Vacatures per regio: Niet zo fijn…

VacaturemonitorLos van het probleem met betrekking tot Nationale Vacaturebank lijkt het er niet op dat de Nederlandse banenmotor soepel draait.

Deze week laten alle regio’s wederom lagere percentages zien; en dat betekent dat de groei stagneert. En dan druk ik me nog vriendelijk uit.

Want voor de afgelopen drie weken is het beeld het percentage nieuwe vacatures per CBS regio als volgt:

week 37 - 39

De twee grootste regios’s; Zuid- en West-Nederland laten beiden een daling van 0,3% ten opzichte van vorige week zien. Noord-Nederland daalt 0,2% en Oost-Nederland daalt slechts -0,1%.

Maar dat betekent dat alle regio’s in de min zitten. Hoewel het effect van Nationale Vacaturebank weliswaar aantoonbaar is kan de daling niet slechts worden toegerekend aan een meetprobleem in de vorige week.

Er is meer aan de hand. De financiële crisis en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen in de wereld zullen zeker hun impact hebben. Maar met de huidige, en toenemende krapte op de arbeidsmarkt had ik toch een tegengestelde ontwikkeling verwacht. 

En dat geeft het volgende beeld over de gehele meetperiode:

week 22 - 39

Waarmee Nederland lijkt af te stevenen op aantallen zoals die in de zomerperiode werden gerealiseerd. Geen goede zaak!

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

 2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie