Actonomy komt met kant-en-klare matchtool

Logo en logotype Actonomy Matching heeft in potentie een ongekende waarde voor binnen online recruitment. Maar die waarde bestaat bij de gratie van zoveel mogelijk matchbare criteria. Bij de vacature en het CV.

Maar de gebruikte terminologie in de vacature hoeft (en zal) niet aan te sluiten met de terminologie van in het CV. En ook onderling verschilt de terminologie van vacatures en CV’s.

Wat betekent dat?
Als ik account manager in mijn CV heb staan en de vacature vraagt om een sales manager, dan moet er een manier zijn waarop de ‘nabijheid’ tussen deze twee termen kan worden bepaald.

Nu heb ik al eerder beschreven hoe binnen matching de ‘afstand’ tussen twee functienamen kan worden bepaald via een affiniteitsmatrix:

Die functies lijken op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Maar we kunnen natuurlijk wel de ‘nabijheid’ van deze twee functies bepalen. En daarvoor gebruiken we een afffiniteitsmatrix. En dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Affiniteitsmatrix functie

Wat zoveel betekent dat vanuit het perspectief van de functie Chirurg, de functie Orthopedisch chirurg voor 90% overeenkomt. Maar dat vanuit het persectief van de functie Orthopedisch chirurg, de functie van Chirurg maar voor 75% overeen komt.

Maar om matching in te zetten dit voor allerlei matchbare criteria (functietitels, opleidingen, vaardigheden, etc.) moet gaan bepalen. Als je tenminste de mogelijkheden van matching maximaal wil benutten.

En dat is dus niet alleen een gigantisch werk maar vraagt ook om een diepe kennis van alle marktsegmenten. Wat nagenoeg onmogelijk is. Tot vandaag wel te verstaan.

Een kant en klare oplossing
Want gisteren viel een persbericht van Actonomy op mijn electronische mat. Met daarin de volgende tekst:
[…] de zeer uitgebreide kennisdatabank met functiebeschrijvingen,
functietitels, competencies, vaardigheden, en andere HR gerelateerde termen. Deze databank werd ontwikkeld door Actonomy, in een collaboratief model met recruiters en domeinexperten welke hebben bijgedragen tot de verrijking van de kennis in de kennisdatabank

En die kennisdatabank maakt integraal onderdeel uit van de matching tool van Actonomy.

En dat maakt het dus een stuk makkelijker om matching in te zetten.

Een aantal vragen aan Actonomy
Een hele interessante ontwikkeling, maar ik bleef na lezing nog wel met een aantal vragen zitten. Voldoende aanleiding om contact te zoeken met Filip de Geijter, CEO van Actonomy. Die ik de volgende vragen heb voorgelegd:

Waarom heeft Actonomy geen geen gebruik gemaakt van een bestaande taxonomie (zoals AMS of O*NET)?
Het gaat volgens de Geijter niet om een taxonomie, maar om een ontologie. Want een taxonomie is hierarchisch, en binnen deze kennisdatabank gaat het niet om een hierarchie maar om de relatie tussen termen (Wikipedia: an ontology is a formal representation of a set of concepts within a domain and the relationships between those concepts).

En de bestaande taxonomieen zijn volgens de Geijter onvoldoende up-to-date om zinvol gebruik van te kunnen maken.

Hoe gaat Actonomy zorgen voor het onderhoud?
Actonomy huurt specialisten in om voor een bepaald domein de kennisbank te vullen en te onderhouden. Hierdoor wordt de actualiteit en de kwaliteit maximaal gewaardborgd.

Wordt de ontologie voor iedereen toegankelijk?
Op dit moment is de ontologie een integraal onderdeel van de matchingsoftware van Actonomy. Maar de Geijter realiseert zich dat met het openstellen van de ontologie er een standaard kan ontstaan. Waar Actonomy ook weer voordeel bij heeft. Dus die weg wordt zeker niet uitgesloten.

Conclusie
Actonomy heeft goed begrepen dat hoewel online recruitment zeer gebaat is bij matching dit niet automatisch betekent dat de partijen hiermee matching omarmen. Wat tot op heden ook niet of nauwelijks is gebeurt.

En een belangrijke reden hiervan is de complexiteit om matching goed in te zetten. Met de kennisdatabank die Actonomy nu heeft gemaakt is die complexiteit enorm afgenomen.

Nu maar eens kijken of dit voldoende is om bedrijven massaal aan het matchen te krijgen.

Geef een reactie

1 Comment