Wie bepaalt het salaris bij aanstelling?

“HR professionals wijzen ouderen af vanwege salaris”. “Hoger salaris prijst babyboomer uit arbeidsmarkt”.

Dit zijn twee koppen bij online berichtgeving over een online onderzoek onder HR professionals naar knelpunten bij het aanstellen van zeer ervaren medewerkers.

……….Op de site van HRBase gaven 310 HR-professionals antwoord op de stelling of ze een 60-jarige kandidaat zouden aannemen voor het salaris van een 30-jarige. Een grote meerderheid van 78 procent beantwoordde deze vraag met ‘Ja, want een hoger salaris is de enige reden om een oudere niet aan te nemen’………….

Het is natuurlijk maar net hoe je het brengt, maar de tweede koptekst ligt dichter bij mijn realiteit dan de eerste. De tweede kop dicht HR wellicht een positie toe die ik niet als zodanig herken.

Welke positie neemt HR in binnen het aanstellingsproces?  Wie bepaalt uiteindelijk wat een nieuwe medewerker gaat verdienen, wat het aanstellingssalaris is?  In mijn rijke ervaring was en is het altijd de vacaturehouder die bepaalt wat een medewerker gaat verdienen, immers wie betaalt, bepaalt.

HR adviseert met creativiteit en bewaakt de grenzen van het redelijke c.q. van het afgesproken beleid. Dat er op een krappe arbeidsmarkt een spanningsveld is, dat weten we allemaal. HR moet derhalve niet bang zijn om kritisch te zijn. Zeker omdat als het niet goed gaat, HR de problemen weer mag oplossen. Dan blijkt te dure inkoop ook daadwerkelijk duurkoop te zijn. Aan de andere kant dure inkoop die zijn geld oplevert is ook wat waard!

Overigens zal het vraagstuk van de beloning van medewerkers op “hogere leeftijd” steeds meer aandacht krijgen. Dit onderzoekje van HRBase is er een illustratie van. Bij de pensioen discussie over het eindloon systeem is een stap gezet. Dat is naar ik vermoed niet de laatste. Hoewel wat technisch van aard, is het de moeite waard om het artikel van Jeroen de Waal te lezen over leeftijd en beloning.

NB
Het CIPD, het Chartered Institute of Personnel and Development, publiceerde deze maand een groot onderzoek naar de pensioengerechtigde leeftijd

Geef een reactie