Matching en online recruitment: made in heaven, 8

Puzzelstukjes In een vorige aflevering heb ik een overzicht gegeven van de extra mogelijkheden die matching kan bieden voor online recruitment.

En vandaag wil ik dan de vijfde van die mogelijkheden behandelen: Regelen van eigen toegankelijkheid.

Regelen van eigen toegankelijkheid
Werkgevers zullen waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in overgekwalificeerde kandidaten. Maar die kandidaten zullen aanzienlijk minder interesse hebben in de betreffende vacatures.

Het zou natuurlijk heel prettig zijn als kandidaten kunnen aangeven dat uitnodigingen door werkgevers waarbij de matchscore onder een bepaalde waarde ligt niet mogelijk zijn. Of op een andere manier afgehandeld kunnen worden.

Hoe werkt dat dan?
Ik heb als kandidaat een profiel. Met wat ik kan (werkervaring, opleidingen, vaardigheden) en wat ik wil (functie, salaris, arbeidsvoorwaarden). En met dat profiel kan voor elke vacature dus ook een matchscore worden bepaald.

Dan zou het prettig zijn als ik ook kan aangeven dat ik alleen maar geinteresseerd ben in functies die voor meer dan bijv. 80% aansluiten op wat ik wil. Dus waarbij de eisen die ik heb voor 80% of meer aansluiten bij wat de vacature te bieden heeft.

Op basis van de matchscore kan dus in principe bepaald worden of ik de werkgever van die vacature mij mag benaderen. Wat heb ik tenslotte aan een vacature die wat mij betreft onvoldoende interessant is? Of wat heeft een werkgever aan een kandidaat die niet geïnteresseerd is in zijn vacature?

Maar daar is nog een nuance in aan te brengen. Want stel dat ik als kandidaat wat overspannen verwachtingen heb van mijn marktwaarde. Dan zou ik werkgevers met op zich interessante vacatures dus automatisch uitsluiten. En dat is niet zo slim.

Dus waarom niet een werkgever in zo’n geval informeren? Door op het moment dat de werkgever een kandidaat wil benaderen een waarschuwing te geven. Zodat de werkgever weet dat de kandidaat op zoek is naar iets beters. Maar alsnog kan besluiten de kandidaat een bericht te sturen.

Zo’n vacature zou dus in een ander hokje terecht moeten komen dan een vacature die wel voor 80% of meer aansluit bij de eisen van de kandidaat. Waardoor de kandidaat aandacht aan het hokje met ‘mindere’ vacatures kan besteden als het hokje met ideale vacatures leeg blijft.

Wat betekent dat dan?
Matching kan dus niet alleen ingezet worden om vraag en aanbod op een efficiente manier bij elkaar te brengen. Het kan er ook voor zorgen dat mismatches geen tijd aan elkaar hoeven te verspillen.

Wat mismatches zijn kunnen kandidaten (en werkgevers) zelf bepalen. En afhankelijk van de omstandigheden zal dit varieren. Als je net ontslagen ben en op zoek bent naar een andere baan zal je als kandidaat tenslotte minder kritisch zijn in vergelijking met een situatie waarin je in je ideale baan aan de slag bent.

Geef een reactie