Geachte meneer Hermans

Geachte heer Hermans,

vandaag hoorde ik u in een interview op BNR zeggen dat het MKB, waar u voorzitter van de belangen vertegenwoordigers van bent, zeggen dat het juiste personeel gewoonweg niet te vinden is. En ik hoorde u ook iets zeggen over het feit dat het MKB Het hier lastiger heeft dan grote bedrijven, hoewel u hier niet heel expliciet over werd en hier ook niet verder op werd in gegaan.

Ik wil u vanuit die optiek toch graag wijzen op de uitspraken van mensen zoals Wouter de Vries jr (docent aan de VU) en Willem Schepers (docent aan de Erasmus universiteit) dat juist het top talent momenteel eerder kiest voor het klein bedrijf dan het groot bedrijf.

Ook zou ik u er graag op willen wijzen dat momenteel niets zo belangrijk is voor werknemers dan flexibiliteit die een werkgever kan bieden. Flexibiliteit in uren, flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden, gewoon flexibiliteit. En laat daar het MKB nu mijlenver voor liggen op het groot bedrijf, tenminste, een deel ervan. Maar in ieder geval alle kansen en mogelijkheden hebben. Want juist bij het MBK, en dan denk ik met name aan DGA constructies, is de besluitvorming m.b.t. flexibiliteit vele malen eenvoudiger.

Derhalve zou juist het MKB nu minder moeite moeten hebben met het aantrekken van personeel en dan ook het juiste personeel. Echter zitten de problemen hier misschien wel dieper. De eerste is de onwilligheid tot deze flexibiliteit bij veel bedrijven. De tweede heeft ook te maken met het onderzoek dat u vandaag publiceerde: angst.

Men voorziet geen banengroei en werkt nu vooral met veel uitzendkrachten en freelancers. En daarmee is het natuurlijk veel lastiger om goed personeel aan te trekken dan wanneer je nu minder angstig redeneert op een mogelijke teruggang en wel investeert in personeel. Loyaliteit werkt namelijk twee kanten op.

Misschien dat MKB Nederland in deze niet enkel zijn leden zou moeten vertegenwoordigen, maar ook moet ondersteunen met advies en kennis. Bijvoorbeeld over het nieuwe werken. Mochten uw leden daar interesse in hebben kunnen ze bijvoorbeeld het Nationale E-HRM congres bijwonen. En als de kosten hiervoor te hoog zijn, laat ze dan mij maar mailen, ik heb nog wel wat VIP kaarten te vergeven.

De wereld veranderd, de nieuwe generaties vragen meer van hun werkgevers omdat de huidige krapte, door de vergrijzing, nog lange tijd zal aanhouden. Werknemers worden arbeidsgevers en het MKB zou, beter dan het grootbedrijf, daar op in moeten kunnen spelen. Ik hoop dat uw organisatie hen kan helpen de kennis hiervoor te verzamelen. Dat werkt in mijn optiek een stuk beter dan het verlagen van de winstbelasting zoals u voorstelde, want dat geeft geen garantie voor investeringen in hun belangrijkste asset: het personeel!

Geef een reactie

1 Comment