Hoe ‘drempelvrij’ zijn websites eigenlijk, Werk.nl

Logo Waarmerk Drempelvrij In de vorige aflevering over accessibility heb ik aangekondigd een aantal Nederlandse sites te bekijken die het Drempelvrij waarmerk mogen voeren.

Vandaag wil ik de eerste van in totaal vier sites met dit waarmerk eens nader bekijken op hun toegankelijkheid. En Werk.nl komt de eer toe als eerste te worden bekeken.

Gebruikte tools
Ik gebruik een tweetal tools om de toegankelijkheid van de website te beoordelen:

  1. Total Validator.
  2. Wave. Een visuele tool, beschikbaar gesteld door WebAIM

Drempelvrij.nl biedt een toolbar voor een vergelijkbare controle. Maar helaas… alleen voor Internet Explorer. Dat is toch een beperkte accessibility zou ik zeggen…. Zeker voor mij, aangezien ik geen Internet Explorer gebruik.

Total Validator
Zo ziet de homepage van Total Validator eruit. Ik test uitsluitend op Priority 1 (A) toegankelijkheid:

Homepage Total Validator

Wave
Zo ziet de homepage van Wave eruit:

Homepage Wave

De homepage van Werk.nl
De homepage van Werk.nl ziet er zo uit:

Homepage Werk.nl

Links in de benedenhoek staat overigens het Drempelvrij waarmerk.

Resultaten
Total Validator en Wave laten verschillende resultaten zien.

Total Validator
Total Validator geeft aan in totaal 359 fouten te hebben gevonden; waarvan er 3 als Priority 1 (A) worden gekenmerkt:

Resutlaten Total Validator voor Werk.nl

En die drie fouten betreffen:

  • Twee images (beiden een transparante pixel) zonder alt tekst.
  • Een frame zonder titel.

Wave
Wave geeft aan in totaal 22 fouten te hebben gevonden; een deel hiervan is in de afbeelding hieronder weergegeven:

Resultaten Wave voor Werk.nl

Zoals gezegd; Wave geeft een grafische weergave van de pagina en waar fouten zijn geconstateerd. Dat wordt gedaan met allerlei gekleurde iconen. Rode iconen geven echte fouten (volgens Wave) weer.

Ook Wave vindt de twee transparante pixel fouten:

Foutmelding Wave

Maar is blijkbaar niet in staat de frame zonder titel te identificeren.

Daarnaast rapporteert Wave nog een aantal andere fouten:

Foutmelding Wave

Foutmelding Wave

Foutmelding Wave

Alleen zijn dit geen Priority 1 (A) fouten.

Conclusies
Op basis van deze resultaten is het vreemd dat Werk.nl het Waarmerk Drempelvrij mag dragen. Tenslotte zijn er een paar toegankelijkheidsproblemen gevonden die als Priority 1 (A) worden gekenmerkt; ook door de Stichting Drempelvrij.nl.

Toegegeven, de fouten zijn bepaald niet schokkend, maar als er regels worden gesteld is het wel prettig als die ook worden nageleefd. En dat is hier dus niet het geval. Werk.nl voldoet niet aan twee richtlijnen:

  • Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element. (1.1)
  • Geef elk frame een titel, zodat je de identificatie en navigatie van een frame vergemakkelijkt. (12.1)

Geef een reactie

7 Comments