Nieuwe vacatures per regio, alles rustig aan het front

Vacaturemonitor Vandaag weer de wekelijkse rapportage van het percentage nieuwe vacatures per CBS regio. Het percentage is een functie van het aantal inwoners in een regio.

Zo is in één oogopslag te zien hoe de banenmotor over de verschillende regio’s is verdeeld. En het ziet er deze keer behoorlijk rustig uit.

Voor de afgelopen drie weken is het beeld als volgt:

Nieuwe vacatures per regio, week 23 - 25 

Alle regios laten een kleine veer; en die veer is ook bijna overal even groot: Zuid-Nederland (-0,2%), West-, Oost- en Noord-Nederland (-0,1%).

En omdat we nu vier weken bezig zijn met deze vacaturemonitor hier een eerst beeld van de veranderingen in de tijd:

Vacatures per CBS regio afgelopen 4 weken

Zuid- en West-Nederland hebben in de afgelopen periode dus nog een aardig groei laten zien, terwijl Zuid-Nederland zo’n  beetje op de 4% kampeert. Oost-Nederland zit er een beetje tussenin.

 

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

Werkloosheidspercentage per regio per kwartaal

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

22400cookie-checkNieuwe vacatures per regio, alles rustig aan het front
Geef een reactie