Wie heeft gelijk: Nielsen Media of JobFeed?

Logotypes Nielsen Media en JobFeed Eergisteren verscheen een persbericht van Nielsen Media Research met de titel Aantal personeelsadvertenties in derde kwartaal 2008 gedaald met 8,2%. Die 8,2% daling is overigens ten opzichte van het derde kwartaal van 2007.

Op zich geen al te merkwaardig bericht; tenslotte is er al enige tijd sprake van een daling van het werkgeversvertrouwen. En wat je doe als werkgever als het vertrouwen in de economie daalt? Juist, je wacht even met het aantrekken van personeel.

Augustus: Groei of daling?
Maar het gaat mij om de details van het persbericht. En dan met name het deel dat over vacaturesites gaat. Want Nielsen zegt daarover het volgende:

Op de vacaturesites nam het aantal personeelsadvertenties in juli 2008 met 14% af en in augustus met bijna 11%, maar in september is weer sprake van een lichte toename van 0,5%.

Danzkij JobFeed doet ik wekelijks verslag van het aantal nieuwe vacatures op Nederlandse vacature- en wervingssites. En op maandbasis geeft dat voor de periode juni – september van dit jaar het volgende beeld:

Vacature aantallen, juni - september

En dat betekent weliswaar een daling (van 19,6%) in juli, maar alweer een groei van 1,2% in augustus en een marginale groei van 0,1% in september.  De door Nielsen geconstateerde daling in augustus is dus niet in de cijfers van JobFeed terug te vinden.

Aantal vacatures: veel, of veel meer?
Verder stelt Nielsen dat er in het derde kwartaal 326.000 vacatures zijn geteld; waarbij Internet een marktaandeel van 91% heeft. Oftewel een kleine 300.000 vacatures.

Volgens JobFeed zijn er in de maanden juli tot en met september echter 463.070 nieuwe vacatures op Internet geplaatst. Een aanzienlijk hoger aantal.

Wie heeft gelijk: Nielsen of JobFeed?
Dat is een moeilijke vraag; maar ik ben geneigd de betrouwbaarheid van de cijfers van JobFeed hoger aan te slaan.

Tenslotte graast JobFeed het volledige Nederlandse Internet af op zoek naar vacatures. Waar ze zich ook mogen bevinden. De dekking van JobFeed is dus veel beter. Wat het aanzienlijk hogere aantal vacatures kan verklaren.

Tegelijkertijd tracht JobFeed ook vacatures te ontdubbelen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat een vacature die op drie verschillende sites wordt getoond als drie vacatures wordt geteld. Dit zou echter weer een dempend effect moeten hebben op de aantallen; aangezien Nielsen deze kwaliteitsslag mogelijk niet kan maken.

Conclusie
Nielsen werkt mbt. vacaturesites met een beperkte ‘steekproef’ terwijl JobFeed een veel grotere dekking heeft. Vanuit dat perspectief vertrouw ik de resultaten van JobFeed.

Overigens constateer ik op basis van de aantallen die JobFeed toont dat zowel Nielsen als CBS blijkbaar geen idee heeft van het werkelijke aantal vacatures dat in Nederland online wordt geplaatst.

Nawoord
Er is ook een grappig staartje aan het persbericht van Nielsen. Op basis van een terugblik op voorgaande jaren stelt Nielsen dat de werkloosheid gaat toenemen:
Het lijkt er dan ook op dat de ontwikkeling van het aantal personeelsadvertenties een voorbode is van de ontwikkeling
van de werkloosheid, hoewel de werkloosheid in het derde kwartaal van dit jaar iets meer afnam dan in het tweede kwartaal.

En dat is toch wel een merkwaardige constatering. Want Nielsen laat hierbij de demografische ontwikkeling dus volledig buiten beschouwing. Die naar mijn mening toch een belangrijk tegenwicht vormen voor een stijging van de werkloosheid.

Geef een antwoord

8 Comments
 • Bas van de Haterd
  says:

  @Berry: de discussie is niet helemaal zoals je stelde. Punt is namelijk dat het niet enkel gaat om de aantallen. Het gaat ook om de trends. Inderdaad is de jobfeed data over jaren heen niet goed vergelijkbaar (tenminste, toen ik daar navraag over deed) door andere meetmethoden.

  Echter, als je de veranderingen van kwartaal op kwartaal bekijkt gaf de data ook een heel ander beeld dat van Nielsen. Jullie zagen (ik meen in Q1 of Q2) een afname die jobfeed ook totaal niet waarnam als ik alle maandcijfers herleide naar kwartalen. Het is dus niet zo makkelijk als je stelt, ook de trends spreken elkaar af en toe tegen.

 • Marc Drees
  says:

  @Berry:
  Hartelijk dank voor je inhoudelijke reactie. Ik ben bekend met de discussie op Marketingfacts; collega blogger Bas van de Haterd, heeft deze aangezwengeld.

  Op RecruitmentMatters geef ik wekelijks, grofweg sinds april dit jaar, een inzicht in het aantal nieuwe vacatures zoals dat door JobFeed wordt geregistreerd. JobFeed doet dat overigens al aanzienlijk langer, dus het zou mijns inziens wel vergelijkende cijfers moeten kunnen presenteren over 2007. Ik zal hier overigens navraag naar doen. Levert hopelijk interessante en relevante info op.

  Ten aanzien van de werkloosheid blijft in mijn optiek onverminderd van toepassing dat bij een afnemende beroepspopulatie en een afnemende werkgelegenheid de werkloosheid slechts groeit indien de werkgelegenheid sterker afneemt dan de beroepspopulatie.

  Daarnaast zal ik zeker contact opnemen!

 • Berry Punt (Nielsen)
  says:

  De discussie tussen wat Jobfeed registreert en wat Nielsen registreert is al vaker gevoerd (op Marketingfacts). Wat blijkt uit de registratie van Nielsen is dat het aantal personeelsadvertenties afneemt, een trend die al langer gaande is en die voor alle mediumtypen geldt, dus niet alleen voor vacaturesites.
  Deze discussie draait ook weer om hoeveel personeelsadvertenties er gemeten worden en wie daarin het meest compleet is, Nielsen of Jobfeed. Dat beide een andere grondslag hanteren is duidelijk. Feit is dat Nielsen een bepaalde trend constateert op basis van haar registratie. Oftewel, er worden nu minder personeelsadvertenties geplaatst dan in dezelfde periode een jaar eerder. Uit de discussies maak ik op dat Jobfeed (nog) niet over vergelijkende gegevens beschikt.  De verklaring voor de door Nielsen geconstateerde ontwikkeling is een andere discussie.

  Wat het nawoord betreft: de gegevens over de werkloosheid zijn afkomstig van het CBS. Dat demografische gegevens van invloed zijn op de werkloosheidscijfers is waar, maar die geven een verklaring voor de ontwikkeling van de werkloosheid. Dat kan een recessie ook zijn, maar dat doet niets af aan de constatering dat de werkloosheid toe- of afneemt. Wat Nielsen in de geciteerde alinea aangeeft is dat een meerjarenanalyse leert dat de ontwikkeling van het aantal personeelsadvertenties met enige vertraging een voorbode is voor de ontwikkeling van de werkloosheid: neemt het aantal personeelsadvertenties toe, dan neemt enige tijd later de werkloosheid af. Andersom geldt hetzelfde.

  Omdat deze discussie al vaker is gevoerd en er nog steeds onduidelijkheid heerst, nodig ik u van harte uit eens persoonlijk contact met mij op te nemen.

 • Marc Drees
  says:

  @Martijn:
  DAF? En hoe zou het er op dit moment bij de makelaarskantoren aan toe gaan? Of autodealers? Verkoop van luxe goederen?

  Nee, er zal de nodige pijn worden ervaren op dit moment. In bovengenoemde sectoren en andere. Maar de eerder ervaren krapte is daarmee niet voorbij. De boomer exit gaat namelijk gewoon door.

 • Martijn Betgem
  says:

  Grappige is dat ik de afgelopen weken vrijwel geen terughoudendheid heb waargenomen bij mijn opdrachtgevers (accountants- en belastingadvieskantoren) nav de economische situatie. Heel weinig. Ook niet bij kandidaten overigens. Wordt het niet te dik aangezet? Die invloed?

 • Bas van de Haterd
  says:

  Nielsen ontdubbeld nadrukkelijk niet, want Nielsen gaat voor media bestedingen en aangezien er betaald wordt voor 2 vacatures zijn dat er 2 bij Nielsen. Daarom is het verschil nog groter.

  Maar de cijfers hebben eerder ver uit elkaar gelopen. Nielsen slaat o.a. ook de meeste niche boards over, en laat daar nu net groei te zien zijn. Tenminste, als ik praat vanuit marketingfacts jobs draaien we veel beter dan vorig jaar. En ik zie het meer bij kleine boards.

 • Marc Drees
  says:

  @Ruben:
  Die gouden horloges… nooit aan gedacht en helemaal waar! We gaandus eigenlijk gouden tijden tegemoet.

  Ik ben niet overtuigd dat de daling in online vacatures wordt veroorzaakt door twijfel over het online kanaal. Wel dat er sprake is van reflexgedrag en bedrijven voorlopig hun employer branding en vacatureplaatsingen op een lager pitje zetten.

 • Ruben @ Freep
  says:

  Die laatste conclusie klopt volgens mij inderdaad niet. Misschien dat de werkeloosheid kortstondig een beetje stijgt maar daarna begint het senioren uitstroombal. Mijn vader moet nog 10 maanden, de arme man, dan stopt hij na 40 jaar dienstverband en met hem al zijn naoorlogse vrienden. Ik verwacht een stijging van  de economie door het groot aantal gekochte gouden horloges 😉

  De daling in het aantal online vacatures alleen wijden aan de mogelijke recessie lijkt me ook wat kort door de bocht. Misschien gaan recruiters langzaam inzien dat het online vacaturekanaal niet meer werkt? En tot slot is het volgens mij weer budget tijd ofwel oude budgetten zijn op, nieuwe komen er aan. Of niet?