Nieuwe vacatures per regio, geen enkele verandering!

Vacaturemonitor Vandaag weer de wekelijkse rapportage van het percentage nieuwe vacatures per CBS regio. Het percentage is een functie van het aantal inwoners in een regio.

Zo is in één oogopslag te zien hoe de banenmotor over de verschillende regio’s is verdeeld.

En het is deze week een beetje een saaie bedoening.

Want voor de afgelopen drie weken is het beeld als volgt:

  weken 24 - 26

En dat is dus exact gelijk aan vorige week! En ik heb alle gegevens voor de zekerheid nog even doorgelopen. Maar het is wat het is; geen enkele wijziging in de regios!

En dat toont zich natuurlijk oo overduidelijk in de grafiek die de veranderingen in de tijd laat zien:

Grafiek veranderingen regios in de tijd   

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

Werkloosheidspercentage per regio per kwartaal

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

24770cookie-checkNieuwe vacatures per regio, geen enkele verandering!
Geef een reactie