Automatische e-mails, meten is weten, 7

Automatische e-mail responses onder het vergrootglas Om de kwaliteit van de automatische e-mail response op online sollicitaties te meten, zijn een 14-tal vragen opgesteld. Per vraag is er echter nog het nodige te zeggen over de wijze waarop de beoordeling tot stand komt. 

In 14 afleveringen ga ik dieper in op elke afzonderlijke vraag, en de wijze waarop de beoordeling tot stand komt.

Vandaag de zevende vraag: Zijn de aanhef en de inhoud van de e-mail consistent?

En dat levert de volgende waardering op voor deze vraag:

 • De aanhef en de inhoud van de e-mail zijn inconsistent; de inhoud is zelf ook inconsistent (-2)
 • De aanhef en de inhoud van de e-mail zijn inconsistent; de inhoud is zelf consistent (-1)
 • De aanhef en de inhoud van de e-mail zijn consistent, de inhoud is eveneens consistent (1)

Aanvullende opmerkingen:

 • Indien de aanhef (in)formeel is en de inhoud van de e-mail een combinatie van formeel en informeel dient een -2 te worden gescoord.
 • Indien de aanhef formeel is en de inhoud van de e-mail is informeel, scoor een -1. Hetzelfde geldt voor een informele aanhef met een formele inhoud. 
 • Een eventueel aanwezige disclaimer maakt onderdeel uit van de inhoud van de e-mail en dient dus meegenomen te worden in de beoordeling.

In vorige afleveringen zijn de volgende vragen behandeld:

 1. Is het e-mail adres van de afzender herkenbaar?
 2. Geeft de titel van de e-mail voldoende informatie?
 3. Mag de ontvanger op de e-mail reageren?
 4. Maakt formattering en lay-out het eenvoudig om de e-mail te scannen?
 5. Hebben paragrafen een prioriteit op basis van hun relevantie?

Volgende keer: Is er een paragraaf aanwezig die het doel van de e-mail uitlegt?

Geef een reactie