Nieuwe vacatures per regio, Zuid neemt een tussensprint

Vacaturemonitor Vandaag weer de wekelijkse rapportage van het percentage nieuwe vacatures per CBS regio. Het percentage is een functie van het aantal inwoners in een regio.

Zo is in één oogopslag te zien hoe de banenmotor over de verschillende regio’s is verdeeld.

Voor de afgelopen drie weken is het beeld als volgt:

Grafiek van geografische verdeling vacatures

De regio’s Oost en Noord zijn onveranderd ten opzichte van verleden week, terwijl West (+0,3%) en vooral Zuid (+0,8%) een groei in het aantal vacatures laten zien.

West blijft onveranderd koploper, maar Zuid heeft meer afstand genomen van Oost-Nederland. Noord-Nederland blijft kwakkelen.

En dat blijkt ook redelijk uit de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

Werkloosheidspercentage per regio per kwartaal

Op basis van deze cijfers heeft Zuid-Nederland een extreem lage werkloosheid van iets boven de 1%. West en Oost zitten daar kort boven met een percentage van boven de 2%. En alleen Noord kwakkelt, hoewel de daling over de afgelopen jaren indrukwekkend te noemen is.

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

20510cookie-checkNieuwe vacatures per regio, Zuid neemt een tussensprint
Geef een reactie