Arbeidsbemiddeling werkt niet (volgens MKB)

Een bericht uit Parool online van 11 juni:
MKB-voorzitter Hermans: “Tachtig procent van de kleinere en middelgrote ondernemingen heeft niets aan arbeidsbemiddeling”. Arbeids- én uitzendbureaus sturen óf helemaal geen kandidaten óf sollicitanten die de verkeerde opleiding of motivatie hebben. Dat schrijft MKB-voorzitter Loek Hermans in een brief aan staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kleinere bedrijven in Nederland, die geen vuist kunnen maken op de arbeidsmarkt, zitten te springen om mensen. Hun vacatures in buurten en wijken vormen ‘de banenmachine’ voor de lastig bemiddelbare werklozen die het kabinet aan het werk wil helpen.

Maar de officiële arbeidsbemiddeling werkt niet, schrijft Hermans:
‘Ondernemers zijn inmiddels zo angstig voor de bureaucratie en zien zo weinig concreet resultaat dat zij afhaken.’

Vooral over het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zijn werkgevers slecht te spreken. Maar ook de uitzendbureaus schieten tekort. Dat is opmerkelijk, omdat zij op de vrije markt opereren en dus moeten inspelen op de behoeften van ondernemers. Volgens Hermans kunnen uitzendbureaus geen verklaring geven waarom dat niet lukt.

Veel bij MKB Nederland aangesloten bedrijven lopen volgens Hermans op tegen de stroperigheid op de arbeidsmarkt. Advertenties leveren onvoldoende op, net als papieren op het winkelraam of meldingen op internet. Aankloppen bij CWI of uitzendbureau biedt evenmin soelaas.

Hermans: ‘De MKB-bedrijven in dit land willen graag meer mensen aan het werk helpen. Maar dan moet de overheid daar een extra handje bij helpen.’

Naar mijn idee blijkt uit deze “noodkreet” eens te meer dat werving van goed personeel geen bijzaak meer is. Het vereist de volle aandacht en relatief veel tijd. Binnen het MKB is dat lastig, want het instroomvolume is veelal te klein om te investeren in een in-house recruiter. Men kiest logischer wijs voor uitbesteding. Dan is het uitzendbureau om de hoek de weg die men gewend is te bewandelen.

Uitzendbureaus: geen oplossing?
Probleem is echter dat doorgaans de reguliere uitzendbureaus in dezelfde locale vijver vissen en opvallend vaak ook nog zeer traditioneel met raamposters en advertenties werven. Bovendien trekken ze er, zo lijkt het althans, maar in beperkte mate actief op uit om kandidaten in de markt op te sporen en te interesseren.

De vraag is of dit ook wel past bij de aard van bemiddeling in tijdelijke krachten en of je dit wel van de uitzendbranche moet en kan verwchten. Het is bovendien ook niet zo vreemd, want dit type bureaus draait veelal op volume en doet locaal zaken met zoveel mogelijk ondernemingen. Actief benaderen van kandidaten is dan lastig, want dat kan klanten kosten.

Of moet het MKB zelf aan de slag?
Moeten MKB ondernemers dan toch maar zelf aan de slag, of samen met een of meerdere collega ondernemers samen een recruiter aannemen? Ik denk dat uitbesteding van werving uiteindelijk toch de beste optie is voor MKB bedrijven met een relatief klein instroomvolume en met instroomproblemen.

De vraag is of de wervingsvragen dan bij uitzendbureaus neergelegd moeten worden. Het is wellicht beter om de werving voor permanente functies in handen te leggen van een gespecialiseerde partij. Een die actief werft en op zoek gaat naar de beste kandidaten. De MKB ondernemer moet dan in beeld brengen wat er van een dergelijke dienstverlener verlangd wordt:

 • Laat meerdere gespecialiseerde partijen offerte uitbrengen
 • Beperk je vooral niet tot de gevestigde orde van uitzendbureaus
 • Maak goede afspraken, leg deze vast in een Service Level Agreement

Verlies overigens niet het belang van retentie van de eigen medewerkers uit het oog! De kosten van verloop zijn vaak veel hoger dan investeringen in retentie.

Meerdere wegen
Naar mijn idee zal deze weg meer effect sorteren dan dat de overheid een extra handje gaat helpen. Blijft overigens een feit dat bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt schaarste kennen. Wervingsbureaus lossen dit probleem ook niet op door de mensen bij andere bedrijven weg te kapen.
Het ene gat creëert immers het andere en leidt slechts tot loonstijging c.q. werkverschaffing voor de recruitment branche (dit laatste is een goede zaak overigens!).

Aanpakken van schaarste op de arbeidsmarkt vereist naast slimmer werken en automatiseren, goede en tijdige aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, alsmede investeren in bij- en omscholing. In samenspraak met ROC’s e.d. kunnen daar wellicht met hulp van de overheid wel stappen worden gezet.

Daar komt dan ook de link met het CWI om de hoek kijken. Die kunnen sturend optreden bij de keuzes voor bij- en omscholing. Maar dan nog is de kans dat er kandidaten komen die voor meer dan 75 % aansluiten op het beoogde profiel sowieso klein.

Dat het CWI te vaak kandidaten aanlevert die niet matchen, verwijst naar mijn idee overigens naar een ander probleem. Er is op de arbeidsmarkt nog steeds sprake van achterstelling van ouderen, bepaalde groepen allochtonen, minder validen etc. etc. Dat probleem lost geen CWI of uitzendbureau op. Daar moeten werkgevers zelf mee aan de slag! Dat vereist wellicht een ander ontslagrecht, zoals minister Donner bepleit, maar dat zal niet het enige zijn dat er moet veranderen.

Alexander Crépin
RecruitmentCoach.nl

Geef een reactie

4 Comments
 • Alexander Crépin
  says:

  Beste Bas,

  jammer dat je het traditionele W&S bureau als vertrekpunt neemt voor uitbesteding.
  Wij weten beiden dat er veel meer opties zijn invulling te geven aan W&S uitbesteding.
  Wellicht aardig om deze een keer in een aparte blog op een rij te zetten. Dat is te leuk om daar in deze discussie bij stil te staan.

  Je richten op de kerncompetenties impliceert een make or buy keuze maken. Ik denk dat het voor sommige organisaties buy, de uitbesteding een prima keuze kan zijn. Dit heeft o.a. als consequentie het binnen de SLA-afspraken uit handen geven van operationele W&S activiteiten en het achterwege blijven van opbouwen van eigen expertise.
  Maar daar kan je dus anders over denken.

  Met collegiale groet,

  Alexander Crépin
  Recruitmentcoach.nl

 • Bas van de Haterd
  says:

  Uitbesteding is absoluut geen oplossing voor het probleem als je alle cijfers erbij pakt.

  Bewezen is dan een werknemer die via een W&S bureau komt (laat ik even de W&S bureaus als uitgangspunt van uitbesteding nemen) korter blijft dan iemand die je direct zelf via een advertentie geworven hebt. En iemand die je via via geworven hebt blijft weer 2 keer zo lang als iemand die je via een advertentie geworven hebt.

  En dan heb ik het nog niet over de kosten. Want laten we even rekenen. Een gemiddeld W&S bureau kost 15.000 euro per plaatsing. Laten we dat nog verder naar beneden doen, immers, ondernemers zijn gierig (ben ik zelf ook) en onderhandelen dus goed. 10.000 euro per plaatsing. Elk bedrijf dat dus 5 mensen per jaar aanneemt kan daarvoor al een recruiter in dienst nemen. Als je zo iemand traint (en daar zit vaak het probleem, we nemen ze wel aan, maar trainen ze niet) en de middelen biedt (een CV account op monsterboard, een degelijk systeem waarmee je contact met kandidaten kan houden en genoeg tijd om erin te investeren) kan je dat dus veel beter zelf doen. Vergeet ook niet dat je zelf je bedrijf altijd en ever beter kan verkopen dan een recruiter.

  Daarnaast kan je iemand dus in dienst nemen die ook andere taken kan doen, of je neemt een part-time recruiter in dienst (en de meeste willen graag part-time werken merk ik zelf). Dus kostentechnisch niet slim, qua loyaliteit aan het bedrijf niet slim, dus gewoon niet slim, uitbesteden.

  Ook zie je dat als de weg van de uitbesteding is ingeslagen, ze de krachten van de eigen middelen gaan vergeten. Immers, we staan op een beurs, maar niet met vacatures, nee, we staan daar om onze producten te verkopen.

  En een goed referentie programma hebben we ook niet, bonussen voor het aanbrengen van personeel, actieve hunting in de sociale netwerken van het personeel. Nee, daar hebben we een uitbestedingsclub voor.

  Het probleem wat je vaak ziet is dat iemand het er bij moet doen, dat andere taken de overhand krijgen en dat iemand niet de tools en niet de training krijgt om het werk goed te doen.

 • Alexander Crépin
  says:

  Beste Paul,

  Dank voor je reactie.
  Ja, ik ga wellicht inderdaad in sommige stukken wat kort door de bocht. Nuance nodigt doorgaans niet uit tot een discussie, vandaar.
  Je refereert aan mijn uitspraak: “Wervingsbureaus lossen dit probleem ook niet op door de mensen bij andere bedrijven weg te kapen.”
  Ik heb als vertrekpunt dat er in sommige sectoren een structureel tekort is aan gekwalificeerd personeel. Bureaus lossen dit probleem niet op. Was het maar zo dat zij structurele tekorten op de arbeidsmarkt konden oplossen. “What a wonderful world it would/could be”

  Recruitmentcoach richt zich met name op de begeleiding van corporate recruiters en op HR afdelingen die hun recruitment vaardigheden op een hoger niveau willen brengen.

  Met collegiale groet,

  Alexander Crépin
  Recruitmentcoach.nl

 • paul van oosterhout
  says:

  Beste Alex,

  Ga je niet wat kort door de bocht in sommige stukken? “Wervingsbureaus lossen dit probleem ook niet op door de mensen bij andere bedrijven weg te kapen.”

  en wat is de doelgroep van recruitmentcoach.nl?