Wie heeft gelijk: Nielsen Media of JobFeed?

Logotypes Nielsen en JobFeeed

Naar aanleiding van mijn posting waarin ik de cijfers van JobFeed en Nielsen met elkaar heb vergeleken onstpon zich een discussie met de Marketing Manager van Nielsen (volgens Linkedin), Berry Punt.

Daarin stelde Berry terecht dat van JobFeed geen vergelijkende cijfers over 2007 bekend zijn, terwijl Nielsen in haar rapportage een vergelijking trekt met 2007.

Nu heb ik aan JobFeed de cijfers over dezelfde periode over 2007 opgevraagd, om een side-by-side vergelijking te kunnen maken tussen de maanden in 2007 en 2007.

Helaas! Hoewel JobFeed al jaren gegevens verzameld, heeft zij in juli – augustus van 2007 een forse aanpassing in haar meetmethode gemaakt waardoor gegevens voor die aanpassing niet 1 op 1 kunnen worden vergeleken met gegevens na die aanpassing.

Maar, er is natuurlijk wel een lichtpuntje. Want ik heb nu de beschikking over de JobFeed cijfers vanaf september 2007.

En dat betekent in ieder geval dat we vanaf nu per maand een vergelijking kunnen maken tussen 2007 en 2008. Te beginnen met de maand september:

2007: 184.994 nieuwe vacatures

2008: 155.101 nieuwe vacatures

En dat betekent dus een afname van online vacatures met 16,2% in 2008 in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor de maand september wel te verstaan.

Bepaald geen sinecure. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe oktober gaat eindigen!

Over enkele maanden hebben we de resultaten van het vierde kwartaal. En dan zullen we ook zeker de resultaten van JobFeed vergelijken met die van Nielsen. En beter gefundeerde conclusies trekken!

Tot dan…

Geef een reactie

1 Comment