Hoe ‘drempelvrij’ zijn websites eigenlijk, 2

Logo Website Drempelvrij.nl In dit tweede artikel over de toegankelijkheid van websites zou ik stil willen staan bij de verschillende drempels die websites opwerpen. En voor wie dat problemen oplevert.

In een vorig artikel heb ik kort de route geschetst van de ontdekkingstocht die ik ben gestart. Om meer te begrijpen van de obstakels die mensen met bepaalde beperkingen tegenkomen in het gebruik van websites.

Volgens Wikipedia zijn er een meerdere soorten beperkingen waardoor mensen moeite kunnen hebben met het gebruik van computerapparatuur; en dus ook met het gebruik van websites:

  • Visuele beperkingen. Hieronder vallen vanzelfsprekend blindheid, maar ook ernstige beperkingen van het zicht en kleurenblindheid. Deze laatste beperking is overigens al aan bod gekomen op RecruitmentMatters.
  • Motorische beperkingen. Beperkingen of onvermogen in het gebruik van de handen. Hierbij moet je onder meer denken aan trillende handen (bv. bij Parkinsons), verlies van fijne motoriek, traagheid van spieren, etc.
  • Beperkingen van het gehoor. Doofheid of hardhorendheid.  
  • Toevallen. Epileptische aanvallen die worden getriggerd door stroboscopisch of flitslicht.
  • Cognitieve beperkingen, leermoeilijkheden. Wat een impact heeft op geheugen, spanningsboog, probleem oplossend vermogen, logisch denken, etc.

Goedemorgen! En moeten we daar nu allemaal rekening mee houden als we een simpele website live willen zetten? Ja, wel als je die website drempelvrij wil maken.

Maar in het toegankelijk maken van onze content zijn er gelukkig wel een drietal niveaus (Priorities) te onderkennen; zoals voorgesteld door W3C’s Web Accessibility Initiative:

  1. Priority 1: Web developers moeten aan deze eisen voldoen omdat het anders voor gebruikers met bepaalde beperkingen onmogelijk is om de website te gebruiken. Als een website aan dit niveau voldoet kan dit worden vermeld als level wordt omschreven als “A”.
  2. Priority 2: Web developers horen aan deze eisen te voldoen omdat het anders voor gebruikers met bepaalde beperkingen moeilijk is om de website te gebruiken.  Als een website aan dit niveau voldoet kan dit worden vermeld als level wordt omschreven als “AA” of “double A”.
  3. Priority 3: Web developers mogen aan deze eisen voldoen om het voor gebruiker met bepaalde beperkingen makkelijker te maken de website te gebruiken. Als een website aan dit niveau voldoet kan dit worden vermeld als level wordt omschreven als “AAa” of “triple A”.

De volgende keer ga ik dieper in op de eisen die worden gesteld aan Priority 1 (A).

Geef een reactie

17 Comments