Uitzendorganisaties moeten meer online communiceren

Grote uitzendorganisaties zijn voor hun interne procesgang voor 100% afhankelijk van automatiseringssystemen. Maar in de interactie met haar klanten is het met de mate van automatisering maar droevig gesteld.  Volgens hun klanten.

Dat is tenminste één van de conclusies van Flexmarkt, in haar speciale uitgave naar aanleiding van de verkiezing van het uitzendbureau van 2008.

En Flexmarkt maakt dat duidelijk via een grafiek:

Grafiek diensten uitzendorganisaties 

De grafiek toont voor een viertal sleuteprocessen de mate waarin de communicatie met klanten op dit moment reeds digitaal verloopt. En tevens de mate waarin klanten dit al dan niet digitaal willen laten verlopen.

Wat opvalt is de beperkte mate waarin de sleutelprocessen op dit moment langs digitale weg plaatsvinden.

Aanvragen van een uitzendkracht
Opvallend is dat meer dan 40% van de klanten aangeeft aanvragen voor een uitzendkracht niet digitaal te willen laten verlopen. Helaas wordt niet duidelijk waarom.

Het is echter te verwachten dat de klant denkt dat een digitale aanvraag teveel een keurslijf zal zijn. Waardoor de specifieke behoefte misschien niet voldoende duidelijk kan worden gemaakt.

Aanbieden van kandidaten
Hier hebben uitzendorganisaties het blijkbaar het beste voor elkaar met ongeveer 25% automatiseringsgraad. Maar dat laat nog steeds 50% van haar klanten in de kou staan. Die wel graag willen

Afhandelen van urenstaten
Hier is de afstand tussen de klantwens en de werkelijkheid wel zeer schrijnend. Slechts 13% van de klanten heeft geen behoefte aan digitale urenregistratie terwijl slechts 20% van de klanten reeds met een digitale toepassing werkt. Uitzenders laten hier een overgrote meerderheid van hun klanten in de kou staan!

Facturering
Ook op het gebied van facturering hebben de uitzenders het niet goed voor elkaar. Hoewel de klantwens wel iets minder groot is dan bij de urenstaten. Maar ook hier negeren uitzenders meer dan 50% van hun klanten.

Conclusie
Uitzendorganisaties hebben een enorme inhaalslag te maken bij de modernisering van de communicatie met klanten. Hoewel koppelingen tussen systemen van uitzenders en klanten natuurlijk enorme efficiency voordelen biedt lijkt het alsof er geen prioriteit aan wordt gegeven door diezelfde uitzenders.

Een uitzendorganisatie die deze vormen van communicatie zodanig weet te automatiseren dat klanten hier eenvoudig gebruik kunnen maken zou wel eens een enorme slag kunnen slaan in de Nederlandse markt!

Nawoord
Flexmarkt maakt in het artikel niet duidelijk wat onder digitalisering wordt verstaan. Er is tenslotte een groot verschil tussen het aanbieden van een kandidaat via e-mail of de klant via een Extranet site toegang te bieden tot geselecteerde kandidaten.

Gemakshalve kan er vanuit worden gegaan dat de meest primitieve vormen van digitalisering de meest voorkomende zullen zijn…

Geef een antwoord