Trends aan tafel en recruitment

Eén van de manieren waar ik altijd mij kennis verbreed is door niet enkel te lezen wat op het gebied van recruitment wordt geschreven, maar ook andere blogs en informatiebronnen bij te houden en dit te vertalen. Eén daarvan is het Researchblog van Sanoma, dat een leuk stukje heeft over ‘trends aan tafel‘. En hoewel het onderzoek geheel gaat over wat wij op tafel zetten, eten dus, is er ook een vertaalslag te maken naar recruitment of arbeidsmarkting.

Ik wil jullie dit keer mee laten lopen in hoe mijn brein in zo’n geval werkt en hoe ik de vertaling van dergelijke informatie maak naar arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Niet wetenschappelijk onderbouwd met misschien her en der discutabele redenaties, maar door de bank genomen vaak wel correct.

Uit aanvullende analyses komt het beeld van ‘de bewuste consument’ naar voren.

De bewuste consument, ja, dat weten we wel, maar dat heeft dus ook effect op de keuze voor je werkgever. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt dus steeds belangrijker. Dat moet ook zichtbaar zijn op je site, dat moet je uitdragen.

Lezen ja, begrijpen nee
Veel informatie over voedingsmiddelen is natuurlijk gewoon te lezen op het product zelf.

Het product wordt dus goed bestudeerd voor aanschaf, maar toch geeft 40% van de Nederlanders aan dat zij uit het etiket niet goed op kunnen maken wat er precies in het voedingsmiddel zit.

Zou dat kunnen gelden voor uw vacatures? Ik denk het wel. Het staat er allemaal wel, maar wat ze er mee bedoelen? Prachtig vakjargon, soms staan afdelingen genoemd (waarvan in het bedrijf natuurlijk bekend is wat ze doen) of zelfs met afkortingen. De mooiste voorbeelden zijn altijd: u wordt betaald op schaal 16, 17 of 18. Als buitenstaander weet je dan precies wat je gaat verdienen, toch?

Verder blijkt (en nu vat ik even het hele stuk samen) dat vrouwen en 55 plussers veel kritischer zijn. Beter opletten, meer lezen. Duidelijk, als je vrouwen wilt werven zal je de mogelijkheid moeten bieden om zeer uitgebreide informatie te ontvangen. Meer dan bij mannen. Hetzelfde geldt voor 55 plussers, helaas zijn de meeste recruiters niet geïnteresseerd in die doelgroep (dom dom dom natuurlijk), maar dat is een verhaal voor later.

Tot slot nog iets interessants:

De geloofwaardigheid van alle drie de type producten ligt nog iets lager. Bijna een kwart van de Nederlanders gelooft in het effect van functionele voedingsmiddelen. Voor cosmetische en brain-voedingsmiddelen ligt dit een stuk lager met respectievelijk 7% en 8% van de Nederlandse bevolking die hierin gelooft.

In andere woorden: allerlei zaken als ‘nieuw’ worden niet geloofd. Dus verpak uw functie ook niet als nieuw of verbeterd of noem het maar op. Maak het gewoon concreet. Flexibele werkgever? Schei uit. Mag je nu thuiswerken of niet en hoeveel dagen per week? En mag ik zelf bepalen wanneer ik werk of zijn er wel limieten aan mijn werktijden? Ben concreet, want al die andere termen worden toch niet geloofd!

Dus zo lees je als recruiter of arbeidsmarkt deskundige een onderzoek over eten en tafelmanieren. Doe er je voordeel mee.

Geef een reactie