Defensie discrimineert

Het is je reinste disciminatie, bij defensie. Vrouwen met kinderen onder de vijf zijn blijkbaar al jaren vrijgesteld van missies in het buitenland en nu mogen ook jonge vaders (met kinderen onder de één jaar) een missie overslaan. Maar… als je dus kinderloos bent, mag dat niet. Ze mogen die mogelijkheid overigens ook vijf jaar bewaren. Bijzonder, vrouwen en mannen worden dus anders behandeld (blijkbaar al jaren), maar ouders en kinderlozen ook. Ik vraag me af hoe de wet gelijke behandeling hier naar kijkt. Voor de goede orde: ik leg geen oordeel over het wel of niet mogen overslaan van een missie, maar ik ben wel voor gelijke monniken, gelijke kappen.

Geef een reactie

1 Comment
 • Willem Scheepers
  says:

  Ik kan je daaraan wel helpen Bas, hoe het CGB hierover oordeelt: positief mits iedere Defensie medewerker (m/v) op de hoogte is van het besluit (communicatie) en dit (onderscheid) accepteert.
  Reden: de Commissie Gelijke Behandeling lag zelf aan de bron van dit besluit i.v.m. een uitspraak op 14/05/08.
  Zie: http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453056864
  Overigens, dat een organisatie onderscheidt maakt in gelijke behandeling, en nog geaccepteerd ook, da’s niet voor het eerst.