Een blog posting met een juridisch staartje…, deel 5

judge_wig Waarschijnlijk de laatste aflevering in deze saga naar aanleiding van enkele reacties op mijn artikel over HRMblogs.

Want naar het zich laat aanzien, ontkom ik niet aan het verwijderen van de gewraakte reacties en het opleveren van het e-mail en IP-adres van de personen achter deze reacties.

Dat moet ik tenminste concluderen op basis van het juridische advies dat ik heb gezocht en gekregen.

Het grotere geheel
Allereerst gaat het niet slechts om een aantal reacties op dit weblog. De advocaat van Marc Ernst heeft in haar verzoekschrift een aantal andere partijen genoemd; waarbij mijn toko geheel in het niet valt:

image

Adressen van alle bedrijven zijn verwijderd

In elke andere omstandigheid zou ik graag in 1 adem met deze bedrijven genoemd willen worden…

Het verzoekschrift spreekt over de systematische en anonieme verspreiding van lasterlijke informatie … op bepaalde websites en blogs. En vanwege de hoogdringendheid en de absolute noodzakelijkheid kan een rechter op basis van een eenzijdig verzoekschrift, zonder wederhoor, dus een beschikking wijzen.

Wat in dit geval is gebeurd.

De beschikking
En de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel […], stelt dat ik het volgende moet doen:

(i) de identificatiegegevens mee te delen van de personen verantwoordelijk voor de lasterlijke comments op uw blog

(ii) de comments voorlopig off line te brengen en te houden,

(iii) beide op straffe van een dwangsom van 10.000,00 euro per dag vertraging.

En met deze beschikking in de hand geeft de advocaat van Marc Ernst mij het volgende te kennen:

Teneinde verdere kosten te vermijden, vragen we dat u vrijwillig uitvoering zou geven aan dit bevel en dit voor maandag 10 november 2008, 13.00 uur.

Indien u zich niet vrijwillig conformeert aan dit bevel, zien mijn cliënten zich genoodzaakt tot verdere uitvoering over te gaan.

Voor alle duidelijkheid; dit is een verzoek van de advocaat. Maar met de beschikking in de hand kan de advocaat dit verzoek omzetten in dwang.

De consequentie
Hoewel ik dit verzoek naast mij neer zou kunnen leggen is dat slechts uitstel van het onvermijdelijke. En ook een beetje kinderachtig.

Dus hoewel ik hiermee het via crowdsourcing bepaalde verbod op verwijdering van reacties op RecruitmentMatters overtreed, rest mij niet anders dan de gewraakte reacties voorlopig te verwijderen. Wat ik maandagmiddag zal doen.

En tevens het e-mail en IP-adres van degenen achter de gewraakte reacties op te leveren. Die ik overigens natuurlijk niet via e-mail (zoals door de advocaat gevraagd) maar via de post aan haar zal toezenden.

Nawoord
Is hiermee ineens het risico van het geven van reacties gegroeid? Natuurlijk niet. Op een totaal van meer dan 5.500 reacties in een jaar zijn er nu vier reacties die een juridische actie hebben uitgelokt.

Ten aanzien van uiten van laster jegens een persoon of bedrijf is duidelijk dat hier consequenties aan vast kunnen zitten. Dit is dus een ondubbelzinnige boodschap voor eenieder die anoniem een potje onbeargumenteerd wil gaan beledigen.

Verder zal ik met juridische ondersteuning deze zaak verder uitzoeken, om te beoordelen of er alsnog reden is om eventuele (juridische) stappen te ondernemen. Tenslotte is het verwijderen van reacties voor mij een principieel punt.

Slotopmerking
Er zijn behoorlijk wat reacties op eerdere artikelen in deze saga geweest die nogal hoog van de toren bliezen over privacy en wat ik wel en niet moest doen. Grappig genoeg werd het buitengewoon stil toen ik vroeg om financiële ondersteuning van deze moreelridders in het kader van put your money where your mouth is. Misschien is het goed om een volgende keer eerst goed na te denken voordat een reactie wordt geplaatst.

Geef een antwoord

22 Comments
 • Marc Ernst
  says:

  Op 25 oktober 2012 werd de hier boven vernoemde Filip De Saeger door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod voor zijn aandeel in het frauduleus faillissement van Fides Consulting alsmede voor valsheid in geschriften en subsidiefraude in de zaak van de advies- en opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Hij ging niet in beroep tegen het vonnis.

  Meer info op http://www.marcernst.com/blogs.asp?iid=A63A5FA5D

 • Filip De Saeger
  says:

  “Achter Het Nieuws”, een vakblad dat achtergronden brengt over het reilen en zeilen in de media, publiceerde deze week onder de titel “De Ernst van Marc” een artikel over een petitie van Marc Ernst en het kortgeding dat hij onlangs inspande om te bekomen dat websites die berichten over zijn handel en wandel zouden geblokkeerd worden.  Hoofdredacteur Luc Van Balberghe schreef naar aanleiding van Marc Ernst’s recente petitie voor persvrijheid en vrije meningsuiting het volgende:

  In werkelijkheid vroeg hij (Marc Ernst, nvdr) steun voor strafklachten tegen hem wegens laster, eerroof, stalking, diefstal, misbruik van vertrouwen… Nu dient Ernst zelf een eenzijdig verzoekschrift in tegen de bekende blogger Marc Drees om teksten van dienst blog te laten verwijderen.” Nog erger dan deze beknotting van de vrije meningsuiting is dat de advocaten van Ernst eisen dat Drees de identificatie en de IO-nummers zou meedelen van eenieder die een reactie op zijn blog plaatste. Van intimidatie gesproken!”, zo besluit Van Balberghe.    Lees meer op http://www.rechtvanantwoord.com/tag/marc-ernst

 • Chris Stapper
  says:

  Het lijkt me in ieder geval duidelijk dat Marc Ernst met de brief van zijn advocaat zijn reputatie meer schade heeft aangericht dan wanneer de drie gewraakte reacties met rust waren gelaten. Deze blogreeks heeft, voor zo ver ik heb meegekregen, meer dan genoeg aandacht gekregen op andere blogs.

  Verder verdient Marc (Drees) wat mij betreft een flinke pluim vanwege de openheid van zaken en dat hij een lans breekt voor een gratis/open platform dat hij faciliteert en waar hij verder geen financiële inkomsten uit haalt.
  Het beleid van het niet weghalen van reacties is door crowdsourcing tot stand gekomen en door daar zo lang achter te staan heeft Marc zeker laten zien dat hij hier waarde aan hecht.

 • Cees
  says:

  @Hoofdredactie
  Er zijn verschillende programmatjes in omloop waarmee je binnenkomende trafic kan monitoren. 

  Als je die IP’s dan kan terug traceren kun je pas echt los gaan. Ik zou wel adviseren om dit ergens anders te doen. Marc is nu een partij geworden in een conflict waar hij geen belang bij heeft. 

  Succes in het zuiden daar.

 • hoofd redactie
  says:

  Marc Ernst WEET wie ik ben, er is maar 1 eigenaar en 1 hoofdredacteur, 1 gdupeerde, 1 man die tegen hem strafklachten heeft.  Alleen … hij kent mijn e-mailadres … hij vraagt nu mij IP-ADRES ….  waarvoor heeft hij dat nodig?  Wel, ik zeg het U: om mijn PC te laten kraken, zoals hij eerder liet doen.  Geef aub met plezier mijn e-mail adres, doch NIET mijn IP adres.  Als Ernst dit heeft, breekt hij in (ziie http://www.rechtvanantwoord.com) en leest alles wat op uw PC staat.  DAT is pas wat …. 

 • Bas van de Haterd
  says:

  Misschien is het wel jammer dat er in België zo’n vreemde rechtsgang is dat je zonder mogelijkheden tot verweer al beschikkingen kan doen. Ik begin steeds meer te begrijpen waarom veel van mijn Vlaamse vrienden graag bij Nederland willen aansluiten.

 • Erik Deroover
  says:

  Ik ben sprakeloos… op 21 oktober 2008 schreef Marc Ernst een column op http://www.medium4you.be/In-Belgie-probeert-men-in.html waar hij een lans breekt voor persvrijheid en vrije meningsuiting!

  De petitie die hij eerder dit jaar heeft gelanceerd via zijn eigen site http://www.marcernst.com waarin hij aanklaagt dat juridische stappen tegen hem worden ondernemen in verband met artikels die hij tegen anderen heeft geschreven.

  Ik vind het dus werkelijk ongehoord dat hij nu via een kortgeding de vrije meningsuiting op deze blog wil kortwieken. Wat Marc Ernst eerder dit jaar aan anderen verweet, doet hij nu zelf. Ofwel weet hij niet wat hij zelf geschreven heeft, ofwel gebruikt hij grote principes zoals het hem zelf goed uitkomt. Het stinkt naar plat opportunisme….

  @ Marc Drees: Ik heb begrip voor je standpunt maar een ding wil ik wel kwijt: er is geen rechter die bij de behandeling van de zaak ten gronde (en dus niet bij een kortgeding) een klager serieus zal nemen als de klager nog maar een paar weken geleden dergelijke standpunten heeft ingenomen. Jammer dat de intimidatie van de advocaat van mijnheer Ernst vat op je had.

 • Thomas
  says:

  @ Marc, Veel lof voor de manier waarop je dit allemaal aanpakt. Zonder deel te willen nemen aan de abstract filosofische privacy discussie, ik ben onder de indruk van de openheid en oprechtheid die je in dezen hebt betracht.

  Ik snap helemaal dat je als zelfstandig ondernemer grensen moet trekken en zie iig dat je die afweging zorgvuldig maakt en met ons deelt.

  Hoop dat we nu met zijn allen deze “zaak” achter ons kunnen laten en weer bezig kunnen zijn met waar we goed in zijn: recruitment.

 • madbello
  says:

  Op dit punt zou ik ook het zelfde hebben gedaan, voor die 10.000 euro moet ik half jaar voor werken, maar ben dan ook benieuwd hoe die andere zaken tegen die grote bedrijven aflopen.

 • Bas van de Haterd
  says:

  Vreemd volkje, die Belgen. Dat dit valt onder hoogdringendheid en de absolute noodzakelijkheid verbaasd mijn hogelijk. En het feit dat men dan ineens zonder wederhoor iets kan laten bepalen… vreemd volk…

  Kijk, dat laster niet kan, daar is denk ik iedereen het over eens. Wat laster is, tja, dat is denk ik een andere zaak. Want als dit laster is, heb ik zo’n donkerbruin vermoeden dat hier nog 100 reacties staan die je daar ook toe zou kunnen kwalificeren. Nou ja, succes en volgens mij heeft de stichting copyright en nieuwe media je al enige hulp aangeboden in de vorm van juridisch advies, toch?

 • Chris Stapper
  says:

  Ik kan me niet voorstellen dat mensen nu zullen twijfelen voor ze iets posten. Ik vond de reacties die weg zijn gehaald niet zo heel erg, maar toch wel duidelijk verschillend van de 5500 andere reacties. Op het moment dat je iets vergelijkbaars post heb je wel door dat het misschien niet zo netjes is, lijkt me.

 • Michel Rijnders
  says:

  @Marc: Dat mensen iets anders zouden doen of opgeven over privacy wil natuurlijk niet zeggen dat ze daarvoor een ander financieel zullen ondersteunen. Dat ze je niet financieel ondersteunen zegt andersom ook niet dat dat daardoor hun mening minder waard is of ze het zelf anders zouden doen. Ik denk dat de stilte op je put your money where your mouth is dus eerder te maken heeft met het niet zien van de logica.

  Ik ben trouwens erg benieuwd naar de bedragen die genoemd worden. In dit geval de 10.000 euro per dag. Heeft je raadsheer daar nog iets over gezegd? Of je het risico loopt dat ook daadwerkelijk te moeten betalen? (Daarmee voor de duidelijkheid niets zeggende, maar pure interesse naar hoe dat zit; zelf werd er onlangs met 500 euro per dag naar mij toe gedreigd).