The making of RecruitmentLab: de rapportages

Logotype RecruitmenLab In een vorige aflevering ben ik ingegaan op het bestelproces van rapporten. Een wat onhandige keuze, omdat ik natuurlijk eerst iets meer over de rapporten zelf had moeten vertellen.

Dus om deze volgordefout goed te maken, leg ik vandaag uit wat RecruitmentLab aan rapportages gaat bieden.

RecruitmentLab rapportages
Er zijn drie verschillende rapporten waar een gebruiker uit kan kiezen nadat hij/zij een vragenlijst volledig heeft beantwoord:

  • Quick scan
  • Knelpuntanalyse
  • Adviesrapport

De Quick scan is altijd beschikbaar, zonder kosten. Wil de gebruiker een Knelpuntanalyse of een Adviesrapport inzien dan moet daarvoor worden betaald.

Voor iedere volledig ingevulde vragenlijst heeft de gebruiker dus de beschikking over deze drie rapporten.

Op RecruitmentLab worden voor elk rapport voorbeelden gegeven. Hierbij kan de gebruiker online door de verschillende rappportvormen bladeren, maar ook een voorbeeldrapport downloaden:

Knelpuntanalyse

Dit geeft een gedetailleerd beeld wat een gebruiker kan verwachten van elk rapport. En dat is zeker van belang als je overweegt om één van de betaalde rapportvormen af te nemen.

Daarnaast geeft het de gebruiker inzicht in hoeverre RecruitmentLab een toegevoegde waarde voor hem/haar kan bieden.

Quick scan
Dit rapport geeft de gebruiker een compact beeld hoe de eigen site scoort ten opzichte van andere wervings- of vacaturesites. En of de eigen score voldoende is om een werkzoeker een positieve ervaring te bieden.

Die score geeft niet alleen de positie aan ten opzichte van anderen die dezelfde test hebben gedaan; het geeft ook een beeld hoe wordt gescoord ten opzichte van bedrijven in dezelfde bedrijfstak en bedrijven met een vergelijkbare omvang.

Knelpuntanalyse
Wil de gebruiker weten op welke punten zijn site tekort schiet dan is een Knelpuntanalyse de beste oplossing. Per vraag wordt, afhankelijk van het antwoord dat de gebruiker heeft gegeven, een knelpunt benoemd.

En dat knelpunt is beschreven vanuit het perspectief van de gebruiker; de werkzoeker dus. Tenslotte is dat de doelgroep van wervingssites.

Adviesrapport
Hoewel het goed is om de knelpunten van de eigen site te kennen is misschien wel zo prettig om ook te weten hoe die knelpunten op te lossen. In dat geval biedt het Adviesrapport de noodzakelijke informatie.

Voor ieder geconstateerd knelpunt is er een advies hoe deze op te lossen. Wederom met de werkzoeker in het achterhoofd.

Overigens maakt de Knelpuntanalyse onderdeel uit van het Adviesrapport. Tenslotte moet je als gebruiker wel weten waarom je iets kan verbeteren.

Nawoord
Als de gebruiker een vragenlijst compleet heeft ingevuld en het resultaat is zeer goed dan is er natuurlijk weinig of geen reden om een Knelpuntanalyse of Adviesrapport aan te schaffen.

Mijn advies zou in dat geval zijn om jezelf een schouderklop te geven. Tenslotte bied je werkzoekers een goede ervaring. En dat zouden er meer moeten doen!

Geef een reactie