Vacatures per regio: de banenmotor sputtert

VacaturemonitorHet gaat niet goed met de Nederlandse banenmotor. Dat was al enige tijd duidelijk maar het beeld wordt zo langzamerhand wel schrijnend.

Ook deze week laten alle regio’s, met uitzondering van Oost-Nederland, weer dalende percentages zien. Je zou er een vervroegde winterdepressie van krijgen…

Want voor de afgelopen drie weken is het beeld het percentage nieuwe vacatures per CBS regio als volgt:

week 38 - 40

Zowel Zuid- als West-Nederland laten een dalen van 0,2% zien ten opzichte van verleden week. En verleden week liet ook al een daling zien van 0,3% van beide regio’s. Het gaat dus ronduit slecht!

En ook Noord-Nederland (-0,3%)  gaat onderuit. Alleen Oost-Nederland (+0,1) weet zich aan de malaise te onttrekken. Maar dat is een schrale troost

Het is een bloedbad aan het worden in Nederland. De tekenen van recessie beginnen zo langzamerhand zichtbaar te worden; ook als is er met de echte economie nog niets aan de hand.

Onzekerheid en angst zijn slechte raadgevers. Maar dat laat onverlet dat ze op dit moment de boventoon lijken te voeren. 

Over de gehele meetperiode is dit het beeld:

week 22 - 40

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie

1 Comment