Applicant tracking systemen: size does matter

Werkgevers en intermediairs maken gebruik van Applicant Tracking Systemen (ATS) om hun sollicitanten/kandidaten te volgen. De mate waarin dat gebeurt varieert natuurlijk van bedrijf tot bedrijf.

Volgens een onderzoek van Staffing.org van april 2008 zijn ATS bij werkgevers en intermediairs behoorlijk ingeburgerd (80% resp. 83%). Ook groeit het gebruik van talent management oplossingen; maar dat blijft nog ver achter bij dat van ATSen

Voor werkgevers blijkt dat bedrijfsgrootte nauwelijks impact heeft op de penetratiegraad van een ATS; althans vanaf een bepaalde grootte:

Grafiek van de penetratie van ATS bij werkgevers, naar bedrijfsgrootte

Voor intermediairs zijn helaas geen gegevens beschikbaar over de relatie tussen penatratiegraad en bedrijfsgrootte.

Overigens ontdekken steeds meer bedrijven dat een ATS maar een deel van de oplossing vormt; het recruiting gedeelte. Er is sprake van een duidelijke groei van talent management applicaties om ook na de arbeidsovereenkomst een medewerker te blijven volgen.

Een soort patient volgsysteem dus. Waarbij er overigens nog opvallend weinig gebruik gemaakt wordt van alle “coole” features van sociale media. Waardoor je medewerkers ook zelf betrekt. Met alle voordelen vandien

29010cookie-checkApplicant tracking systemen: size does matter
Geef een reactie