huidige situatie zijn dat niet zelden onwetende of oogluikend toestemmende leveranciers. En dat dient te veranderen.

Wel of niet spideren?
Nummer 1 op de lijst van verplichte verbeteringen is dus: Expliciete toestemming van iedere vacature eigenaar.

Hier zit direct een rol voor intermediairs en vacaturesites. Want zij dienen dus aan iedere werkgever duidelijk te maken dat hun vacatures op andere sites terecht kunnen komen. En daarbij de werkgever helpen een geïnformeerde keuze te maken.

En dat geldt natuurlijk ook voor de vacaturesites en de intermediairs zelf. Want zowel de werkgevers als deze partijen dienen een afweging te maken tussen het kannibaliserend effect dat een vertical search engine op hun ‘directe’ traffic kan hebben en de potentieel extra traffic die hiervoor terugkomt.

Naast expliciete toestemming van de vacature eigenaar is er ook nog de robot.txt file. En die is minstens zo belangrijk. Dus alleen bij expliciete toestemming van de vacature eigenaar en groen licht van de robot.txt file mag er gespiderd worden. In alle overige gevallen is dat ten strengste verboden!

Doublures en ‘dode’ vacatures
Op dit moment zijn meervoudige voorkomende vacatures en niet langer beschikbare (‘dode’) vacatures een veel voorkomend kwaad op vertical search sites. En ook dat dient te veranderen. Want dit is een tranendal voor werkzoekers en werkgevers.

Dus dienen vertical search engines ervoor te zorgen dat:

 1. Een bepaalde vacature maar één keer in hun index wordt vermeld.
 2. Bij ontdubbeling prioriteit wordt gegeven aan sites die niet als intermediair of vacaturesite zijn gekenmerkt.
 3. Vacatures binnen 24 uur uit hun index zijn verwijderd nadat de vacature op de oorspronkelijke site(s) is verwijderd.

De rol van werkzoekers
De tweede doelgroep die een vertical search engine bedient is die van de werkzoekers. En voor werkzoekers dient een vertical search engine de frictie uit het zoekproces te halen. En dat betekent weer twee dingen: optimale zoek- en verfijnfunctionaliteit en direct doorleiden naar de oorspronkelijke site.

Optimale zoek- en verfijnfunctionaliteit
Da’s niet zo moeilijk, maar even voor alle duidelijkheid: 

 • Snel zoeken; de overbekende Wat en Waar.
 • Uitgebreid zoeken; salaris, locatie, functie, uren/week, opleidingsniveau, soort dienstverband, reisafstand/-tijd, etc.
 • Verfijnen van het zoekresultaat, met dezelfde criteria als beschikbaar zijn voor uitgebreid zoeken.

Direct doorleiden naar de oorspronkelijke site
Als een werkzoeker eenmaal een vacature heeft gevonden en daar op klikt dient direct de oorspronkelijke site te worden getoond. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is niet zo.

Allereerst is er de akelige gewoonte van het openen van een nieuw browser window of een nieuwe tab. Dat is dus niet direct doorleiden. Een vertical search engine is geen destination site; het is het startpunt van de zoekactie (na Google…). Deal with it! Een werkzoeker kent de backbutton, als hij/zij er behoefte aan heeft.

Verder is er de praktijk van het kunstmatig oppompen van de eigen traffic bij het doorleiden van de werkzoeker. Hoewel strikt genomen de werkzoeker hier geen last van heeft is het een verwerpelijke praktijk.

Doodzonden
Naast de verplichte verbeteringen wil ik toch ook een aantal doodzonden memoreren; zaken die ab-so-luut verboden zijn:

 • Vacatures van andere vertical search engines spideren
 • Vacatures doorplaatsen op andere sites met een verwijzing naar de eigen vertical search site
 • Geen diensten aanbieden die door de gespiderde sites al worden aangeboden
 • Denken dat een RSS feed niet als spidering telt

Nawoord
Als er een vertical search engine opstaat die zich aan deze richtlijnen zou houden is er sprake van een daadwerkelijke bijdrage aan het online recruitment landschap. Tot die tijd zijn vertical search engines niets anders dan doffe ellende.

Geef een reactie

12 Comments
 • Dirk Goossens
  says:

  Een detail en een iets weidser uitzicht mis ik in deze discussie.

  Het detail betreft de ontdubbeling. Soms bieden verscheidene w&s bureaus dezelfde vacatures aan met verschillende salarisparagrafen. Zou het dan verstandig zijn de lagere salarissen te schrappen? Zou het in sommige gevallen toch handig zijn doublures te tonen?

  Het weidsere uitzicht betreft verticalisatie als onderdeel van een iets bredere frictiereductie. Verticalisatie volgens de hier genoemde best practices is één ding en wordt hopelijk in de verre toekomst gemeengoed. De toegevoegde waarde ervan moet echter vooral komen van koppelen met externe bronnen (LinkedIn, beroepenlijst, opleidingenlijst, competentielijst, woordenlijst) en van structurering en vertaling van het vacatureaanbod.

  Een praktijkvoorbeeld:

  Een laatstejaars student logt in bij zijn/haar universiteit en ziet voor hem/haar openstaande vacatures die synoniemen bevatten van zijn/haar competentieprofiel, die bij zijn/haar opleiding passen, die in zijn/haar regio openstaan, bij bedrijven waar bekenden van hem/haar werken. Come join us!

  Zonder dat hij/zij een zoekactie heeft hoeven initiëren.

 • Marc Drees
  says:

  @Michel:
  Het is aardig om te zien hoe logische redenaties op een ander kanaal ineens onlogisch lijken te zijn. Zo moet je je als bedrijf allerlei kennis eigen maken om ervoor te zorgen dat iemand ongevraagd jouw content kopieert. Met bijbehorende kosten. Apart.

  En ik vind het een uitstekend advies om vertical search engines de functies te laten bieden die hun belangrijkste leveranciers ook bieden. Daarmee maak je jezelf immmens populair. Ik geloof niet dat er enige vertical in Nederland is die ook maar bij benadering een positie heeft zoals Google. Maar dit misschien als
  terzijde…

  En met de huidige kwaliteit vertical search engines in Nederland zou ik ze direct aanbevelen CV diensten te bieden. Zijn we binnenkort tenminste volledig van ze af.

 • Michel Rijnders
  says:

  @Marc: ik vind het nogal een verschil tussen gespiderd worden door een zoekmachine of dat je vacatures op een andere website verschijnen. Dat laatste is zeker van belang om goed over te informeren; gespiderd worden door een zoekmachine zien echter maar weinige websites een probleem in. Wanneer je dat niet wilt dan lijkt het mij toch echt zaak dit zelf op te lossen. Dat heeft volgens mij niets met vacaturesearch te maken maar met de werking van internet in het algemeen.

  Wanneer ik ook weer even de vergelijking met Google en anderen trek: er zijn tal van voorbeelden waarbij ook het terrein betreden wordt van onder andere partijen die je doorzoekt. Waarom zou een vacaturesearch daar anders in moeten zijn? Je kan je prima op de core business search richten en andere activiteiten ontplooien (zoals CV search).

 • Marc Drees
  says:

  @Michel:
  Wel eens bedacht hoeveel werk het is om voor een robot.txt de spiders uit elkaar te houden; eventueel voor specifieke secties van je eigen site. Dat kan wel eens een dagtaak worden. Voor de spiders van generieke search engines is het al geen sinecure, maar als je alle verticals ook nog eens moet gaan bijhouden.

  En vandaar ook mijn toevoeging dat intermediairs en vacaturesites hier dus een wezenlijke rol in dienen te hebben. Zij horen hier de expert rol te vervullen in de richting van werkgevers. En dus duidelijk te adviseren over mogelijkheden en risico’s. Om er vervolgens voor te zorgen dat indien een werkgever absoluut niet op een andere site wil verschijnen, dit ook inderdaad niet gebeurt.

  Verder, als je diensten als profiel aanmaken of CV opslaan gaat aanbieden ben je dus geen vertical search engine maar probeer je dus het terrein te betreden van de partijen waar je de informatie van verzameld. En dan toon je dus ineens hele andere intenties…

  Schoenmaker hou je bij je leest

 • Marc Drees
  says:

  @Bas:
  Zoeken en verfijnen zijn ook dubbele diensten dan. Dan is de vertical search engine in het geheel niet nodig.

  Om het proces frictieloos voor de werkzoeker te maken is het wenselijk om vacatures per e-mail aan te bieden. En dat is dus een dienst die weliswaar voorkomt op destination sites, maar die in dit geval een waarde toevoegt indien in de e-mail de links naar de vacature op die destination site verwijst.

  En vanuit dat perspectief ligt de opmerking van Michel over het opslaan van zoekopdrachten natuurlijk direct in het verlengde.

 • Michel Rijnders
  says:

  * Waarom die expliciete toestemming van website-eigenaren? Respecteer en communiceer de uitsluitingen in roboys.txt, dat is alles wat nodig is. Exact hetzelfde zoals dat voor Google, Yahoo, e.d. geldt.
  Wanneer je een echte zoekmachine bouwt komt de vacature niet ‘op een website’ terecht dus dat is ook geen enkel probleem voor vacaturehouders.

  * Links openen in hetzelfde venster is nette HTML zoals het hoort, maar een hoop gebruikers openen ze liever in een nieuw venster (zoals Bas). Het beste is het om de keuze aan de gebruiker te laten. Maak de aanvink-optie mogelijk ‘links in zelfde / nieuw scherm te openen’.

  * Een RSS-feed importeren is ook echt geen spideren: andere techniek en andere discussie.

  * Geen diensten aanbieden die door de gespiderde sites al worden aangeboden. Buiten de vacaturemail zijn er tal van diensten die een vertical kan aanbieden ook al wordt dat door een vacaturesite aangeboden. Het idee van een vertical is juist om centraal te zoeken en zaken te bewaren. RSS is dus welkom, maar ook het opslaan van zoekopdrachten, aanmaken van een profiel of CV e.d. Waarom zou je een vertical adviseren om dat niet te doen?

 • Bas van de Haterd
  says:

  Je gaat wat mij betreft weer veel te ver Marc. Als ik ergens een ongelofelijke hekel aan heb is het openen van links in hetzelfde vensteer. Totaal onvriendelijk en wil ik niet. Dat is voor mij de grootste usability no no die er is. Maar goed, daar zie je het generatie verschil.

  Ook is toestemming voor spideren niet nodig, zolang je keurig de zoeker direct leidt naar de vacature. Ik kan me niet indenken dat er iemand moeite heeft met extra traffic, mits er goed gespiderd wordt, dode links verwijderd worden, etc.

  En natuurlijk moeten ze ontdubbeld worden.

  Ook ben ik het niet met je eens dat je geen diensten moet aanbieden die gespiderde sites al aanbieden. Een goede RSS feed of e-mail alert bieden veel bedrijven sites ook aan, net als monster. Maar hoe handig is het als ik één feed kan krijgen met een perfect ingestelde zoekopdracht voor alle banen die ik wil? Ideaal.

 • Marc Drees
  says:

  Ik was natuurlijk wel een functie voor werkzoekers vergeten die vertical search engines wel te bieden hebben: Vacatures per e-mail.

  Waarbij de links in de e-mail overigens wel direct naar de oorspronkelijke site(s) dienen te verwijzen!