Hoe ‘drempelvrij’ zijn websites eigenlijk, 3

Logo Drempelvrij

In een vorige posting over accessibility ben ik ingegaan op de verschillende soorten beperkingen die computergebruik kunnen compliceren. Of zelfs helemaal onmogelijk maken.

Vandaag wil ik daarom ingaan op de maatregelen die kunnen worden genomen om die complicaties te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen.

En dat doe ik door de eisen te beschrijven die door W3C’s Web Accessibility Initiative zijn gesteld aan Level A; ofwel de prioriteit 1 “ijkpunten” Dat zijn er er in totaal 16.

De tekst die nu volgt is een bewerking van een zeer uitgebreide beschrijving op de site Drempelvrij.nl:

 1. Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element. Dit betekent dat er een tekst moet zijn voor afbeeldingen, grafische knoppen of iconen, video’s, podcasts, etc.
 2. Zorg dat alle informatie die via kleur wordt overgebracht ook beschikbaar is zonder kleur, bv. uit de context of opmaak. Een voorbeeld hiervan zijn rood gekleurde velden die aangeven dat je een vergissing heb gemaakt bij invoer. Dan moet je de velden bv ook een dikkere rand geven met daarbij de tekst “Corrigeer a.u.b. de invoer van de dikomrande velden”.
 3. Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijke taal van de alle tekst. De taal op RecruitmentMatters is Nederlands. Maar er zijn regelmatig Engelse quotes te vinden. Een spraaksynthesizer (leest de website voor, tbv. blinden en slechtzienden) zal die quotes dus merkwaardig uitspreken omdat Nederlands de primaire taal heeft.
 4. Zorg ervoor dat documenten zonder style sheets gelezen kunnen worden. Een tekstbrowser geeft geen stylesheets weer, de informatie moet dan zodanig zijn georganiseerd dat de content kan worden gelezen en dat alle functionaliteit beschikbaar is.
 5. Zorg ervoor dat equivalenten voor dynamische content worden bijgewerkt als de dynamische content verandert. Een dynamische afbeelding met bv. de bezoekcijfers van een site moet een equivalent hebben zodat bij elke wijziging in de afbeelding de equivalent ook verandert.
 6. Geef het scherm geen gelegenheid tot flikkeren tot de gebruiker de flikkering kan sturen sturen. Gebruikers dienen vooraf te worden gewaarschuwd en moeten in staat zijn de flikkering te regelen. Dit geldt voor mensen met lichtflitsgevoelige epilepsie.
 7. Geef de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van een website. Dit is eigenlijk vanzelfsprekend.
 8. Lever tekstlinks voor ieder actief gebied van een server-side image map. Een voorbeeld is een routebeschrijving die als een afbeelding wordt getoond. Zorg dan ook op dezelfde plaats voor een tekstuele routebeschrijving.
 9. Lever client-side image maps in plaats van server-side image maps behalve waar gebieden niet kunnen worden gedefinieerd met behulp van een beschikbaar geometrisch model. Een voorbeeld is een online routeplanner, waar naast de afbeelding ook in tekst te route moet worden beschreven.
 10. Geef voor tabellen met data de rij- en kolomheaders aan. Ook dit is vanzelfsprekend.
 11. Gebruik voor datatabellen met twee of meer logische niveaus van rij- of kolomheaders opmaak om data- en headercellen te associëren. Feitelijk een verdieping van ijkpunt 10, ingeval van meer complexe tabellen. 
 12. Geef elk frame een titel, zodat je de identificatie en navigatie van een frame vergemakkelijkt. Als een webpagina uit meerdere frames is opgebouwd dient elk frame een zelfverklarende naam te krijgen (dus niet frame1, frame2, …)
 13. Zorg ervoor dat pagina’s bruikbaar zijn als scripts, applets of andere programmaobjecten uitstaan of niet worden ondersteund. Voorbeeld: Een website bevat JavaScript-links. Als een gebruiker geen scripts gebruikt, dan kunnen de links niet worden geactiveerd, omdat de browser de content van de links niet kan tonen. Bied equivalenten voor links die “JavaScript” als URL gebruiken.
 14. Totdat user agents automatisch de tekst van een beeldspoor hardop kunnen voorlezen, moet je een auditieve beschrijving geven van de belangrijke informatie van het beeldspoor van een multimediapresentatie. Voorbeeld: Filmclip met een audiobeschrijving: Een videoclip geeft een prinses weer die een kikker kust. De audiobeschrijving luidt: “een prinses kust een kikker”.
 15. Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film, kan je equivalente alternatieven synchroniseren met de presentatie. Voorbeeld: Filmclip met een audiobeschrijving en bijschriften:Een videoclip geeft een prinses weer die een kikker kust. De kikker maakt een geluid waaruit blijkt dat hij niet gekust wil worden. De audiobeschrijving luidt: “een prinses kust een kikker”. Als de kikker geluid maakt, luidt het bijschrift: “kikker maakt afkeurend geluid”.
 16. ls je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creëren, lever dan een link naar een alternatieve pagina die W3C technologieën gebruikt, toegankelijk is, equivalente informatie (of functionaliteit) heeft en even vaak wordt geactualiseerd als de ontoegankelijke (oorspronkelijke) pagina

Goedemorgen! Dit zijn dus de 16 richtlijnen waar elke website aan zou moeten voldoen. En dat is toch geen sinecure; hoe je het wend of keert.

Maar je kan van mij aannemen dat de meeste sites hier niet aan voldoen. En er is, in ieder geval in Nederland, nog geen wetgeving die sites hiertoe verplicht.

Ik ben er echter van overtuigd dat het niet al te lang meer zal durven voordat deze richtlijnen wel bij wet verplicht gaan worden. Tenslotte is hier feitelijk sprake van een vorm van discriminatie.

Geef een reactie

5 Comments