Vacatures per regio: Stilstand is achteruitgang?

Vacaturemonitor Vandaag weer de wekelijkse rapportage van het percentage nieuwe vacatures per CBS regio. Het percentage is een functie van het aantal inwoners in een regio.

Zo is in één oogopslag te zien hoe de banenmotor over de verschillende regio’s is verdeeld.

Na de groeispurt in alle regio’s die verleden week kon worden gemeld is het nu ineens stilstand wat de klok slaat. En stilstand is achteruitgang. Toch?

Voor voor de afgelopen drie weken is het beeld als volgt:

week 33 - 35

All regio’s laten exact dezelfde cijfers zien als verleden week. En dat is dus niet goed. Waarbij vooral de cijfers van de sterkste regionale banenmotor, West-Nederland, ernstig tegenvallen:

Resultaten Zuid-, Noord-Holland en Utrecht; weken 34 en 35

Hoewel dit niet zichtbaar wordt in de geconsolideerde resultaten van de drie afgelopen weken is duidelijk dat de grootste provincies in de afgelopen week sterk zijn achtergebleven.

En dan ook in het langere termijn beeld is goed te zien dat alle regio’s keurig met elkaar op marcheren:

weekl 20 - 35

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

Werkloosheid per regio, CBS

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie

1 Comment