Leren om te werken. What a wonderful world this must be.

Het Studiehuis (sinds 1998) voor de bovenbouw van havo, vwo was grotendeels een organisatorische verandering. Leerlingen moesten een richting kiezen. Zo ontstond er een bovenbouw die overzichtelijk ingedeeld was in profielen (Cultuur&Economie, Cultuur&maatschappij, Natuur&gezondheid en Natuur&Techniek). Ik heb dit systeem nog mogen meemaken.

Sneller dan de leraar
In 2007 kwam er een wijziging in het Studiehuis. De scholen voor voorgezet onderwijs kregen meer ruimte van het Ministerie van Onderwijs om de lessen wat meer naar eigen inzicht in de vullen. Want de leerling veranderd mee. Hij schakelt makkelijk tussen verschillende media en werkvormen. Vaak sneller dan de leraren.

Vernieuwingsscholen
Juist zij kunnen floreren op de zogenaamde vernieuwingsscholen. Dat is in ieder geval het verhaal van die scholen. Leerlingen hebben een grotere inbreng en het onderwijs is speciaal gericht op het ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren.

Onderwijs dat rekening houdt met de individuele leerling en – op basis van nieuwe pedagogische inzichten – ruimte geeft aan verschillende manieren van leren en studeren. Daarbij wordt de zelfstandigheid bevorderd.
Uit de Volkskrant Banen.

Leerdomeinen
In ‘leerdomeinen’, grote ruimtes waar leerlingen zelfstandig kunnen werken, klappen leerlingen en masse hun laptops open. Maar ze krijgen ook ‘gewoon les’. Hoe een sollicitatiebrief te schrijven, bijvoorbeeld. Onder de noemer maatschappelijke betrokkenheid. Leren om te werken. Wat een prachtige wereld…

POP!

Mentoren houden vervolgens gesprekken met de leerling over zijn/haar persoonlijke ontwikkeling in zogenaamde POP-gesprekken (naar Persoonlijk Ontwikkel Plan).”Net als in het bedrijfsleven”, jubelt de Volkskrant Banen. Er groeit een hele generatie mini-managers op. Maar is dat wel ideaal?

Gewoon lesgeven (als in: van half negen tot vier hun aandacht weten te behouden) vraagt om een ander soort docent dan coaching en het ontwikkelen van thema’s. Maar hebben we niet al te weinig onderwijzend personeel? Of krijgen we weer zo’n injectie uit het bedrijfsleven?

Geef een reactie

2 Comments
  • Thomas
    says:

    Ze hebben jou in dat nieuwe systeem iig geen engels kunnen bij brengen 😉 Wonderful is met 1 L.

    Ik ben overigens van mening dat de “nieuwe” leraar beter aansluit op de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om de klassieke productie leraar te vinden onder deze generatie HBO’ers. De functie wordt aantrekkelijker voor deze groep naar mate  er meer vrijheid en eigen inbreng ontstaat.

    In zekere zin zou deze wijziging dus een zegen moeten zijn voor het leraren tekort.