Een blog posting met een juridisch staartje…, deel 3

judge_wig In de saga volgend op een aantal reacties op mijn blog posting over HRMblogs kan alweer een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd. Ik heb vandaag de advocaat van Marc Ernst een reactie gestuurd.

In verband met een aantal reacties op de vorige aflevering van dit saga heb ik er tevens voor gekozen de inhoud van deze brief op RecruitmentMatters  te plaatsen.

Daar gaat ‘ie dan:

Ik heb kennis genomen van uw brief van 28 oktober 2008 jl. waarin u mij sommeert bepaalde reacties op het artikel “Meertalige, vertical aggregator blog HRMblogs.com” van RecruitmentMatters te verwijderen. Verder verzoekt u mij in voornoemde brief de identificatiegegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor deze reacties aan u te doen toekomen.

Ik kom niet tegemoet aan uw sommatie om de reacties te verwijderen. Dit strookt niet met het beleid wat ten aanzien van reacties door RecruitmentMatters wordt gehanteerd. U kunt kennis nemen van dit beleid via het artikel “Omgaan met anonieme, beledigende reacties; een keuze” (d.d. 12 september 2008) op RecruitmentMatters. Het staat uw cliënt vanzelfsprekend volledig vrij zijn positie te verduidelijken in een reactie op het artikel “Meertalige, vertical aggregator blog HRMblogs.com”.

Ik kom evenmin tegemoet aan uw verzoek tot het leveren van de identificatiegegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor de door u genoemde reacties tot u aannemelijk heeft kunnen maken dat uw cliënt ernstig wordt geschaad als direct gevolg van deze reacties.

Te uwer informatie: Ik heb de personen die verantwoordelijk zijn voor de door u genoemde reacties opgeroepen zichzelf via RecruitmentMatters danwel in een directe e-mail aan mij kenbaar te maken. U kunt van mijn oproep kennis nemen via het artikel “Een blog posting met een juridisch staartje…, deel 2” (d.d. 3 november 2008) op RecruitmentMatters.

Ik ben echter bereid het e-mail adres en IP-adres van deze personen aan u op te leveren indien deze personen zich niet kenbaar maken en u aannemelijk kunt maken dat uw cliënt als direct gevolg van de door u genoemde reacties op RecruitmentMatters ernstig wordt geschaad.

Het door u genoemde “#19 comment” is niet van de door u genoemde “commentator Stefan”.

De inhoud van deze brief wordt tevens op RecruitmentMatters gepubliceerd.

Geef een reactie

18 Comments
 • Marc Drees
  says:

  @Thomas:
  Wat mij zou sieren is mede afhankelijk van wat het mij zou gaan kosten. RecruitmentMatters is weliswaar gratis voor eenieder, maar niet voor mij. Integendeel.

  Maar als die gratis toegang door geplaatste reacties van bepaalde bezoekers ook nog eens tot extra kosten leidt is er natuurlijk wel een grens. Overigens ben ik nu al extra kosten aan het maken.

  Principieel tot een bepaald punt? Jazeker. Het is tenslotte mijn portemonnee.

  Natuurlijk zou het eenieder sieren die mij een rechte rug toewensen om in dit geval de rechte rug financieel te ondersteunen. Bedelen? Zeker niet. Put your money where your mouth is. Dat wel!

 • Marc Drees
  says:

  @Nienke:
  Dat wetsvoorstel heeft te maken met de bescherming van je bron(nen). Dat is hier niet van toepassing; tenslotte geeft iedereen op eigen titel zijn mening in een reactie. Die eigen titel kan soms wat beperkt zijn; en dat is het huidige issue

 • Tom
  says:

  Beste Marc,
  Iemand anders heeft in een eerdere reactie al voorgesteld dat je beter een waarschuwing kunt plaatsen bij het reactieformulier waarin je aangeeft onder welke omstandigheden je informatie (e-maildres en ip b.v.) overdraagt aan derden. Je beoordeelt andere organisaties ook erg kritisch op de inhoud van hun privacyverklaring, dan wel het ontbreken er van. Je zit wel vaker dat sites aangeven dat ze informatie zullen overdragen aan de rechterlijke macht als zij daardoor gedwongen worden. Een advocaat maakt daar geen deel van uit. Je hoeft niet mee te werken als een advocaat je vriendelijk vraagt (of sommeert) om dat soort informatie vrij te geven.

  Het zou je sieren als je het op een rechtzaak laat aankomen. Hou ons op de hoogte, het is leuk leesvoer. Succes er mee.

 • Marc Drees
  says:

  @Xavier:
  Hoewel ik begrijp wat je zegt zit het juridisch iets anders in elkaar.

  En dat betekent dat ik op enig moment mij moreel verplicht kan voelen of zelfs in rechte verplicht kan worden om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen.

 • Xavier
  says:

  @marc,

  Ben je verplicht die IP adressen door te geven?
  Bloggers posten toch op eigen verantwoordelijk hun mening, daar sta jij toch buiten? Ik vind ook dat je uit zou moeten zoeken of jij die IP-adressen en emailadressen wel door mag mailen refererent aan de wet bescherming persoonsgegevens.

  Als het echt zo schadelijk is, en jij buiten deze verantwoordelijkheid valt, vind ik dat de aanklagers zelf inspanning moeten verrichten om IP-adressen te bemachtigen (als dit toegestaan is). Zij willen tenslotte iets.
  Verder valt er op het recht van vrije meningsuiting van de betreffende bloggers weinig schade vergoeding te vorderen door de aanklagers, denk ik. 

 • Marc Drees
  says:

  @Michel:
  Ik word buitengewoon moe, zoals ik ook al eerder heb gemeld, van jouw gebrek aan lezend vermogen.

  Het feit dat ik de gegevens niet zomaar overdraag wordt niet nu duidelijk, maar is al meer dan duidelijk door mij aangegeven in de reacties op de vorige aflevering van dit saga. Lees die eerst eens door.

 • Marc Drees
  says:

  @Thomas:
  Ik zal de advocaat vragen als gastblogger haar reactie te melden. Scheelt mij het nodige typewerk 😉

  Maar natuurlijk komt ook de reactie van de advocaat op RecruitmentMatters.

 • Thomas
  says:

  Goed gedaan Marc! Ik denk dat je in dezen ons de commenters lekker links moet laten liggen.  Everyone is a critic nowadays.

  Ik hoop overigens wel dat je ook de eventuele reactie van de advocaat hier weer post.

 • Michel Rijnders
  says:

  Marc, waarom zie je alles wat ik zeg als aanval of meen je zelf elke keer de aanval te moeten zoeken t.o.v. wat ik zeg? Ik kan elke keer alles nader gaan verklaren zonder dat enige zin blijkt te hebben. Ik heb dat al eerder gevraagd zonder enig antwoord, misschien zou je dat nu eens willen toelichten?

  Meer evenwichtig: eerst meld je dat je de gegevens gaat overdragen n.a.v. De sommatie. Nu wordt duidelijk dat je dat niet zomaar doet. Dat vind ik evenwichtiger; dat is evenwichtiger. Je laat letterlijk meer afwegingen meespelen dan je eerst meldde.

 • madbello
  says:

  Sorry hoor ! Ik even bang dat ik de draad kwijt ben. Je kan toch niet een advocaat serieus nemen die de identiteit wil hebben van iemand die een link dumpt, dat is toch geen laster en smaad en niet meer dan een verwijzing en buiten jouw verantwoording. Is dat niet de onmacht van de advocaat om die site  zelf (marcernst.org) aan te pakken ? of is dit een Belgische mop ?

 • Marc Drees
  says:

  @Chris:
  Het gaat om de 18e reactie en de reden voor het sommeren deze reactie te verwijderen ligt in onderstaande argumentatie van de advocaat:

  Tenslotte verwijst commentator Stefan op 16 oktober 2008 in # 19 comment naar de website http://www.marcernst.org.

  Inderdaad werd met aanfluiting van de persoonlijkheidsrechten van mijn client op zijn naam, door onbekenden de domeinnaam http://www.marcernst.org geregistreerd. Het opnemen van de eigennaam van mijn client in een domein is ontegensprekelijk onrechtmatig.
  De inhoud van bovenvermelde website http://www.marcernst.org is daarenboven onveranderlijk tendentieus, foutief en zeer schadelijk voor mijn client. Zij valt ontegensprekelijk onder de noemer van (onrechtmatige) slechtmaking.

  De vet gedrukte passages zijn zo door de advocaat aangegeven om zo blijkbaar nadruk te geven aan bepaalde onderdelen.

 • Michel Rijnders
  says:

  Dat klinkt al wat evenwichtiger. Nu ben ik wel erg benieuwd naar het redelijk waarschijnlijke vervolg:
  – De advocaat maakt het aannemelijk
  – Jij geeft IP adres en mailadres door
  – Men kan de bewuste persoon wel / niet voor het gerecht krijgen

  Dan staan uiteindelijk toch nog hier op Recruitment Matters de reacties. Marc Ernst zal deze alsnog verwijderd willen hebben. Wanneer ben je wel bereid deze te verwijderen?