NOA maakt zichzelf volstrekt belachelijk

NOA Het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) is een initiatief van de Stichting NOA. En die stichting bestaat uit dertien uitgevers:

Careera b.v., Beta Publishers,  Dagblad De Pers, Kluwer, Metro, Nobiles, NRp Dagbladen, PCM Media, Telegraaf Media Groep, Memory Group, SDU uitgevers, Veen Magazines, VNU Media

De resultaten van het NOA 2008 onderzoek zijn gisteren verschenen.

En wat is de belangrijkste conclusie van NOA?

Conclusie NOA

Wie waren ook alweer de participanten van de Stichting?

Uitgevers?

Wat een lachertje…

Geef een reactie

11 Comments
 • Fred Jansen
  says:

  @ Ruben en Marco
  Ik had in eerste instantie een fout gemaakt. De 39% is het percentage van de werkzame beroepsbevolking tussen 45 en 60. In de steekproef lag het percentage 45+ op 34% (tabel 16 pagina 21).  Dat is dus iets lager dan de populatie. Voor de andere leeftijdscategorieen is het aandeel in de steekproef <=24: 18%; 25-34: 23% en 34-44: 25%.

  Overigens wordt het nog gekker, want volgens het NOA bezoekt, van de studenten die internet als orientatiebron gebruikt, minder dan de helft site van specifieke bedrijven en overheden (tabel 13).

  Is die slechte uitkomst van Digitaal Werven toch niet zo heel dramatisch 😉

 • Edwin Cornet
  says:

  @Ruben, is dan erg onduidelijk (die splitsing) in het onderzoek….blijft ongewijzigd mijn opmerking mbt de participanten van het onderzoek…wel fijn te horen dat je nog steeds wacht….;-). Ik bel je morgen!

 • Ruben @ Freep
  says:

  @Marco dat werkzame beroepsbevolking is verwarrend, volgens mij bedoelen ze wel degelijk dat 39% van de steekproef tussen de 45 en 60 jaar oud is. Ze corrigeren / wegen de steekproef vervolgens om tot de resultaten te komen.

 • Edwin Cornet
  says:

  Ik ga een groot deel mee met de analyse van Ruben. Het zou mooi zijn als er in het onderzoek van NOA een uitsplitsing gemaakt zou zijn naar latent zoekenden en actief zoekenden.  Tevens zou het prettig zijn als in de onderzoeksopzet er slechts 1 bron gekozen zou mogen worden door de respondenten, dus of print-media of internet, dan heb je pas een zuiver beeld. Nu is 1 aspect uit het totale rapport gehaald en dit als ‘selling point’ voor de verkoop van de printmedia naar voren gehaald…Ik snap het…de printmedia markt staat onder druk…. Hebben jullie ook de participanten gezien aan het einde van het onderzoek…….Ik zeg niets……..;-)

 • Marco Hendrikse
  says:

  @Fred: NOA zegt niets over de steekproef naar leeftijd. NOA zegt dat 39% van de werkzame beroepsbevolking in Nederland tussen de 45 en 60 jaar oud is. Dit is dus een feit.
  Maar dit is op zich ook vreemd. Ik heb het even bij het CBS nagekeken en de cijfers over 2006 laten zien dat 33% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking 45 -60 jaar is. En ook al zou NOA over cijfers over 2008 beschikken. Dit scheelt geen 6%-punten. Werkzame beroepsbevolking bestaat uit personen die 12 uur of meer per week werken.
  Van de werkzame personen – dit is dus een grotere groep, omdat ook zeer kleine baantjes van minder dan 12 uur per week worden meegenomen – is in 2006 32% tussen 45 en 60 jaar.

 • Ruben @ Freep
  says:

  Volgens mij is er niets mis met de onderzoeksresultaten. Het grootste gedeelte van de steekproef is latent zoekend, wij kijken allemaal naar de vacatures in de krant of intermediair, ze liggen toch voor je neus. Actief zoeken naar vacatures op het internet terwijl je latent zoekend bent is wat minder vanzelfsprekend, 65% procent is dan nog een hoog aantal. Je ziet de percentages voor het internet omhoog schieten als zoekers actief zijn. Internet is dan voor de hoger opgeleide bron nummer 1. De gekozen quote’s in het onderzoek zijn wat ongelukkig, of express sturend?  Het woord oriëntatie, is een actief woord. Als je je oriënteert op een nieuwe baan dan ben je actief zoekend. Het woord past dus niet in de quote als de resultaten behoren tot grotendeels passieve werknemers.

 • Marc Drees
  says:

  Ik ga de gegevens nog eens in detail bekijken, maar ik vraag me werkelijk af wat de VEA bezielt om met een dergelijke rapportage naar buiten te komen. Zouden ze werkelijk denken dat Nederland collectief frontale lobotomie heeft ondergaan en daarmee deze cijfers klakkeloos aan te nemen?

  Heel, heel vreemd

 • Nienke Smit
  says:

  Suggestief inderdaad, zeker als je de onderliggende cijfers bekijkt: Hoger kader en studerenden geven de voorkeur aan internet en laten dat nou net de groepen zijn waar het meest in de werving geïnvesteerd wordt.
  Overigens kan ik me er ook iets bij voorstellen dat midden- en lager kader minder toegang heeft tot internet tijdens werktijden (verpleging, detailhandel, fabriek), en dat is toch de tijd dat er het meest naar vacatures wordt gezocht ;-).