GRC, dag 2: The Future of Recruitment. Saai…

John Nurthen De eerste presentatie was van John Nurthen, tegenwoordig een senior manager binnen Randstad, vroeger bij Vedior.

Met een presentatie over de grotere trends in de arbeidsmarkt en een aantal waarschuwingen; vanzelfsprekend vanuit het perspectief van een hele grote uitzendorganisatie.

Een paar interessante punten
Nurthen liet at slides zien met bevolkingsgroei en -afname per continent; waarbij vooral de extreme groei van het Afrikaanse contitent opvalt.  En het betekent dat we geen tekort aan talent hebben in de toekomst, maar dat mobiliteit en training van dat talent een veel belangrijke rol gaan spelen.

War for Talent is niet iets nieuws, maar is al 50 jaar in de westerse wereld aan de gang

Technology cinical
Nurthen deelt een aantal ‘nieuwe’ ontwikkelingen waarvan hoog is opgegeven; maar die (nog) weinig waarde blijken op te leveren:

  • Mobiele technologie. Er zijn maar heel weinig bedrijven die hun vacatures via het mobiele kanaal willen publiceren.
  • Video CV’s. Groot aangekondigd, weinig succes. Volgens John doordat veel bedrijven geen video toelaten binnen hun netwerk en omdat recruiters veel meer tijd kwijt zijn aan het bekijken van een video CV terwijl ze een papieren CV heel snel kunnen doornemen.
  • Virtual words. Randstad is hier natuurlijk mee actief geweest, maar het succes zit vooral in de marketing hoek.

Voor Nurthen zijn dit arguementen waaorom we niet teveel van Web 2.0 moeten verwachten. Dat het teveel een hype is. En met een dia van een bar (= sociaal medium) probeert hij duidelijk te maken dat het daar niet gepast is om daar te vragen of er iemand naar een baan zoekt.

Nurthen is duidelijk niet in touch met de ontwikkelingen in sociale meda; want hoewel het misschien ongepast is om zulke vragen direct te stellen (direct sourcing) het wel het goed is om daar als werkgever aanwezig te zijn. En contact te maken met mensen.

Meer aandacht voor basis processen?
Er kan volgens Nurthen beter aandacht worden besteed aan een paar minder glossy aspecten:

  • Standaardisatie; bijvoorbeeld van zoekcriteria (zoals bedrijfstak). Kijkt daarmee echter naar een taxonomie en niet naar een ontologie / folksonomy.
  • Integratie; op dit moment zijn er de verschillende  systemen die binnen HR/recruitment
  • Benchmarks. Er zijn veel te weinig manieren om het menselijke kapitaal daadwerkelijk op waarde te schatten. En dat doen we veel te weinig.

Integratie en benchmarking zijn valide punten. Standaardisatie heeft heel wat meer voeten in de aarde; en er zijn meerdere strategieën denkbaar. Maar waarom het een doen en het ander laten? Ik begrijp het niet.

Nawoord
Een merkwaardige presentatie van een babyboomer die de ontwikkelingen niet langer bijhoudt maar daar wel een uitgesproken mening over heeft.

Gevaarlijk als de mening die hij verkondigd ook door de raad van bestuur van Randstad wordt aangehangen. Gevaarlijk voor Ranstad wel te verstaan; want dat betekent dat ze in dat geval maar beter hoog opgeleide, jonge mensen kunnen negeren in hun wervingsinspanningen.

Geef een antwoord

7 Comments