Spelen met cijfers: E-recruitment monitor van Totaljobs

Logotype E-Recruitment Monitor 2008 Totaljobs Enkele dagen zat ik wat te bladeren in de E-recruitment monitor van Totaljobs die in januari 2008 door Metrixlab is opgeleverd.

En het is een interessant rapport om eens door te bladeren. Niet vanwege de kwaliteit van de inhoud; want die valt zoals altijd behoorlijk tegen en is niet eens te verifieren. Want hoewel een steekproefverantwoording weliswaar deel uitmaakt van het rapport, wordt nergens het aantal respondenten genoemd.

Verder geeft het rapport aantoonbaar meer gewicht aan grotere bedrijven, gezien de onderverdeling naar bedrijfsgrootte:

 • < 10 werknemers: 24%
 • 10 – 49 werknemers: 29%
 • 50 – 250 werknemers: 23%
 • > 250 werknemers: 24%

En dat zijn natuurlijk de bedrijven die naar verhouding meer gebruik maken van online wervingskanalen…

Nee, het rapport is interessant omdat het een inzicht geeft in de de belevingswereld van Totaljobs. Ik zal hiervan de komende tijd een aantal interessante, grappige en kromme voorbeelden geven

Belang online kanalen voor presenteren vacatures
Vandaag laat ik de positie zien van een aantal online kanalen waarlangs vacatures aan werkzoekers kunnen worden gepresenteerd.

En volgens Totaljobs zijn dat de volgende:

 • Website van uw organisatie
 • Recruitment website van uw organisatie
 • Generieke vacaturesites
 • Branch/functiespecifieke vacaturesites
 • CWI (Werk.nl)
 • Lokale/regionale vacaturesites
 • Online carrierebeurzen

Deze onderverdeling maakt de zaak buitengewoon ondoorzichtig.

Want afhankelijk van de omvang van een organisatie is er al dan niet een wervingssite aanwezig. Maar in beide gevallen wordt de eigen site als advertentiemedium gebruikt.

Verder is de onderverdeling van niche vacaturesites in functiespecifiek en lokaal/regionaal niets minder dan een goedkope truc van Totaljobs om het belang van deze sites te bagatelliseren.

En  dan de splitsing CWI (Werk.nl) en generieke vacaturesites. Ik weet niet precies hoe ik dat moet interpreteren. Tenslotte is Werk.nl een generieke vacaturesite. Maar het is nu niet duidelijk of een werkgever naar CWI gaat voor kandidaten of voor het plaatsen van vacatures. Laten we maar zeggen 50/50.

Als laatste voert Totaljobs ook nog online carrierebeurzen op. Met één reden, Clickbeurs. Lachwekkend en onzinnig; zeker als je naar het percentage respondenten kijkt die zeggen in 2008 dit medium te gebruiken (5%). Dat betekent dus dat er een ferm aantal Totaljobs klanten heeft meegedraaid in deze ‘steekproef’. Wat de betrouwbaarheid van de resultaten niet bepaald ten goede komt.

Een kleine schoningspoging
Dus laten we eens de volgende schoning toepassen op de onderverdeling van Totaljobs:

 • Samenvoegen van website, wervingssite van de eigen organisatie
 • Samenvoegen van generieke vacaturesites en CWI (Werk.nl) voor de helft als aanname dat hiermee de vacatureplaatsingen worden weergegeven.
 • Samenvoegen van de functiespecifieke en locatiespecifieke niche vacaturesites
 • Negeren promoresultaat online carrierebeurzen

En als we dan kijken naar de percentages waarin respondenten zeggen voor 2007 en 2008 vaak of altijd gebruik te maken van deze kanalen dan krijg je het volgende beeld:

Geschoonde resultaten E-Recruitment monitor Totaljobs

Grappig he!

Volgens dit beeld lijkt het eigen online kanaal voor bedrijven verreweg het belangrijkste. Even los van de onmogelijkheid dat meer dan 100% van de respondenten dit kunnen zeggen natuurlijk.

Vacaturesites spelen een aanzienlijk minder belangrijke rol; ongeacht of het een generieke of niche vacaturesite betreft.

Er resteert natuurlijk maar één vraag: Hoe komen al die kandidaten toch op de website van de organisatie? Via Google? Of via een vacaturesite? Of via een magische andere weg?

Helaas, op deze vragen geeft de E-Recruitment Monitor van Totaljobs geen antwoord.

Geef een reactie

1 Comment