Nieuwe vacatures? Waar?

Grafiek Met een mogelijke recessie voor de deur is het goed om te weten hoe het nou werkelijk met de ontwikkeling van het aantal nieuwe vacatures is gesteld. En daarvoor moeten we gegevens over een langere periode bekijken.

Door het aantal nieuwe vacatures van de afgelopen twaalf maanden bij elkaar op te tellen krijg je een getal dat vrij is van eventuele seizoensinvloeden. Een verandering in dat getal is dus een werkelijke groei of daling van het aantal vacatures.

En dat levert dan het volgende beeld op:

Vacature aantallen per jaar

Deze grafiek geeft overduidelijk aan dat er sprake is van een forse daling in het aantal nieuwe vacatures.

Ten opzichte van de periode september 2007 – augustus 2008 is er sprake van een daling van 1,4% in de periode oktober 2007 – september 2008. Maar de daling van 4,9% in de daarop volgende periode november 2007 – oktober 2008 is ronduit schokkend.

Het totale volume aan nieuwe vacatures neemt duidelijk af. En met de maand oktober zijn we dus onder de 2 miljoen nieuwe vacatures gedurende een jaar gekomen.

Met de maanden november en december in het vooruitzicht is het niet waarschijnlijk dat nog dit jaar een herstel zal optreden. Integendeel, het lijkt logischer te veronderstellen dat de totalen nog verder zullen afnemen.

Recessie? Geen recessie? Wie het weet mag het zeggen!

Geef een antwoord

6 Comments
 • Nienke Smit
  says:

  Eigenwijs als ik ben maak ik de volgende kanttekening: in tijden van hoogconjunctuur wordt vaak gekozen voor tijdelijke invulling van vacatures. Deze vacatures via uitzendbureaus maken relatief een groot deel uit van de vacatureplaatsingen op de vacaturebanken en dezelfde vacature wordt vaak door meerdere bureaus tegelijkertijd geplaats (wie het eerst een kandidaat heeft, mag de vacature invullen). Jobfeed zal dit als unieke vacatures zien (ook omdat de veelal anonieme vacatures lastig te ontdubbelen zijn!) maar in feite praten we over 1 vacature. In mindere tijden gaan deze tijdelijke vacatures als eerste niet door. Dat zie je ook direct terug in deze cijfers. De terugval van de vacatures is met name een terugval in uitzend-vacatures, die in meervoud ook nog eens voorkwamen in de eerdere tellingen. Daardoor lijkt de terugval ernstiger dan deze in feite is. Daarom ben ik het ook niet eens met de Monsterboard-index. Ook daar heeft het uitzendwezen een relatief groot aandeel (met de bijbehorende dubbelingen) en dus zegt neergang van de Monsterboard-index eigenlijk meer iets over de teruggang in het uitzendwezen, en vooruit, daarmee misschien iets over de uiteindelijke permante vacatures (omdat het een voorbode zou kunnen zijn), maar niet in dezelfde % (want niet dezelfde dubbelingen).
  Ik ben het met een omweg dus met Arno eens, het aantal absolute vacatures daalt niet zo hard als de grote vacaturebanken ons doen geloven.

 • Marc Drees
  says:

  @Arno:
  Het gaat voornamelijk om unieke vacatures. JobFeed verwijderd doublures; maar dat betekent natuurlijk wel dat een vacature identiek moet zijn. Als voor verschillende sites kleine verschillen in de inhoud zijn gemaakt dan wordt een vacature natuurlijk meerdere keren geteld.

  Maar ik durf het wel aan te zeggen dat bovenstaand beeld een goede proxy is voor de werkelijke ontwikkeling van het aantal unieke vacatures in de markt.

 • Arno
  says:

  Hoi Marc,
  Zijn de aantallen in bovenstaande grafiek ‘unieke vacatures’ of ‘aantal posts’ op online vacaturebanken? In dit laatste geval zou er nog een correctie over kunnen omdat de mediabudgetten voor arbeidsmarktcommunicatie door de financiële crisis ook geknepen worden. Het absolute aantal vacatures zou daarmee minder dalen dan het aantal advertenties.