Vacatures per regio: vakantie slaat langzaam toe

Vacaturemonitor Vandaag weer de wekelijkse rapportage van het percentage nieuwe vacatures per CBS regio. Het percentage is een functie van het aantal inwoners in een regio.

Zo is in één oogopslag te zien hoe de banenmotor over de verschillende regio’s is verdeeld.

De daling die verleden week al kon worden geconstateerd, zet zich ook in de cijfers van deze week door. En dat zal toch alles te maken hebben met de vakantieperiode; ook al zullen de resultaten pas goed in de komende week te zien zijn.

Voor voor de afgelopen drie weken is het beeld als volgt:

Vacatures per regio, week 26 - 28

Zuid-Nederland gaat er 0,1% op achteruit, terwijl West- en Oost-Nederland beiden 0,2% er op achteruit gaan. Noord-Nederland gaat er zelfs 0,3% op achteruit.

De grafiek over de afgelopen zes weken laat een behoorlijk synchroon beeld zien tussen de verschillende regio’s. De geleidelijke afname zet zich over alle regio’s voort, met minimale verschillen in de snelheid van die daling:

Vacatures per regio, week 20 - 28

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

Werkloosheidspercentage per regio per kwartaal

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

28880cookie-checkVacatures per regio: vakantie slaat langzaam toe
Geef een reactie